Откриване и реакция

Advanced eDiscovery и "Разширена проверка" – инструменти, които помагат на вашата организация да намира бързо и рентабилно съответните данни.

A screenshot of a Final Data dashboard on Microsoft 365 Compliance.

Възможности за откриване и реакция

Ефективно отговаряйте на законовите, регулаторните и вътрешните ви задължения.

Откривайте данните там, където се намират

Откривайте данни при източника и в рамките на границата за защита и съответствие на Microsoft 365.

Интелигентно намиране на подходящи данни

Възможности за машинно обучение и анализ, които да ви помогнат да намирате подходящи данни

Откривайте данните там, където се намират

Вградените възможности за откриване на електронни данни за Teams, Yammer, SharePoint Online/OneDrive за бизнеса и Exchange Online опростяват откриването и прегледа на съдържание от Office 365 (например възстановяване на разговори на Teams, редактиране на чат в Teams, поддръжка за свързано съдържание от OneDrive и SharePoint Online).

A screenshot showing places to save content.
A screenshot showing how to tag and cull through data in Microsoft 365 Compliance.

Интелигентно намаляване и подбор на данни

Машинното обучение и интелигентните възможности, като например откриване на почти дубликати, имейл нишки, уместност, теми и интелигентни етикети, помагат на клиентите да намаляват и да направят подбор на големи обеми от данни на място до подходящ набор.

Управление на работни потоци в Microsoft 365

Управлявайте по-всеобхватен работен поток за откриване на електронни данни (идентифицирайте, запазвайте, събирайте, обработвайте, провеждайте ранни оценки/прегледи на случаи и анализирайте данните), докато същевременно данните остават в границите за защита и съответствие на Microsoft 365.

A screenshot showing a dashboard with data for review in Microsoft 365 Compliance.

Възможности за разширена проверка

A screenshot of the audit log search in Microsoft 365 Compliance.

Проверка на събития, които подобряват съдебните разследвания

Достъп до мероприятия за проверка (например MailItemsAccessed), които могат да ви помогнат да определите обхвата на данните, които може да са компрометирани.

Увеличаване на съхранението на регистрационните файлове за проверка за поддръжка на продължителността на дадено разследване

"Разширена проверка" помага на организациите да персонализират своите правила за съхранение на регистрационните файлове за проверка до една година, за да поддържат своите съдебни разследвания. За по-нататъшно подпомагане на спазването на по-строги разпоредби, вътрешни задължения за съответствие или провеждане на по-дълги разследвания, организациите имат възможност да добавят опцията да запазят дейностите си, свързани с регистрационните файлове за проверка, до 10 години.

A screenshot of a blank new audit retention policy.
A screenshot of the welcome screen for Office 365 Management APIs.

Получете по-бърз достъп до регистрационните файлове за проверка чрез API за управление на Office 365

Увеличена пропускателна способност към API за управление.

Gartner нарича Microsoft лидер в магическия квадрант за архивиране на корпоративна информация (EIA) за 2019 г.

В годишния магическия квадрант на Gartner за архивиране на корпоративна информация (ОВОС) Microsoft отново е наречен лидер за 2019 г.

Gartner logo

Разберете какво казват нашите клиенти

Cerner logo

"Когато става въпрос за признаване на важността на защитата и поверителността на данните, Microsoft има репутация, че е доста по-напред от други големи доставчици на услуги в облака."

Марк Елкинс: Вицепрезидент, асоцииран главен съветник и главен директор по съответствието

Invest in Canada logo

"Истинската полза от Microsoft 365 е да можете да се концентрирате върху разполагането на разширени функции за защита вместо върху управлението на сървъри."

Хабиб Манкал, главен архитект, WaveCore IT

The-Linde-Group Logo

"Бяхме впечатлени от задържането поради конфликт и откриването на електронни данни в Office 365, като също така проучваме използването на услугите за защита от загуба на данни. А за служителите е чудесно, че мобилността не е за сметка на защитата."

Себастиан Малер: Ръководител "Корпоративна инфраструктура" The Linde Group

Повече информация за откриването и реакцията

"Разширена проверка" в Microsoft 365

Advanced eDiscovery в Microsoft 365

Блогове за откриването и реакцията

Направете първите стъпки и вършете повече неща с "Откриване и реакция"

Стартиране на пробна версия

Запишете се още днес да изпробвате Microsoft 365 E5 Compliance.

Получете го с Microsoft 365

Запознайте се с "Откриване и реакция", включено в покупката на Microsoft 365 E5.

Вече го имате?

Научете как да започнете да се възползвате от "Откриване и реакция"