Съвети за съпоставяне на диаграмата на вашата мрежа

Диаграмата на мрежа ще помогне на организациите и екипите да визуализират как устройства, като компютри, мрежи и телекомуникации, работят заедно. Диаграмите на мрежи помагат да видите как функционират тези оперативни мрежи и идентифицират компоненти, като маршрутизатори, защитни стени и устройства, и показват визуално как се пресичат. Този план действа като пътна карта, която позволява на професионалистите да правят неща, като разбиране и отстраняване на проблеми и грешки, разширяване на мрежите и поддържане на сигурност и съответствие. 

Вашата организация може да използва диаграми на мрежи толкова подробни или широки, колкото е необходимо, показвайки отделни устройства, едно приложение или просто области, където съществуват услуги. 

диаграма на корпоративна мрежа
Пример за диаграма на корпоративна мрежа

Защо да използвате мрежова диаграма 

Независимо дали трябва да актуализирате съществуваща мрежа, или да планирате нова, с възможността да визуализирате мрежите вие можете да видите как и къде се осъществяват взаимодействията, да проследявате компоненти и да проучвате опциите. Освен това съпоставянето на мрежа може да ви помогне да:   

 • отстранявате грешки и проблеми 
 • избегнете безпорядъка в ИТ 
 • поддържате защита и съответствие  
 • очертавате стъпките за завършване на проект 
 • продавате свързани с мрежата проекти на заинтересованите страни 
 • документирате вътрешна и външна комуникация 
 • изпращате на потенциалните доставчици RFP, без да включвате чувствителна или поверителна информация 

​Логически спрямо физически диаграми на мрежата 

Има два типа мрежови диаграми, логически и физически. Ето защо е важно да разбирате разликите, за да можете да изберете правилния вид съпоставяне за всеки аспект на вашата организация.  

Логически 

Логическата диаграма на мрежа илюстрира потока на информация чрез мрежа и показва как устройствата комуникират помежду си. Обикновено включва елементи като подмрежи, мрежови обекти и устройства, протоколи за маршрутизиране и домейни, гласови шлюзове, трафик и мрежови сегменти. В логическите диаграми на мрежи има опори за малки, средни и големи мрежи, където шаблоните на диаграми за мрежи могат да бъдат полезни.  

Физически 

Мислете за физическото съпоставяне на мрежата като за план. Той показва всички физически аспекти и подреждане на мрежата, включително портове, кабели, стелажи и сървъри, както и всеки друг хардуер или устройства, които се прилагат.  

И двата типа мрежови диаграми имат своето място и вероятно ще използвате и двете. Но коя от тях използвате и кога, всичко зависи от топологията на вашата мрежа. 

Топология  

Топологията се отнася до подреждането на физически или логически аспекти на вашата мрежа. Въпреки че съществува широк спектър от производни в топологиите, те обикновено произлизат от четири основни формата: Bus (шина), Ring (кръг), Star (звезда) и Mesh (мрежа).  

Трябва да се отбележи, че някои видове са по-подходящи за физическото съпоставяне, докато други работят най-добре за диаграмите на логическата мрежа. А избраният от вас тип топология може да повлияе на производителността и стабилността на мрежата ви, затова е важно да разбирате вашите опции, преди да направите диаграма на мрежата си. За тази цел нека да разгледаме най-често срещаните видове топологии и типа съпоставяне, който работи най-добре за всеки.  

Шинна топология (логическа) 

Понякога наричана линия, линейна, гръбначна или ethernet топология, шинната топология свързва всеки компютър чрез кабел към централна “шина” с точно две крайни точки. С други думи, ако централната “шина” се разпадне, цялата мрежа се разпада.  

диаграма на мрежа с шинна топология (логическа)
Пример за диаграма на мрежа с шинна топология (логическа)

Предимства: 

 • чудесна за малки мрежи 
 • най-лесната топология за свързване на компютри и устройства по линеен начин 
 • изисква по-малко кабели от някои други топологии 

Недостатъци: 

 • ако централната “шина” се развали, мрежата ви се разпада, което може да ви остави без достъп до важни файлове и информация в критичен момент. 
 • отстраняването на проблеми може да е трудно 
 • не е добра за големи мрежи 
 • колкото повече устройства са свързани, толкова по-бавна може да стане мрежата 

Кръгова топология (логическа) 

В тази мрежова конфигурация устройствата се свързват по кръгов път, така че всяко мрежово устройство е свързано с две други в “пръстеновидна мрежа.” Така, когато пакетите с данни се предават на едно устройство, те трябва да пътуват през пръстена, докато стигнат до местоназначението си. Повечето кръгови топологии са еднопосочни, което означава, че данните могат да се движат само в една посока. Също така са възможни двупосочни (двупосочен пренос на данни) мрежи. 

Предимства: 

 • когато всички данни протичат в една посока, възможните сблъсъци на пакети са елиминирани 
 • бърз трансфер на данни между работни станции 
 • добавянето на работни станции не влияе на производителността на мрежата 
 • не се изисква мрежов сървър за контрол на мрежовата свързаност между работните станции 

Недостатъци: 

 • всички данни преминават през всяка работна станция в мрежата, което може да причини забавяне 
 • ако една работна станция се изключи, това може да повлияе на цялата мрежа 
 • хардуерът, необходим за свързване на работни станции към мрежата, може да бъде скъп 

Звездовидна топология (физическа) 

Звездовидната топология разполага с централен концентратор или превключвател, който действа като сървър, а периферните устройства действат като клиенти. Всички данни преминават през концентратора или превключвателя, преди да отидат до свързаното устройство.  

