Управление на вътрешни рискове

Идентифицирайте и предприемете действия срещу вътрешни рискове от критична важност

С вградените контроли за поверителност, използвайте вътрешни сигнали и сигнали от други разработчици, за да идентифицирате и разследвате вътрешни рискове.

Установяване на вътрешни рискове

Разберете как главният директор по защита на информацията в Microsoft Брет Арсено установява вътрешните рискове с ново интелигентно решение.

Управление на вътрешни рискове

Откривайте, идентифицирайте и предприемайте действия за потенциалните вътрешни рискове в рамките на вашата организация чрез управлението на вътрешни рискове – решение в Microsoft 365.

Device screen showing a screenshot of Insider Risk Management solution with a focus on user activity.
Partial image of a laptop screen showing compliance-related information on a dashboard

Съответствие в комуникациите

Бързо идентифицирайте и предприемайте действия за отстраняване на нарушения на правилата за поведение във фирмата, които се появяват в комуникациите в цялата фирма.

Информационни бариери

Ограничавайте комуникациите между конкретни групи потребители с помощта на информационните бариери в Microsoft 365.

Device screen showing information barrier policy screen in Microsoft 365
Device screen showing that a Customer Lockbox request is pending

Защитено хранилище на клиента

Повишете контрола си с изрично упълномощаване за достъп до операции на услуги с помощта на защитеното хранилище на клиента.

Privileged Access Management

Управлявайте детайлно привилегирования достъп на администраторите до определени задачи (управление на достъпа, базирано на задачи) в Microsoft Office 365.

Device screen showing a list of privileged access policies

Опитайте нашите решения за съответствие сега

Запишете се още днес да изпробвате Microsoft 365 E5 Compliance.

Вижте повече от Microsoft 365

Изграждане на ефективна програма за вътрешни рискове

Ресурси

Идентифициране на и възстановяване от заплахите за вътрешна информация с управлението на вътрешен риск

Използване на ИИ и машинно обучение за установяване на вътрешни рискове

Управление на вътрешни рискове в Microsoft 365