Поверителност, защита и съответствие в Microsoft Teams

Предприемаме всеобхватен подход за предоставяне на среда за комуникация и сътрудничество от корпоративен клас.

Person using Microsoft Teams on a laptop while seated at a large wooden desk in their home office

Съвместна работа без компрометиране на поверителността и защитата

Сега повече от всякога хората трябва да знаят, че виртуалните им разговори са поверителни и защитени. В Microsoft поверителността и защитата никога не са на заден план. Това е нашият ангажимент към вас – не само в това предизвикателно време, но винаги. Ето как работим, за да печелим доверието ви всеки ден с Microsoft Teams.

Работете в сътрудничество по-защитено

Ключови функции за защита и поверителност в Teams

 • No Data Available

  Опции за събрания

  Решете кой извън вашата организация може да се присъедини директно към вашите събрания и кой трябва да изчака във фоайето някой да го пусне. Обаждащите се чрез PSTN ще се присъединят от фоайето. Организаторите на събрания също така могат да премахват участници по време на събранието. Научете повече

 • [noalt]

  Съгласие за записване

  Всички записи на събрания се придружават от съобщение, че се извършва запис. Освен това в съобщението има връзка към бележката за поверителност за онлайн участниците, а организаторът на събранието контролира кои участници имат разрешение за записване. Научете повече

 • [noalt]

  Модериране и контроли на канал

  Собствениците на канал могат да модерират разговор в канала и да контролират на кого е разрешено да споделя съдържание в разговори в канала. Това помага да се гарантира, че само подходящото съдържание се гледа от други хора. Научете повече

 • No Data Available

  Многофакторно удостоверяване

  Изисква се потребителите да предоставят допълнителни форми на проверка, за да докажат самоличността си, което помага за защита на акаунтите им от атаки, които се възползват от слаба или открадната парола. Научете повече

 • No Data Available

  Endpoint Manager

  Управлявайте устройства и приложения и прилагайте условен достъп на всяко устройство. Научете повече

 • No Data Available

  Външен достъп

  Това осигурява удостоверена връзка с друга организация, която позволява сътрудничество между организациите. Научете повече

 • [noalt]

  Защита от загуба на данни

  Предотвратете случайно споделяне на чувствителна информация с други хора. Научете повече

 • No Data Available

  Advanced Threat Protection

  Защитавайте потребителите от злонамерен софтуер, скрит във файлове, включително файлове, съхранени в OneDrive или SharePoint. Научете повече

 • No Data Available

  Информационни бариери

  Управлявайте комуникацията между потребители и групи в Teams за защита на бизнес информацията в случаите на конфликт на интереси или правила. Научете повече

 • No Data Available

  Правила за съхранение

  Управлявайте съдържание в организацията, като изтривате или запазвате информацията, за да отговаряте на организационните правила, отрасловите разпоредби и законовите изисквания. Научете повече

 • No Data Available

  Физическо местоположение на данните

  Данните в Teams се съхраняват в защитена мрежа от центрове за данни на Microsoft, за да ви помогнат да спазвате изискванията за съответствие. Научете повече

 • No Data Available

  Настройки и правила

  Запознайте се с организационните изисквания с настройки за цялата организация и персонализирайте средата за работа на вашите потребители с правила за екипи, съобщения, събрания, разговори и др. Научете повече

 • No Data Available

  Определяне на ролите в събрание

  Организаторът на събранието може да дефинира ролите в събрание, които определят кои са "представящи" и кои "участници", и да контролират кои участници в събранието могат да представят съдържание в събранието. Научете повече

 • No Data Available

  Достъп до записа

  Достъпът до записа е ограничен до хората в разговора или тези, които са поканени на събранието, освен ако организаторът на събранието не упълномощи други хора да имат достъп до него. Записите се качват в Microsoft Stream и могат да се споделят и изтеглят в зависимост от разрешенията, които са разрешени от администраторите на акаунти. Научете повече

 • No Data Available

  Съответствие в комуникациите

  Това дава възможност на организациите да насърчат култура на приобщаване и безопасност чрез идентифициране и предотвратяване на отрицателни поведения, като обиди и тормоз. Научете повече

 • [noalt]

  Условен достъп

  Задайте правила за достъп, базирани на риска, въз основа на потребителския контекст, изправността на устройствата, местоположението и др. Научете повече

 • No Data Available

  Защитен достъп на гости

  Позволява на потребителите да работят съвместно с хора извън организацията, като продължават да контролират достъпа им до данните на организацията. Научете повече

 • No Data Available

  Шифроване

  Teams шифрова транзитните и съхраняваните данни и използва защитения транспортен протокол в реално време (SRTP) за видео , аудио , файлове , чат и споделяне на работния плот. Научете повече

 • No Data Available

  Етикети за чувствителност

  Регулирайте кой има достъп до даден екип чрез контролиране на настройките за поверителност и за гости. Научете повече

 • [noalt]

  Cloud App Security

  Идентифицирайте и смекчавайте подозрителни или злоумишлени действия, включително мащабно изтриване на екипи или добавяне на неупълномощени потребители. Научете повече

 • No Data Available

  Откриване на електронни данни, правно задържане, регистрационен файл за проверка и търсене на съдържание

  Лесно можете да идентифицирате, задържате и управлявате информацията, която може да е подходяща за юридически случаи. Научете повече

 • No Data Available

  Запазване на поверителността

  Получете достъп до вашите данни по всяко време и по всякаква причина. Те никога не се използват за реклама и се изтриват след прекратяването или изтичането на абонамента ви . Научете повече

 • No Data Available

  Отчети за управление на данни

  Получете достъп до отчетите от центъра за прозрачност, които подробно описват как сме отговорили на исканията за данни. Научете повече

 • No Data Available

  Управление на приложения

  Уверено управлявайте приложения с подробна информация за всички приложения, които са налични във вашия клиент, както и възможността за рационализиране на процеса на тестване и разпространение на приложения от различни фирми. Научете повече

BP logo
"Ако направите защитата трудна, хората може да се опитат да я заобиколят. С Microsoft 365 получаваме заложените възможности, видимост в нашата операционна среда и простота за всички служители."

Саймън Ходжкинсън, главен ръководител по информационна защита на групата, BP

Прочетете тяхната история

Допълнителни ресурси

Център за сигурност на Microsoft

Научете как Microsoft работи за гарантиране на сигурността на вашите данни, защита на поверителността и съответствие с глобалните стандарти.

Център за усвояване на Teams

Получете инструментите и указанията, които са ви необходими, за да започнете и да поддържате вашето внедряване на Teams.

Обучение за администратори на Teams

Научете как да управлявате Teams, като същевременно поддържате по-добра защита и съответствие.


Получете Microsoft Teams за вашата организация днес

Вземете Teams с приложенията на Office, съхранение и споделяне на файлове, имейл и др.