Защита и управление на информацията

Защитете и управлявайте данните, където и да се намират физически

Идентифицирайте рисковете чрез намиране на данните и разбиране как се използват. Помогнете за запазване на данните, където и да се намират, като конфигурирате етикети за защита и съхранение.

Опознайте данните си

Разбирайте ландшафта на своите данни и идентифицирайте важната информация в своята хибридна среда.

Laptop showing the data classification (preview) overview screen in Microsoft 365 compliance.
Laptop screen showing a PowerPoint presentation with “Confidential” selected from the sensitivity menu and the word “Confidential” visible diagonally across a presentation slide.

Защита на данните

Защитавайте чувствителните си данни през целия им жизнен цикъл, като прилагате етикети за чувствителност, свързани с действия за защита, като шифроване, ограничения на достъпа, визуални маркировки и други.

Управление на данните

Управлявайте жизнения цикъл на съдържанието си с помощта на функциите на Microsoft 365 за импортиране, съхраняване и класифициране на критични за бизнеса данни. Запазете това, което ви трябва, и изтрийте това, което не ви е нужно.

Laptop showing the information governance overview screen in the Microsoft 365 admin center


Ресурси

Защита на вашите данни и намаляване на риска в днешната дистанционна работна среда

Интегрирано и интелигентно управление на данни с Microsoft 365

Уведомление за клиентите на "Защита на информацията в Azure" за прехода към "Защита на информацията в Microsoft" днес

Разберете къде се намират вашите чувствителни данни и интелигентно ги защитавайте с Microsoft 365


Научете повече за защитата на информацията

Сайт за защита на Microsoft