Управление на съответствието в Microsoft

Опростете спазването на съответствие и намалете риска

Непрекъснато оценявайте, подобрявайте и следете ефективността на контрола. Съпоставяйте нормативните изисквания с глобалните разпоредби и предоставяйте препоръчителни действия.

Microsoft Compliance Score (предварителен преглед)

Оценявайте и управлявайте ефективността на контрола непрекъснато с оценка, основана на риска, която автоматично открива вашите системни настройки и предоставя препоръчителни действия, за да подобрите състоянието на съответствието си.

Laptop screen showing Microsoft Compliance Score overview page.
Laptop screen showing the audit reports and documents and resources sections in the Service Trust Portal.

Service Trust Portal

Service Trust Portal съдържа подробни данни за изпълнението на контролите и процесите в Microsoft, които защитават нашите услуги в облака и клиентските данни в тях.

Център за съответствие на Microsoft 365

Центърът за съответствие на Microsoft 365 е специализирана работна област, в която специалистите по съответствие, поверителност, право и риск могат да получат прозрения за действия и да получат достъп до всички решения за съответствие на Microsoft 365.

Laptop screen showing the Microsoft 365 compliance center

Опитайте нашите решения за съответствие сега

Запишете се още днес да изпробвате Microsoft 365 E5 Compliance.

Ресурси

Съобщение за "Compliance Score (предварителен преглед)"

Техническа документация за Compliance Score

Опростете спазването на съответствие и намалете риска

Получете Microsoft 365 сега

Най-добрите в класа си приложения за продуктивност и интелигентни услуги в облака.