Общ преглед
Guided Tour

Guided Tour

Добре дошли в ръководството "Изкуството на работата в екип"

С това ръководство ще научите как да подобрите динамиката, която предразполага екипите към успех.

Някои функции варират според пазара

Сложните предизвикателства изискват продуктивна работа в екип

Работата в екип е от решаващо значение за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен светът днес, но самата работа в екип може да бъде предизвикателство. Разнообразните гледни точки са изключително важни за напредъка на екипа, но различията могат лесно да доведат до недоразумения, когато в екипа няма здравословна динамика.

Значението на здравословната екипна динамика

За да изградят устойчивост и условия за успех, екипите трябва да установят и подхранват здравословна динамика. Първата стъпка е да разберете какво представлява тази динамика, а след това да се научите да се грижите за нея във вашия екип.

Подхранване на здравословна екипна динамика

Когато динамиката се подхранва, екипът ще бъде по-добре подготвен за справяне със сложни, неочаквани предизвикателства. Това подпомага създаването на положителни резултати, включително процъфтяваща фирмена култура, по-добро вземане на решения и доволни членове на екипа.

Ръководство "Изкуството на работата в екип"

Ръководството "Изкуството на работата в екип" беше създадено, за да помогне на вашия екип да подобри междуличностната динамика, която води до по-добри резултати. То беше съставено с помощта на информация от разнородна група от членове на реални екипи – от изпълнителни директори до журналисти носители на награди, олимпийски атлети и търговци на риба.

Общ преглед

Рамката на изкуството на работата в екип очертава основните елементи, които влияят върху екипната динамика. Тя трябва да помогне на екипите да впрегнат своето разнообразие, да изградят доверие и да насърчат иновациите. Рамката трябва също така да добави стойност към по-широката организационна култура, без да нарушава текущите екипни процеси.

Цел на екипа

Здравословната работа в екип започва с ясна екипна цел, или споделения смисъл, който поддържа екипа фокусиран, координиран, представящ се по-добре и по-щастлив.

Колективна идентичност

Колективната идентичност е споделено чувство за принадлежност, което изгражда сплотеност и помага на съекипниците да работят като един.

Осъзнатост и приобщаване

Осъзнатостта и приобщаването представляват разбиране за себе си и другите, което позволява на екипите да се ориентират в междуличностната динамика и подхранва приобщаването.

Доверие и уязвимост

Доверието и уязвимостта са компонентите на емоционалната сигурност, които правят възможно поемането на междуличностни рискове в екипите.

Конструктивно напрежение

Конструктивното напрежение е продуктивната сила, която дава резултат, когато един екип впряга различията си.

Общ преглед

Всеки основен елемент има мисловни стимули за тези, които са готови да се задълбочат, както и ръководство за фасилитатора за тези, които искат да го приложат в екипа си. Дейностите са предназначени да подобрят междуличностната динамика, която е от решаващо значение за способността на екипа да процъфтява заедно.

Време и усилия

Някои дейности отнемат само пет минути, докато други изискват час и половина. Докато се задълбочавате, ще намерите посочените изисквания за време и усилия, които ще ви помогнат да се ориентирате откъде да започнете и какво е необходимо.

Мисловни стимули

Готови ли сте да се задълбочите? Мисловните стимули са дейности, които можете да изпробвате сами или с вашия екип. Те ви помагат да изградите собствено разбиране за изкуството на работата в екип и предлагат бързо навлизане в нагласите и перспективите за изграждане на чудесен екип.

Ръководство за фасилитатора

Готови ли сте да задълбаете надълбоко? Ръководството за фасилитатора ви помага да улесните дискусиите в екипа, които подпомагат активизирането на нови поведения и модели в целия екип. Ръководството за фасилитатора включва много от дейностите в мисловните стимули, но ви приканва да ги развиете допълнително заедно с целия екип.

Екипът готов ли е? Да започваме!

След като вече сте разбрали значението на продуктивната работа в екип, можете да започнете да работите по основните елементи. Това онлайн ръководство беше създадено така, че да можете да следвате препоръчания от нас път от самото начало или да отидете на всяка тема, която ви интересува, и да започнете оттам.

Добре дошли в "Цел на екипа"

В този раздел ще научите за важната роля, която целта на екипа играе в най-успешните екипи. Дейностите ще помогнат на вашия екип да идентифицира, да изрази ясно и да се ангажира с една обща цел.

Определяне на цел на екипа

Ясната екипна цел е основата на продуктивните екипи и е най-доброто нещо, върху което екипът да фокусира първоначалните си усилия.

Стремеж, а не измерване

По-малко: "Това е въздействието, което можем да имаме върху нашите KPI и крайните резултати".

Повече: "Това е въздействието, което искаме да оказваме върху света".

Колективно упражнение, а не корпоративно задължение

Повече: "Кои сме ние? Защо това е важно? Нека колективно и отново помислим за въздействието, което искаме да имаме като екип."

По-малко: Лидер: "Слушайте всички, това е нашата нова цел".

Споделени задачи

Споделените задачи са отделните, постижими етапи, към които екипът се стреми и които водят нагоре към екипната цел. За един екип споделена задача може да бъде сключването на сделки с 500 нови търговци на дребно, за да постигне растеж.

Целта на екипа осигурява координация и яснота

Когато целта на екипа е ясна, всички са съгласни с нея и я чувстват своя, всеки член на екипа ще има усещане за автономност и свободна воля да взема решения и да действа самостоятелно, знаейки, че целият екип ще бъде координиран. Това помага на екипа да остане фокусиран, да се представя по-добре и да бъде по-щастлив.

Целта на екипа направлява колективните усилия

Джен Фланц е изпълнителен продуцент на "The Daily Show" заедно с Тревър Ноа. Тя управлява екип от писатели с разнообразни таланти, чиято екипна цел е да правят възможно най-доброто шоу всяка вечер дори ако това означава да пожертват индивидуалния си принос.

Цел на екипа на пазара Pike Place Fish Market

Тахо е рибар на пазара Pike Place Fish Market в Сиатъл, щата Вашингтон, който е известен колкото с развлекателния си персонал, толкова и с пресните морски дарове. Въпреки че официалната работа на екипа на Тахо е продажбата на риба, нещо друго ги кара да станат от леглото сутринта: "Когато сте част от нещо по-голямо от самите вас, като например да направите хората щастливи, това е мотивиращо, защото го правите за по-голяма цел", казва Тахо.

 

Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук

 

Какво се случва, ако липсва екипна цел

Ако липсва ясна екипна цел, екипът ще е затруднен да изрази ясно към какво се стреми колективно, което ще засегне способността му да изпълнява дългосрочни и краткосрочни задачи. Екипът ще стане некоординиран, разфокусиран и разединен.