диаграма на мрежа със звездовидна топология
Пример за диаграма на мрежа със звездовидна топология (физическа)

Предимства: 

 • централизирано управление на мрежата  
 • лесно добавяне на компютри в мрежата 
 • подобрена надеждност, тъй като отделни устройства не влияят на цялата мрежа 

Недостатъци: 

 • ако централният концентратор или превключвател се повреди, цялата мрежа се разпада 
 • основното мрежово устройство контролира работата и броя на възлите, с които мрежата може да се справи 
 • разходите за окабеляване и превключватели или маршрутизатори могат да бъдат високи 

Топология хиперкуб (физическа и логическа) 

Обикновено използвана за безжични мрежи, топологията хиперкуб свързва компютри и мрежови устройства. При цялостно свързана топология хиперкуб всички възли са свързани, докато при частично свързана топология хиперкуб поне два възела в мрежата са свързани към множество други възли в тази мрежа. 

Предимства: 

 • няколко устройства могат да предават данни едновременно, така че мрежата да може да управлява високи нива на трафик 
 • остава стабилна дори когато едно устройство не работи 
 • добавянето на устройства не нарушава предаването на данни между устройствата 

Недостатъци: 

 • разходите по внедряване на мрежи с топология хиперкуб може да бъдат високи в сравнение с други топологии 
 • развитието и поддръжката на топологията може да е трудно 
 • има голяма вероятност от излишни връзки, което може да намали ефективността и да увеличи разходите 

В допълнение към четирите основни топологии има и хибридни топологии, които комбинират поне две топологии, за да образуват нещо ново. Хибридизацията дава възможност да се използват силните страни на топологиите, като същевременно се намалят недостатъците на всяка от тях. Например, комбинирайки шинна и хиперкуб технология, ще получите дървовидна топология. А можете и да комбинирате звездовидна и кръгова топология, звездовидна и шинна топилогия или да използвате други комбинации, за да получите необходимата производителност. Възможностите са практически безкрайни.  

5 общи стъпки за създаване на диаграми на мрежи  

Независимо дали създавате сравнително проста мрежа, или изграждате сложна мрежа с много “движещи се части,” една диаграма може да ви помогне да визуализирате как частите ще работят заедно, преди да направите каквито и да било действителни връзки. Но трябва да започнете с цел, така че ако не сте сигурни какво трябва да прави мрежата, отделете известно време за размисъл относно целта й, говорете с тези, които ще я използват, или проучете как други са решили подобни проблеми. Когато имате ясна цел, можете да стартирате вашата диаграма на мрежа.  

 1. Направете списък на компонентите. Започнете да съпоставяте мрежата си, като изброите цялото оборудване, от което се нуждаете. Не забравяйте да включите неща, като работни станции, големи машини, концентратори, сървъри, маршрутизатори, защитни стени и други компоненти, от които се нуждаете, за да работи мрежата ви. Когато правите това, не пропускайте нищо. (Забележка: ако списъкът започне да става огромен, можете да създадете няколко диаграми, като една диаграма е посветена на различен аспект на проекта. По този начин няма да се напрягате, а диаграмата ви ще бъде по-лесна за навигиране.)  
 2. Подредете диаграмата си. След като разберете от какво се нуждае вашата мрежа, можете да започнете работа по диаграмата си и да поставяте свързани физически или логически форми една до друга. Тази стъпка е мястото, където вашата диаграма започва да се оформя. 
 3. Добавете връзки. Поставяйки линия между две форми, можете да покажете как са свързани тези два елемента. Линиите обикновено означават как ще протича информацията, но линията може да се използва и за показване на произволна важна за вашата мрежа връзка. Само се уверете, че знаете какво означава всяка линия. (При необходимост създаването на легенда може да помогне.) 
 4. Сложете етикети на вашите форми: Улеснете разбирането на символите за себе си и за другите, които сте включили във вашата диаграма на мрежа, като ги маркирате. Не забравяйте да включите всички важни подробности за компонента до формата или можете да ги номерирате и да добавите подробностите в справочно ръководство или легенда.  
 5. Форматирайте диаграмата. Тъй като ще използвате вашата диаграма на мрежа за изобразяване на заинтересованите страни и използване като отправна точка от другите, тя трябва да изглежда професионално и да бъде лесна за следване. Затова се уверете, че диаграмата ви е ясна, връзките са правилни навсякъде; че няма липсващи компоненти и че правилната информация е прикрепена към правилната форма. И не забравяйте да коригирате размерите и цветовете на всяка форма според нуждите.  

Стойността на диаграмата на мрежа

Една мрежа е свързана с осъществяването на правилни връзки, предоставянето на точна информация в точен момент и помощ за по-ефективната работа на хората. Чрез диаграми на мрежа можете да планирате мрежата си, да видите пропуските, да идентифицирате проблеми (и решения) и да намерите начини мрежата ви да се разтегне и разрасне заедно с компанията, която поддържа. Имайки това предвид, те могат да бъдат безценни инструменти за организации от всякакъв размер. За да научите повече, разгледайте това ръководство стъпка по стъпка  за създаване на мрежови диаграми на мрежи със софтуер.  

Първи стъпки с Microsoft 365

Това е Office, който познавате, плюс инструментите, които да ви помагат да работите по-добре заедно, така че да можете да свършите повече работа – по всяко време и от всяко място.

Купете сега
Свързано съдържание
Продуктивност

Най-добри практики за отдалечена работа за малкия бизнес

Прочетете повече

"Бизнес прозрения и идеи" не представлява професионален данъчен или финансов консултант. Трябва да се свържете със собствения си данъчен или финансов специалист, за да обсъдите ситуацията си.