Управлението на ангажираността на служителите с Microsoft Teams ускорява бизнеса в Toyota Motor North America

Toyota Motor North America (TMNA) осигурява възможности на 40 000 служители с Microsoft Teams и дава възможности за обаждания, за да подобрят сътрудничеството. Днес TMNA е в състояние да промени представата за начина, по който работят, а служителите използват Teams като платформа, за да взимат информирани решения, да решават бързо проблеми и да споделят бизнес решения, които стимулират продуктивността.

Получаване на Microsoft 365

Най-добрите в класа си приложения за продуктивност с интелигентни услуги в облака.