Разглеждане на целта на екипа

Мисловните стимули по-долу ще ви позволят да си представите каква би могла да бъде вашата екипна цел и ще вдъхновят екипа ви да създаде такава заедно. Това ще отнеме около 20 минути. След това можете да запознаете членовете на вашия екип с тези понятия, за да координирате представите им.

 

Изтеглете мисловните стимули

Активизиране на екипната цел с вашия екип

Следващите дейности имат за цел да помогнат на вашия екип да идентифицира, да изрази ясно и да се ангажира с една обща цел.

 

Изтеглете ръководството за фасилитатора

Вижте как екипната цел прави екипа ви по-способен

След като завършите тези дейности, вашият екип трябва да бъде фокусиран върху споделените задачи, да се представя по-добре и да бъде по-щастлив. Продължете да извършвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.

Екипната цел в действие в Microsoft Teams

Отлично представящите се екипи имат ясна цел. Microsoft Teams е създаден да им помага да запазват координацията си.

Добре дошли в "Колективна идентичност"

В този раздел ще научите за важната роля, която колективната идентичност играе в най-успешните екипи. Дейностите трябва да помогнат на екипа ви да се обедини около споделени ценности, да постигне споразумения, които да бъдат преразглеждани постоянно, да изгради връзка чрез споделени изживявания и да упражни ритуали, които са уникални за него.

Определяне на колективната идентичност

Колективната идентичност е споделено чувство за принадлежност, което изгражда сплотеност и помага на екипа да работи като едно цяло. Тя може също така да подобри способността на екипа да генерира конструктивно напрежение.

Ценности и споразумения

Колективната идентичност е създаване на изживявания, които отразяват споделените ценности и споразумения на екипа.

Координиране, а не противопоставяне

Повече: Споделяне на набор от ценности, които екипът се стреми да поддържа.
По-малко: Налагане на определени задължителни поведения.

Ритуали, не събрания

Повече: "След седмичната ни среща на крак нека се поразходим и да поговорим за едно вдъхновяващо нещо от уикенда".
По-малко: "След седмичната ни среща на крак нека се срещнем като маркетингов екип и да разгледаме по-подробно новостите".

Основни компоненти

Един екип формира колективна идентичност, като се обединява около споделени ценности, постига споразумения, които се преразглеждат постоянно, изгражда връзка чрез споделени изживявания и упражнява ритуали, които са уникални за него. Екип със силно усещане за колективна идентичност има споделено чувство за принадлежност, което изгражда сплотеност и помага на екипа да работи като едно цяло.

Споделени ценности

Споделените ценности са вярвания и нагласи, които един екип определя като необходими за неговия успех. Пример за споделена ценности на един екип може да бъде "прегръщане на многозначността" или "да правим другите успешни". Когато екипът изрази ясно споделените си ценности, те оживяват чрез ежедневните поведения.

Споразумения

Споразуменията са осезаемите проявления на екипните ценности, с които всички са съгласни. Споразуменията могат да се проявяват във вашия екип като всекидневни начални и крайни часове или договорени методи за предоставяне на обратна връзка.

Ритуали

Ритуалите са повторяемите поведения и дейности, които укрепват както формалните, така и неформалните споразумения. Ритуал може да бъде нещо просто, като екипен обяд в понеделник, установяване на екипна песен или творческо упражнение заедно всяка сутрин.

Изгражда сплотеност, така че екипът да може да работи като едно цяло

Екип със силно усещане за колективна идентичност има споделено чувство за принадлежност, което изгражда сплотеност и помага на екипа да работи като едно цяло.

Пътна карта, базирана на ценности

Карил Стърн е президент и главен изпълнителен директор на УНИЦЕФ, САЩ. Нейният екип постигна споразумение относно набор от ценности, които служат като пътна карта, държаща членовете на екипа отговорни един пред друг и пред важната работа, която вършат.

Споразумения за живот на Марс

Преди екипът от астронавти на Кели Джерарди да бъде оставен в отдалечена част на пустинята Юта, която силно наподобява повърхността на Марс, тя и нейните съекипници прекараха часове в конферентни разговори, обсъждайки важни споразумения, към които ще се придържат през цялото време на тяхната космическа симулация. Това е само един от начините, по които екипът изгради силно усещане за колективна идентичност, подпомогнала изпълнението на тяхната мисия.

 

Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук

Какво се случва, ако липсва колективна идентичност

Ако липсва колективна идентичност, екипът няма усещане за екипно съзнание, което помага на членовете му да изградят връзка като едно цяло. Това може да доведе до отдалечаване на членовете на екипа, което може да ги демотивира да участват пълноценно.

Разглеждане на колективната идентичност

Разгледайте силните страни и уникалната гледна точка, които внасяте в екипа. Това може да вдъхнови вашия екип да създаде колективната ви идентичност заедно. Пригответе се за няколко момента на размисъл за самите себе си!

 

Изтеглете мисловните стимули

Активизиране на колективната идентичност с вашия екип

Следващите дейности имат за цел да помогнат на екипа ви да се обедини около споделени ценности, да постигне споразумения, които да бъдат преразглеждани постоянно, да изгради връзка чрез споделени изживявания и да упражни ритуали, които са уникални за него.

 

Изтеглете ръководството за фасилитатора

Вижте как колективната идентичност прави екипа ви по-способен

След приключването на дейностите за колективната идентичност вашият екип трябва да е наясно с ролите и отговорностите и да усеща силна връзка, както и ангажимент с един и същ набор от ценности. Продължете да извършвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.

Добре дошли в "Осъзнатост и приобщаване"

В този раздел ще научите за важната роля, която осъзнатостта и приобщаването играят в най-успешните екипи. Тези дейности трябва да повишат чувството на осъзнатост на вашия екип, като насърчат приобщаваща култура, в която членовете на екипа могат по-лесно да се ориентират в междуличностната динамика.

Определяне на осъзнатостта и приобщаването

Осъзнатостта и приобщаването предоставят разбиране за себе си и другите, което позволява на екипите да се ориентират в междуличностната динамика. Определянето на осъзнатостта и приобщаването може също така да подобри способността на екипа да генерира конструктивно напрежение.

Уважаване на различията, а не заличаване

Повече: Осъзнаване на различните потребности и предпочитания.

По-малко: Налагане на определен начин на работа.

Разбиране на вашите собствени нужди

Повече: "Това са условията, в които мога да давам приноса си в екипа".
По-малко: "Така трябва да работите с мен." 

Основни компоненти

Има три нива на осъзнатост. Когато екипът има силно чувство на осъзнатост, той насърчава приобщаваща култура, в която членовете на екипа могат по-лесно да се ориентират в междуличностната динамика.

