Решения за съответствие от световна класа

Интелигентни решения за съответствие и управление на риска

Решения, които ще ви помогнат интелигентно да оцените рисковете за съответствие, да управлявате и защитавате поверителните данни и ефективно да реагирате на нормативните изисквания.
Нови възможности за ориентиране в областите на защитата на данни и риска в епохата на облака.

Защитете и управлявайте данните, където и да се намират физически

Осигурете защитено и съвместимо сътрудничество чрез правила за предотвратяване на загуба на данни, които да помагат за избягване на течове и да ограничават споделянето на поверителни данни с външни хора. Конфигурирайте етикети за защита и управление и намерете вашите поверителни данни и разберете как те се използват.
W screen displaying information protection capabilities in Microsoft 365
A laptop displaying Internal Risk Management tools in Microsoft 365

Идентифицирайте и предприемете действия срещу рискове от критична важност, свързани с вътрешни за фирмата лица

Съпоставяйте множество сигнали, от дейности до комуникации, за да преглеждате и управлявате известия за потенциални рискове от вътрешни лица и да отстранявате последствията от тях. Проактивно наблюдавайте и решавайте проблемите с управлението на достъпа до данните, когато служители напускат или променят своите граници на съответствие.

Опростете спазването на съответствие и намалете риска

Проверявайте непрекъснато, подобрявайте и наблюдавайте ефективността на съответствие чрез оценка, основана на риска, която автоматично да открива реализираните контроли. Отразявайте регулаторните изисквания към разпоредбите в защита на глобалните данни и предлагайте препоръчителни действия с указания за изпълнението и тестовите контроли.

A tablet displaying Compliance Manager in Microsoft 365
A computer screen displaying discovery and response features in Microsoft 365

Изследвайте и отговаряйте с подходящи данни

Управлявайте известията за откриване на електронни данни с помощта на инструменти за изпращане и проследяване на отговорите на попечители и разширете дейността с напомняния и известия за мениджъри. Изследвайте изтичане на данни, проверявайте дейностите на свързаните потребители и предприемайте действия за смекчаване на последствията, като например изтриване на свързани данни.

Открийте нашите решения за съответствие сега

Microsoft 365 предлага интелигентни решения за съответствие и управление на риска, за да ви помогне да опознаете и да защитите данните си, да спазите нормативните изисквания и стандартите и да смекчите рисковете от вътрешни за фирмата хора. Запишете се за пробната версия на E5 Compliance, за да получите достъп до най-новите продукти и функции.

Ресурси за решения за съответствие

Планиране на сигурно бъдеще за вашата фирма

Споделяне на общ преглед на решенията с вашия екип


Вижте повече от Microsoft 365

Ускорете пътя си към постигане на съответствие с ОРЗД с помощта на Microsoft 365

Въведение в шифроването в Office 365