Събития на живо и при поискване с Microsoft 365

Ангажирайте и информирайте служителите и клиентите с вълнуващи излъчвания на видео и интерактивна дискусия в Microsoft Stream, Microsoft Teams и Yammer.

Продукти за събития на живо и при поискване

Прегледайте новите функции в Microsoft Teams, създадени, за да направят виртуалните събрания по-всеобхватни и ангажиращи.


Достигнете до голяма аудитория с видео и интерактивна дискусия

Осигурявайте безпроблемна среда за работа в уеб и мобилни приложения за до 10 000 участници. Участвайте от всяко място и на всяко устройство в реално време. И наблюдавайте събитията на живо или при поискване, като използвате мощна технология с ИИ за навигиране в съдържание.

Photograph of a person standing in front of a large display screen presenting to a group. The screen has an aerial photograph projected onto it from a drone camera with superimposed product feature copy.
Photograph of a person standing on a stage in front of a large Microsoft logo speaking to a large audience.

Споделяйте екрана си или споделяйте подиума

Доставяйте лесно събития на живо, които споделят съдържание от вашия компютър или уеб камера. За събития с високи изисквания се свързвайте с професионални камери, множество източници на съдържание и други.

Ефективно комуникирайте във фирмата

Можете да достигнете до своите служители с известия за цялата фирма, съобщения от ръководителя или обучение – и всичко това с надеждността, която очаквате от Microsoft.

Photograph of a person watching a large event on their desktop monitor in their home office
Photograph of a group in a conference room interacting with someone in another location via web conferencing

Дайте възможност на всеки да участва

Наблюдаваните въпроси и отговори от участници и отвореният диалог с всички участници предоставят различни възможности за взаимодействие по време на излъчване.

Гледайте по всяко време с събития при поискване

Погрижете се зрителите никога да не изпускат събития с видео при поискване. Сега всеки може да наваксва бързо и да вижда записите, надписите и времевите линии на докладчика, за да може да намира моментите, които имат значение за него.

Close-up photograph of a person watching a presentation on a tablet device

Продукти за събития на живо и при поискване с Microsoft

Продукти за събития на живо и при поискване с Microsoft

Microsoft Stream

Достигайте до аудиторията с излъчвания, предоставени от вашия корпоративен портал за видео или интранет.

Microsoft Teams

Споделяйте презентации с вътрешна и външна аудитории – например събрание на Teams.

Yammer

Организирайте мероприятия за цялата фирма, за да събирате служителите около важните послания и новини.


Microsoft 365 logo
"Преминаването към възможност за събития на живо прави много по-лесно генерирането на усещането за общност по време на общото събрание."

Шерил Елиът, ръководител на бизнес програма, Microsoft


Получете го сега

Yammer се предлага с плановете на Microsoft 365.