Самоосъзнатост

Самоосъзнатостта е способността както да признавате емоциите си, така и да разбирате защо някой може да ги изпитва. Колкото повече осъзнаваме източника на нашите чувства, толкова по-способни сме да реагираме по продуктивен начин и да се запитаме какво ни трябва.

Колективна осъзнатост

Колективната осъзнатост е способността да усещаме емоциите на другите и да признаваме ефекта, който действията ни имат върху тях; това е първата стъпка към съчувствието. Ако например знаете, че член на екипа не може да се съсредоточи, докато свири силна музика, упражнете колективната осъзнатост, като включите слушалките си.

Ситуационна осъзнатост

Ситуационната осъзнатост означава да вземате предвид не само себе си и колегите си, но и контекста, в който се намирате. Ако например е необходимо да проведете разговор с колега относно проблеми с представянето, вероятно най-добре ще е да го направите насаме, за да не разколебавате останалата част от екипа.

Подпомагане на екипите да се ориентират в междуличностната динамика

Когато един екип има силно чувство на осъзнатост, той насърчава приобщаваща култура, в която членовете на екипа могат по-лесно да се ориентират в междуличностната динамика.

Най-добрите екипи са приспособими и ангажирани

Шейн Сноу е автор на "Dream Teams". Най-добрите екипи, в които е участвал някога, са тези с дълбоко чувство на осъзнатост, където приобщаващата култура приканва членовете на екипа да се изявят като цялостни личности и да бъдат приспособими.

Говорене за чувства в дивата природа

Когато Алекс Гришавър беше затруднен да продължи да води екип, обучаващ се по търсене и спасяване, поради умора, той си спомни наученото от обучение по емоционална осъзнатост и помоли колега да го замести, вместо да се опитва да издържи. Способността да идентифицира как се чувства и след това да го сподели с екипа, помогна всички да останат живи и здрави.

 

Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук

Какво се случва, ако липсват осъзнатост и приобщаване

Когато на екипа му липсват чувство на осъзнатост и приобщаване, неговите членове може да бъдат изолирани, несъпричастни и неспособни да се ориентират в междуличностните търкания.

Разглеждане на осъзнатостта и приобщаването

Помислете върху условията, които ви правят успешни в работата. Споделянето на това с вашия екип може да ги вдъхнови да научат повече за индивидуалните потребности и предпочитания на всеки член на екипа и да помислят как най-добре да се подкрепят взаимно.

 

Изтеглете мисловните стимули

Активизиране на осъзнатостта и приобщаването с вашия екип

Следващите дейности имат за цел да помогнат на вашия екип да разбере и оцени нуждите на всеки, като ви насърчават да потърсите проактивно възможности за взаимно ангажиране и да привлечете нови гледни точки.

 

Изтеглете ръководството за фасилитатора

Вижте как осъзнатостта и приобщаването правят екипа ви по-способен

След като завършите тези дейности, вашият екип трябва да има по-силно чувство на осъзнатост и признаване за индивидуалните нужди, предпочитания и работни стилове, които предразполагат всеки индивид към успех. Продължете да извършвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.

Осъзнатостта и приобщаването в действие в Microsoft Teams

Хората в екипите със здравословна динамика са наясно за себе си и за другите. Microsoft Teams помага да се гарантира, че гласът на всеки е чут.

Добре дошли в "Доверие и уязвимост"

В този раздел ще научите за важната роля, която доверието и уязвимостта играят в най-успешните екипи. Дейностите трябва да помагат на вашия екип да изгради силно усещане за психологическа безопасност. Членовете на екипа, които се чувстват в безопасност, са по-способни да поемат междуличностни рискове. Това им позволява да се посветят изцяло на работата си, което на свой ред подготвя почвата за разцъфтяването на новаторски идеи.

Определяне на доверието и уязвимостта

Доверието и уязвимостта са компонентите на емоционалната сигурност, които правят възможно поемането на междуличностни рискове в екипите. Те може също така да подобрят способността на екипа да генерира конструктивно напрежение.

Доверието се заслужава в течение на времето

Повече: Срещане с членовете на екипа, където се намират, за изграждане на взаимоотношение.
По-малко: Навлизане в дълбоките води още на първия ден.

Уязвимостта е откритост, а не чувство на незащитеност

Повече: Споделяне на това, което не се притеснявате да споделите.
По-малко: Споделяне на всеки детайл от живота си.

Основни компоненти

Добродетелният цикъл на доверие и уязвимост установява психологическа безопасност в екипа. Членовете на екипа, които се чувстват в безопасност, са по-способни да поемат междуличностни рискове. Това им позволява да се посветят изцяло на работата си, което на свой ред подготвя почвата за разцъфтяването на новаторски идеи.

Доверие

Доверието е да знаете, че можете да бъдете уязвими пред някого, без да бъдете принизени или наранени. Когато например един екип показва непоколебима подкрепа на член от екипа, който страда от лична травма, доверието му в екипа се задълбочава.

Уязвимост

Уязвимостта е въвличане в ситуации, които включват риск и емоционална незащитеност. Например член на екипа може да покаже уязвимост, като се довери на своя екип за лична травма, с която се бори.

Психологическа безопасност

Психологичната безопасност се намира в смелите пространства, в които един човек се чувства спокоен да сподели мненията и идеите си без страх от обвинения, осъждане или враждебност. Психологичната безопасност се създава чрез добродетелния цикъл на доверие и уязвимост.

Изграждане на доверие, така че членовете на екипа да се чувстват сигурни при поемане на рискове

Когато членовете на екипа установяват доверие помежду си и си разрешат взаимно да бъдат уязвими, всички се чувстват по-сигурно и не се притесняват да поемат рискове в полза на екипа.

Разрешаване на членовете на екипа да се изразяват свободно

Фернандо Гарсия е съвместен творчески директор на Oscar de la Renta. Неговият екип създава най-добрата си работа, когато дизайнерите се чувстват сигурни да споделят най-щурите си неземни идеи. Това се случва само когато изпитват силно чувство на психологическа безопасност, което се установява чрез практикуване на непрекъснат цикъл на уязвимост и доверие.

Безопасно пространство за допускане на грешки

В центъра за медицински симулации INOVA стажуващите лекарите се обучават да се справят с кризисни ситуации на живот или смърт. Мейбел Ку, програмен директор, смята, че е важно лекарите да се учат в среда, в която могат да допускат грешки без страх от обвинения, защото вярва, че най-добрият начин за учене е без страх. Затова организира беседи на стажантите с опитни лекари, които споделят моменти на уязвимост, когато са допускали грешки. 

