Управление на формуляри и работни потоци

Опростяване на процесите и рационализиране на работните потоци

Microsoft 365 помага за улесняване на събирането, проследяването и реагирането на данни и заявки с вградени приложения и инструменти, предназначени да опростяват и управляват процесите.

Продукти в това решение

Лесно получаване на обратна връзка или идеи от клиенти и служители

Microsoft Forms ви позволяват да събирате бързо данни чрез лесни за създаване проучвания, анкети и въпросници, които могат да бъдат разпространени онлайн и отворени от всеки уеб браузър. Следете отговорите в реално време или експортирайте резултатите в няколко инструмента на Microsoft и други разработчици, за да споделите и реагирате на откритията.

A Surface Pro on a desk with Microsoft Forms displayed on the screen
A desktop computer monitor displaying tasks in Microsoft Planner

Рационализиране на поемането и управлението на задачите на вашия екип

Създавайте, назначавайте и проследявайте приключването на задачи и работни елементи с Microsoft Planner. Визуалното оформление ви позволява да разберете лесно кой по какво работи и да се запознаете бързо със състоянието на елементите, за да се уверите, че всички са на една и съща вълна.

Установяване и поддържане на съгласувани процеси

Дръжте потребителите в течение и гарантирайте съгласуваността на данните, независимо откъде са въведени, с многоетапните потоци на бизнес процеси в PowerApps. Създайте например потоци, за да накарате всички да обработват заявките по един и същ начин или за да изисквате одобрение преди подаването на елементи.

A laptop screen displaying a workflow process in PowerApps