A person’s hand touching a tablet device screen that shows a healthcare intake form.

St. Luke’s се грижи за бъдещето на здравеопазването с облака за продуктивност на Microsoft 365

SLUHN предоставя по-добро качество на грижите чрез Microsoft 365, който включва Office 365, Windows 10 и Enterprise Mobility + Security, като основа за високо защитена работна среда за сътрудничество.

Получаване на Microsoft 365

Най-добрите в класа си приложения за продуктивност с интелигентни услуги в облака.