 

Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук

Какво се случва, ако липсват доверие и уязвимост

Екип, в който липсва постоянен цикъл на доверие и уязвимост, не е в състояние да използва пълноценно потенциала на членовете си. Когато членовете на екипа не се чувстват сигурни да споделят мненията си поради страх от осъждане или враждебност, те се въздържат от въвличане изцяло, което се отразява отрицателно на качеството на колективната работа на екипа.

Разглеждане на доверието и уязвимостта

Помислете върху условията, които ви помагат да изграждате доверие и да бъдете по-уязвими в работата. След като приключите, споделянето им с вашия екип може да помогне за изграждането на емоционална безопасност, която позволява междуличностно поемане на рискове.

 

Изтеглете мисловни стимули

Активизиране на доверието и уязвимостта с вашия екип

Следващите дейности имат за цел да помогнат на вашия екип да установи емоционална безопасност чрез изграждане на доверие и допускане на моменти за уязвимост.

 

Изтеглете ръководството за фасилитатора

Вижте как доверието и уязвимостта правят екипа ви по-способен

След като завършите тези дейности, вашият екип трябва да е установил силно чувство на психологическа безопасност, давайки възможност на членовете да поемат по-големи междуличностни рискове и да се посветят изцяло на работата. Продължете да извършвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.

Добре дошли в "Конструктивно напрежение"

В този раздел ще научите за важната роля, която конструктивното напрежение играе в най-успешните екипи. Тези дейности трябва да помогнат на екипа ви да използва здравословната екипна динамика, установена в предишните раздели, за да превърне напрежението в конструктивна сила.

Определяне на конструктивното напрежение

Конструктивното напрежение е продуктивната сила, която възниква, когато един екип впряга различията си. То се появява, когато другите ключови аспекти на екипната динамика – цел на екипа, колективна идентичност, осъзнатост и приобщаване и доверие и уязвимост – са подхранвани и балансирани.

Напрежението като продуктивна сила

Напрежението е... ами, напрегната тема. Но то може да бъде и продуктивен начин за стимулиране на мисленето на екипа и разширяване на гледните точки на членовете му. Най-ефективните екипи знаят как да впрегнат всяко напрежение, за да се развиват като екип.

Различно мислене, а не разминаващи се мнения

Повече: Почтително несъгласие с вашите колеги по дадена тема.
По-малко: Неуморно натрапване на собствената гледна точка.

Разсейване на напрежението, а не смут

Повече: Разпознаване на напрегнатия момент и използване на инструменти за разрешаването му.
По-малко: Реагиране на напрегнат момент с гняв или агресия.

Основни компоненти

Различните гледни точки пораждат напрежение. Това напрежение се превръща в разрушителна сила в екипите с нездравословна динамика. Но когато напрежението се впряга чрез подхранване на здравословна екипна динамика, то става конструктивна сила, която генерира новаторски идеи.

Разнообразни гледни точки

Когато се подхранват по подходящ начин, разнообразните гледни точки са от решаващо значение за появата на иновации. Тези гледни точки може да произлизат от различно мислене, опит, етническата принадлежност, темперамент, роля, пол, сексуалност и т.н.

Здравословни условия

Конструктивното напрежение е продуктивната сила, която възниква, когато на разнообразните гледни точки бъде позволено да процъфтяват в здравословни условия. Противоположното е разрушителното напрежение, което е отрицателната сила, възникваща при сблъсъка на различия в нездравословни условия.

Възможност за иновация и напредък

Конструктивното напрежение е продуктивна сила. Когато членовете на екипа чувстват сигурност да споделят невъзмутимо различните си гледни точки и умения, екипът може да прави нововъведения и да напредва по начини, които не биха били възможни с една-единствена ограничена нагласа.

Впрягане на напрежението, вдъхновяване на сплотеност

Когато екипът от репортери с различни религиозни възгледи на опитната военна репортерка Фарназ Фассихи беше неспособен да се отърси от сътресенията на войната в Ирак на прага на офиса им, тя трябваше да намери начини да впрегне напрежението и да вдъхнови сплотеност, за да запази екипа фокусиран върху изпълнението на тяхната обща мисия.

Обучаване чрез прегръщане на разнообразието

В много подразделения на Училището по бизнес на Харвард часовете са замислени да бъдат възможно най-разнообразни. Смята се, че предизвикателствата между студентите с различни гледни точки са един от най-добрите начини за задълбочаване на разбирането за определена тема и насърчаване на нови начини на мислене.

 

Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук

Какво се случва, ако липсва конструктивно напрежение

Когато в един екип има нездравословна динамика, напрежението се превръща в разрушителна сила с потенциал да разкъса екипа.

Разглеждане на конструктивното напрежение

Помислете върху различните видове напрежения, които съществуват във вашия екип, и върху причините за тяхното съществуване.

 

Изтеглете мисловни стимули

Активизиране на конструктивното напрежение с вашия екип

Следните дейности са предназначени да помогнат на вашия екип да разпознае моментите на напрежение, произхода им и как да ги превърне в конструктивна сила.

 

Изтеглете ръководството за фасилитатора

Вижте как конструктивното напрежение прави екипа ви по-способен

След като завършите тези дейности, вашият екип трябва да може да впряга силата на конструктивното напрежение, за да тласка работата ви напред по здравословен, продуктивен начин. Продължете да използвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.

Конструктивното напрежение в действие в Microsoft Teams

Когато възникнат напрежения в екипите със здравословна динамика, това води до по-голямо мислене и новаторство. Microsoft Teams ви помага да поддържате това.

 Допълнителни ресурси за продължаване на обучението

В този раздел ще намерите ресурси, които ще ви помогнат да споделите комплекта с инструменти с вашия екип и да научите повече за Microsoft Teams.

 Вземете пълния комплект с инструменти от едно място

Искате ли да преминете през всички мисловни стимули или ръководства за фасилитатора? Вземете ги всички с едно лесно изтегляне оттук. Намерете малко време за себе си или заедно с вашия екип и започнете.

 

Изтеглете комплекта с инструменти

 

Бърз курс по Teams

Научихте принципите на здравословната екипна динамика и как Microsoft Teams може да ви помогне. Научете повече за начина, по който Teams може да помогне на хората да работят по-добре заедно, с този бърз курс.

 

Преминете бързия курс по Microsoft Teams

Вземете Microsoft Teams безплатно

Някои функции варират според пазара

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Установяване на здравословна динамика","videoHref":"","content":"<p>За да изградят устойчивост и условия за успех, екипите трябва да установят и подхранват здравословна динамика. Първата стъпка е да разберете какво представлява тази динамика, а след това да се научите да се грижите за нея във вашия екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Значението на здравословната екипна динамика"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Подхранване на здравословна динамика","videoHref":"","content":"<p>Когато динамиката се подхранва, екипът ще бъде по-добре подготвен за справяне със сложни, неочаквани предизвикателства. Това подпомага създаването на положителни резултати, включително процъфтяваща фирмена култура, по-добро вземане на решения и доволни членове на екипа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Подхранване на здравословна екипна динамика"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"По-добро подпомагане на екипа","videoHref":"","content":"<p>Ръководството \"Изкуството на работата в екип\" беше създадено, за да помогне на вашия екип да подобри междуличностната динамика, която води до по-добри резултати. То беше съставено с помощта на информация от разнородна група от членове на реални екипи – от изпълнителни директори до журналисти носители на награди, олимпийски атлети и търговци на риба.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ръководство \"Изкуството на работата в екип\""}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"importance-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Значението на работата в екип","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Общ преглед на рамката","videoHref":"","content":"<p>Рамката на изкуството на работата в екип очертава основните елементи, които влияят върху екипната динамика. Тя трябва да помогне на екипите да впрегнат своето разнообразие, да изградят доверие и да насърчат иновациите. Рамката трябва също така да добави стойност към по-широката организационна култура, без да нарушава текущите екипни процеси.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Общ преглед"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Цел на екипа","videoHref":"","content":"<p>Здравословната работа в екип започва с ясна екипна цел, или споделения смисъл, който поддържа екипа фокусиран, координиран, представящ се по-добре и по-щастлив.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Цел на екипа"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Колективна идентичност","videoHref":"","content":"<p>Колективната идентичност е споделено чувство за принадлежност, което изгражда сплотеност и помага на съекипниците да работят като един.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Колективна идентичност"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Осъзнатост и приобщаване","videoHref":"","content":"<p>Осъзнатостта и приобщаването представляват разбиране за себе си и другите, което позволява на екипите да се ориентират в междуличностната динамика и подхранва приобщаването.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Осъзнатост и приобщаване"},{"order":0,"position":4,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"5","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Доверие и уязвимост","videoHref":"","content":"<p>Доверието и уязвимостта са компонентите на емоционалната сигурност, които правят възможно поемането на междуличностни рискове в екипите.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Доверие и уязвимост"},{"order":0,"position":5,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"6","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Конструктивно напрежение","videoHref":"","content":"<p>Конструктивното напрежение е продуктивната сила, която дава резултат, когато един екип впряга различията си.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Конструктивно напрежение"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"art-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Рамка на изкуството на работата в екип","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Общ преглед на дейностите","videoHref":"","content":"<p>Всеки основен елемент има мисловни стимули за тези, които са готови да се задълбочат, както и ръководство за фасилитатора за тези, които искат да го приложат в екипа си. Дейностите са предназначени да подобрят междуличностната динамика, която е от решаващо значение за способността на екипа да процъфтява заедно.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Общ преглед"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Време и усилия","videoHref":"","content":"<p>Някои дейности отнемат само пет минути, докато други изискват час и половина. Докато се задълбочавате, ще намерите посочените изисквания за време и усилия, които ще ви помогнат да се ориентирате откъде да започнете и какво е необходимо.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Време и усилия"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Мисловни стимули","videoHref":"","content":"<p>Готови ли сте да се задълбочите? Мисловните стимули са дейности, които можете да изпробвате сами или с вашия екип. Те ви помагат да изградите собствено разбиране за изкуството на работата в екип и предлагат бързо навлизане в нагласите и перспективите за изграждане на чудесен екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Мисловни стимули"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Ръководство за фасилитатора","videoHref":"","content":"<p>Готови ли сте да задълбаете надълбоко? Ръководството за фасилитатора ви помага да улесните дискусиите в екипа, които подпомагат активизирането на нови поведения и модели в целия екип. Ръководството за фасилитатора включва много от дейностите в мисловните стимули, но ви приканва да ги развиете допълнително заедно с целия екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ръководство за фасилитатора"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Дейности","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Първи стъпки","videoHref":"","content":"<p>След като вече сте разбрали значението на продуктивната работа в екип, можете да започнете да работите по основните елементи. Това онлайн ръководство беше създадено така, че да можете да следвате препоръчания от нас път от самото начало или да отидете на всяка тема, която ви интересува, и да започнете оттам.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Екипът готов ли е? Да започваме!"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"lets-begin","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":18,"name":"Да започваме!","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"introduction","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Въведение","videoHref":"","content":"<p>Работата в екип е от решаващо значение за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен светът днес, но самата работа в екип може да бъде предизвикателство. Разнообразните гледни точки са изключително важни за напредъка на екипа, но различията могат лесно да доведат до недоразумения, когато в екипа няма здравословна динамика.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Сложните предизвикателства изискват продуктивна работа в екип"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":22,"name":"Определяне на цел на екипа","videoHref":"","content":"<p>Ясната екипна цел е основата на продуктивните екипи и е най-доброто нещо, върху което екипът да фокусира първоначалните си усилия.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Определяне на цел на екипа"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":23,"name":"Стремеж","videoHref":"","content":"<p>По-малко: \"Това е въздействието, което можем да имаме върху нашите KPI и крайните резултати\".</p><p>Повече: \"Това е въздействието, което искаме да оказваме върху света\".</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Стремеж, а не измерване"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Колективно упражнение","videoHref":"","content":"<p>Повече: \"Кои сме ние? Защо това е важно? Нека колективно и отново помислим за въздействието, което искаме да имаме като екип.\"</p><p>По-малко: Лидер: \"Слушайте всички, това е нашата нова цел\".</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Колективно упражнение, а не корпоративно задължение"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Какво е това","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":26,"name":"Споделени задачи","videoHref":"","content":"<p>Споделените задачи са отделните, постижими етапи, към които екипът се стреми и които водят нагоре към екипната цел. За един екип споделена задача може да бъде сключването на сделки с 500 нови търговци на дребно, за да постигне растеж.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделени задачи"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Основни компоненти","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":28,"name":"Осигурява координация и яснота","videoHref":"","content":"<p>Когато целта на екипа е ясна, всички са съгласни с нея и я чувстват своя, всеки член на екипа ще има усещане за автономност и свободна воля да взема решения и да действа самостоятелно, знаейки, че целият екип ще бъде координиран. Това помага на екипа да остане фокусиран, да се представя по-добре и да бъде по-щастлив.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Целта на екипа осигурява координация и яснота"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Направлява колективните усилия","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6OH","content":"<p>Джен Фланц е изпълнителен продуцент на \"The Daily Show\" заедно с Тревър Ноа. Тя управлява екип от писатели с разнообразни таланти, чиято екипна цел е да правят възможно най-доброто шоу всяка вечер дори ако това означава да пожертват индивидуалния си принос.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Целта на екипа направлява колективните усилия"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":30,"name":"Дава смисъл на работата","videoHref":"","content":"<p>Тахо е рибар на пазара Pike Place Fish Market в Сиатъл, щата Вашингтон, който е известен колкото с развлекателния си персонал, толкова и с пресните морски дарове.&nbsp;Въпреки че официалната работа на екипа на Тахо е продажбата на риба, нещо друго ги кара да станат от леглото сутринта: \"Когато сте част от нещо по-голямо от самите вас, като например да направите хората щастливи, това е мотивиращо, защото го правите за по-голяма цел\", казва Тахо.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук.\">Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Цел на екипа на пазара Pike Place Fish Market"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":31,"name":"Какво се случва, ако липсва","videoHref":"","content":"<p>Ако липсва ясна екипна цел, екипът ще е затруднен да изрази ясно към какво се стреми колективно, което ще засегне способността му да изпълнява дългосрочни и краткосрочни задачи. Екипът ще стане некоординиран, разфокусиран и разединен.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Какво се случва, ако липсва екипна цел"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":27,"name":"Защо това е важно","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":33,"name":"Мисловни стимули","videoHref":"","content":"<p>Мисловните стимули по-долу ще ви позволят да си представите каква би могла да бъде вашата екипна цел и ще вдъхновят екипа ви да създаде такава заедно. Това ще отнеме около 20 минути. След това можете да запознаете членовете на вашия екип с тези понятия, за да координирате представите им.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Изтеглете мисловните стимули\">Изтеглете мисловните стимули</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разглеждане на целта на екипа"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":34,"name":"Ръководство за фасилитатора","videoHref":"","content":"<p>Следващите дейности имат за цел да помогнат на вашия екип да идентифицира, да изрази ясно и да се ангажира с една обща цел.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Изтеглете ръководството за фасилитатора\">Изтеглете ръководството за фасилитатора</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Активизиране на екипната цел с вашия екип"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":35,"name":"Живеене с екипна цел","videoHref":"","content":"<p>След като завършите тези дейности, вашият екип трябва да бъде фокусиран върху споделените задачи, да се представя по-добре и да бъде по-щастлив. Продължете да извършвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вижте как екипната цел прави екипа ви по-способен"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":32,"name":"Дейности","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":37,"name":"Екипна цел в Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","content":"<p>Отлично представящите се екипи имат ясна цел. Microsoft Teams е създаден да им помага да запазват координацията си.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Екипната цел в действие в Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":36,"name":"В Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"team-purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Цел на екипа","videoHref":"","content":"<p>В този раздел ще научите за важната роля, която целта на екипа играе в най-успешните екипи. Дейностите ще помогнат на вашия екип да идентифицира, да изрази ясно и да се ангажира с една обща цел.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Добре дошли в \"Цел на екипа\""},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":40,"name":"Определяне на колективната идентичност","videoHref":"","content":"<p>Колективната идентичност е споделено чувство за принадлежност, което изгражда сплотеност и помага на екипа да работи като едно цяло. Тя може също така да подобри способността на екипа да генерира конструктивно напрежение.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Определяне на колективната идентичност"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":41,"name":"Ценности и споразумения","videoHref":"","content":"<p>Колективната идентичност е създаване на изживявания, които отразяват споделените ценности и споразумения на екипа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ценности и споразумения"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":42,"name":"Координиране","videoHref":"","content":"<p>Повече: Споделяне на набор от ценности, които екипът се стреми да поддържа.<br />\nПо-малко: Налагане на определени задължителни поведения.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Координиране, а не противопоставяне"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":43,"name":"Ритуали","videoHref":"","content":"<p>Повече: \"След седмичната ни среща на крак нека се поразходим и да поговорим за едно вдъхновяващо нещо от уикенда\".<br />\nПо-малко: \"След седмичната ни среща на крак нека се срещнем като маркетингов екип и да разгледаме по-подробно новостите\".</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ритуали, не събрания"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":39,"name":"Какво е това","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":45,"name":"Колективна идентичност","videoHref":"","content":"<p>Един екип формира колективна идентичност, като се обединява около споделени ценности, постига споразумения, които се преразглеждат постоянно, изгражда връзка чрез споделени изживявания и упражнява ритуали, които са уникални за него. Екип със силно усещане за колективна идентичност има споделено чувство за принадлежност, което изгражда сплотеност и помага на екипа да работи като едно цяло.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Основни компоненти"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":46,"name":"Споделени ценности","videoHref":"","content":"<p>Споделените ценности са вярвания и нагласи, които един екип определя като необходими за неговия успех. Пример за споделена ценности на един екип може да бъде \"прегръщане на многозначността\" или \"да правим другите успешни\". Когато екипът изрази ясно споделените си ценности, те оживяват чрез ежедневните поведения.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделени ценности"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":47,"name":"Споразумения","videoHref":"","content":"<p>Споразуменията са осезаемите проявления на екипните ценности, с които всички са съгласни. Споразуменията могат да се проявяват във вашия екип като всекидневни начални и крайни часове или договорени методи за предоставяне на обратна връзка.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споразумения"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":48,"name":"Ритуали","videoHref":"","content":"<p>Ритуалите са повторяемите поведения и дейности, които укрепват както формалните, така и неформалните споразумения. Ритуал може да бъде нещо просто, като екипен обяд в понеделник, установяване на екипна песен или творческо упражнение заедно всяка сутрин.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ритуали"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":44,"name":"Основни компоненти","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":50,"name":"Изгражда сплотеност","videoHref":"","content":"<p>Екип със силно усещане за колективна идентичност има споделено чувство за принадлежност, което изгражда сплотеност и помага на екипа да работи като едно цяло.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Изгражда сплотеност, така че екипът да може да работи като едно цяло"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":51,"name":"Направлява колективните усилия","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6O2","content":"<p>Карил Стърн е президент и главен изпълнителен директор на УНИЦЕФ, САЩ. Нейният екип постигна споразумение относно набор от ценности, които служат като пътна карта, държаща членовете на екипа отговорни един пред друг и пред важната работа, която вършат.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Пътна карта, базирана на ценности"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":52,"name":"Споразумения и отговорност","videoHref":"","content":"<p>Преди екипът от астронавти на Кели Джерарди да бъде оставен в отдалечена част на пустинята Юта, която силно наподобява повърхността на Марс, тя и нейните съекипници прекараха часове в конферентни разговори, обсъждайки важни споразумения, към които ще се придържат през цялото време на тяхната космическа симулация. Това е само един от начините, по които екипът изгради силно усещане за колективна идентичност, подпомогнала изпълнението на тяхната мисия.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук.\">Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споразумения за живот на Марс"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":53,"name":"Какво се случва, ако липсва","videoHref":"","content":"<p>Ако липсва колективна идентичност, екипът няма усещане за екипно съзнание, което помага на членовете му да изградят връзка като едно цяло. Това може да доведе до отдалечаване на членовете на екипа, което може да ги демотивира да участват пълноценно.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Какво се случва, ако липсва колективна идентичност"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":49,"name":"Защо това е важно","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":55,"name":"Мисловни стимули","videoHref":"","content":"<p>Разгледайте силните страни и уникалната гледна точка, които внасяте в екипа. Това може да вдъхнови вашия екип да създаде колективната ви идентичност заедно. Пригответе се за няколко момента на размисъл за самите себе си!</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Изтеглете мисловните стимули\">Изтеглете мисловните стимули </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разглеждане на колективната идентичност"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":56,"name":"Ръководство за фасилитатора","videoHref":"","content":"<p>Следващите дейности имат за цел да помогнат на екипа ви да се обедини около споделени ценности, да постигне споразумения, които да бъдат преразглеждани постоянно, да изгради връзка чрез споделени изживявания и да упражни ритуали, които са уникални за него.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Изтеглете ръководството за фасилитатора\">Изтеглете ръководството за фасилитатора</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Активизиране на колективната идентичност с вашия екип"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":57,"name":"Живеене с колективна идентичност","videoHref":"","content":"<p>След приключването на дейностите за колективната идентичност вашият екип трябва да е наясно с ролите и отговорностите и да усеща силна връзка, както и ангажимент с един и същ набор от ценности. Продължете да извършвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вижте как колективната идентичност прави екипа ви по-способен"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":54,"name":"Дейности","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"collective-identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":38,"name":"Колективна идентичност","videoHref":"","content":"<p>В този раздел ще научите за важната роля, която колективната идентичност играе в най-успешните екипи. Дейностите трябва да помогнат на екипа ви да се обедини около споделени ценности, да постигне споразумения, които да бъдат преразглеждани постоянно, да изгради връзка чрез споделени изживявания и да упражни ритуали, които са уникални за него.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Добре дошли в \"Колективна идентичност\""},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":60,"name":"Определяне на осъзнатостта и приобщаването","videoHref":"","content":"<p>Осъзнатостта и приобщаването предоставят разбиране за себе си и другите, което позволява на екипите да се ориентират в междуличностната динамика. Определянето на осъзнатостта и приобщаването може също така да подобри способността на екипа да генерира конструктивно напрежение.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Определяне на осъзнатостта и приобщаването"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":61,"name":"Уважаване на различията","videoHref":"","content":"<p>Повече: Осъзнаване на различните потребности и предпочитания.</p><p>По-малко: Налагане на определен начин на работа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Уважаване на различията, а не заличаване"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":62,"name":"Разбиране на вашите собствени нужди","videoHref":"","content":"<p>Повече: \"Това са условията, в които мога да давам приноса си в екипа\".<br />\nПо-малко: \"Така трябва да работите с мен.\"&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разбиране на вашите собствени нужди"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":59,"name":"Какво са те","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":64,"name":"Осъзнатост и приобщаване","videoHref":"","content":"<p>Има три нива на осъзнатост. Когато екипът има силно чувство на осъзнатост, той насърчава приобщаваща култура, в която членовете на екипа могат по-лесно да се ориентират в междуличностната динамика.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Основни компоненти"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":65,"name":"Самоосъзнатост","videoHref":"","content":"<p>Самоосъзнатостта е способността както да признавате емоциите си, така и да разбирате защо някой може да ги изпитва. Колкото повече осъзнаваме източника на нашите чувства, толкова по-способни сме да реагираме по продуктивен начин и да се запитаме какво ни трябва.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Самоосъзнатост"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":66,"name":"Колективна осъзнатост","videoHref":"","content":"<p>Колективната осъзнатост е способността да усещаме емоциите на другите и да признаваме ефекта, който действията ни имат върху тях; това е първата стъпка към съчувствието. Ако например знаете, че член на екипа не може да се съсредоточи, докато свири силна музика, упражнете колективната осъзнатост, като включите слушалките си.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Колективна осъзнатост"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":67,"name":"Ситуационна осъзнатост","videoHref":"","content":"<p>Ситуационната осъзнатост означава да вземате предвид не само себе си и колегите си, но и контекста, в който се намирате. Ако например е необходимо да проведете разговор с колега относно проблеми с представянето, вероятно най-добре ще е да го направите насаме, за да не разколебавате останалата част от екипа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ситуационна осъзнатост"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":63,"name":"Основни компоненти","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":69,"name":"Помощ за ориентиране в динамиката","videoHref":"","content":"<p>Когато един екип има силно чувство на осъзнатост, той насърчава приобщаваща култура, в която членовете на екипа могат по-лесно да се ориентират в междуличностната динамика.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Подпомагане на екипите да се ориентират в междуличностната динамика"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":70,"name":"Повишаване на приспособимостта и ангажираността","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6Oq","content":"<p>Шейн Сноу е автор на \"Dream Teams\". Най-добрите екипи, в които е участвал някога, са тези с дълбоко чувство на осъзнатост, където приобщаващата култура приканва членовете на екипа да се изявят като цялостни личности и да бъдат приспособими.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Най-добрите екипи са приспособими и ангажирани"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":71,"name":"Подобряване на комуникацията","videoHref":"","content":"<p>Когато Алекс Гришавър беше затруднен да продължи да води екип, обучаващ се по търсене и спасяване, поради умора, той си спомни наученото от обучение по емоционална осъзнатост и помоли колега да го замести, вместо да се опитва да издържи. Способността да идентифицира как се чувства и след това да го сподели с екипа, помогна всички да останат живи и здрави.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук.\">Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Говорене за чувства в дивата природа"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":72,"name":"Какво се случва, ако липсват","videoHref":"","content":"<p>Когато на екипа му липсват чувство на осъзнатост и приобщаване, неговите членове може да бъдат изолирани, несъпричастни и неспособни да се ориентират в междуличностните търкания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Какво се случва, ако липсват осъзнатост и приобщаване"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":68,"name":"Защо те са важни","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":74,"name":"Мисловни стимули","videoHref":"","content":"<p>Помислете върху условията, които ви правят успешни в работата. Споделянето на това с вашия екип може да ги вдъхнови да научат повече за индивидуалните потребности и предпочитания на всеки член на екипа и да помислят как най-добре да се подкрепят взаимно.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Изтеглете мисловните стимули\">Изтеглете мисловните стимули </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разглеждане на осъзнатостта и приобщаването"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":75,"name":"Ръководство за фасилитатора","videoHref":"","content":"<p>Следващите дейности имат за цел да помогнат на вашия екип да разбере и оцени нуждите на всеки, като ви насърчават да потърсите проактивно възможности за взаимно ангажиране и да привлечете нови гледни точки.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Изтеглете ръководството за фасилитатора\">Изтеглете ръководството за фасилитатора</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Активизиране на осъзнатостта и приобщаването с вашия екип"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":76,"name":"Живеене с осъзнатост и приобщаване","videoHref":"","content":"<p>След като завършите тези дейности, вашият екип трябва да има по-силно чувство на осъзнатост и признаване за индивидуалните нужди, предпочитания и работни стилове, които предразполагат всеки индивид към успех. Продължете да извършвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вижте как осъзнатостта и приобщаването правят екипа ви по-способен"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":73,"name":"Дейности","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":78,"name":"Осъзнатост и приобщаване в Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L55r","content":"<p>Хората в екипите със здравословна динамика са наясно за себе си и за другите. Microsoft Teams помага да се гарантира, че гласът на всеки е чут.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Осъзнатостта и приобщаването в действие в Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":77,"name":"В Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"awareness-inclusion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":58,"name":"Осъзнатост и приобщаване","videoHref":"","content":"<p>В този раздел ще научите за важната роля, която осъзнатостта и приобщаването играят в най-успешните екипи. Тези дейности трябва да повишат чувството на осъзнатост на вашия екип, като насърчат приобщаваща култура, в която членовете на екипа могат по-лесно да се ориентират в междуличностната динамика.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Добре дошли в \"Осъзнатост и приобщаване\""},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":81,"name":"Определяне на доверието и уязвимостта","videoHref":"","content":"<p>Доверието и уязвимостта са компонентите на емоционалната сигурност, които правят възможно поемането на междуличностни рискове в екипите. Те може също така да подобрят способността на екипа да генерира конструктивно напрежение.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Определяне на доверието и уязвимостта"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":82,"name":"Доверието се заслужава","videoHref":"","content":"<p>Повече: Срещане с членовете на екипа, където се намират, за изграждане на взаимоотношение.<br />\nПо-малко: Навлизане в дълбоките води още на първия ден.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Доверието се заслужава в течение на времето"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":83,"name":"Уязвимостта е откритост","videoHref":"","content":"<p>Повече: Споделяне на това, което не се притеснявате да споделите.<br />\nПо-малко: Споделяне на всеки детайл от живота си.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Уязвимостта е откритост, а не чувство на незащитеност"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":80,"name":"Какво са те","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":85,"name":"Доверие и уязвимост","videoHref":"","content":"<p>Добродетелният цикъл на доверие и уязвимост установява психологическа безопасност в екипа. Членовете на екипа, които се чувстват в безопасност, са по-способни да поемат междуличностни рискове. Това им позволява да се посветят изцяло на работата си, което на свой ред подготвя почвата за разцъфтяването на новаторски идеи.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Основни компоненти"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":86,"name":"Доверие","videoHref":"","content":"<p>Доверието е да знаете, че можете да бъдете уязвими пред някого, без да бъдете принизени или наранени. Когато например един екип показва непоколебима подкрепа на член от екипа, който страда от лична травма, доверието му в екипа се задълбочава.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Доверие"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":87,"name":"Уязвимост","videoHref":"","content":"<p>Уязвимостта е въвличане в ситуации, които включват риск и емоционална незащитеност. Например член на екипа може да покаже уязвимост, като се довери на своя екип за лична травма, с която се бори.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Уязвимост"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":88,"name":"Психологическа безопасност","videoHref":"","content":"<p>Психологичната безопасност се намира в смелите пространства, в които един човек се чувства спокоен да сподели мненията и идеите си без страх от обвинения, осъждане или враждебност. Психологичната безопасност се създава чрез добродетелния цикъл на доверие и уязвимост.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Психологическа безопасност"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":84,"name":"Основни компоненти","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":90,"name":"Доверие и безопасност","videoHref":"","content":"<p>Когато членовете на екипа установяват доверие помежду си и си разрешат взаимно да бъдат уязвими, всички се чувстват по-сигурно и не се притесняват да поемат рискове в полза на екипа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Изграждане на доверие, така че членовете на екипа да се чувстват сигурни при поемане на рискове"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":91,"name":"Себеизразяване","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvC","content":"<p>Фернандо Гарсия е съвместен творчески директор на Oscar de la Renta. Неговият екип създава най-добрата си работа, когато дизайнерите се чувстват сигурни да споделят най-щурите си неземни идеи. Това се случва само когато изпитват силно чувство на психологическа безопасност, което се установява чрез практикуване на непрекъснат цикъл на уязвимост и доверие.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разрешаване на членовете на екипа да се изразяват свободно"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":92,"name":"Възможност за обучение и участие","videoHref":"","content":"<p>В центъра за медицински симулации INOVA стажуващите лекарите се обучават да се справят с кризисни ситуации на живот или смърт. Мейбел Ку, програмен директор, смята, че е важно лекарите да се учат в среда, в която могат да допускат грешки без страх от обвинения, защото вярва, че най-добрият начин за учене е без страх. Затова организира беседи на стажантите с опитни лекари, които споделят моменти на уязвимост, когато са допускали грешки.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук.\">Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Безопасно пространство за допускане на грешки"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":93,"name":"Какво се случва, ако липсват","videoHref":"","content":"<p>Екип, в който липсва постоянен цикъл на доверие и уязвимост, не е в състояние да използва пълноценно потенциала на членовете си. Когато членовете на екипа не се чувстват сигурни да споделят мненията си поради страх от осъждане или враждебност, те се въздържат от въвличане изцяло, което се отразява отрицателно на качеството на колективната работа на екипа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Какво се случва, ако липсват доверие и уязвимост"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":89,"name":"Защо те са важни","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":95,"name":"Мисловни стимули","videoHref":"","content":"<p>Помислете върху условията, които ви помагат да изграждате доверие и да бъдете по-уязвими в работата. След като приключите, споделянето им с вашия екип може да помогне за изграждането на емоционална безопасност, която позволява междуличностно поемане на рискове.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Изтеглете мисловни стимули\">Изтеглете мисловни стимули</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разглеждане на доверието и уязвимостта"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":96,"name":"Ръководство за фасилитатора","videoHref":"","content":"<p>Следващите дейности имат за цел да помогнат на вашия екип да установи емоционална безопасност чрез изграждане на доверие и допускане на моменти за уязвимост.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Изтеглете ръководството за фасилитатора\">Изтеглете ръководството за фасилитатора</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Активизиране на доверието и уязвимостта с вашия екип"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":97,"name":"Живеене с доверие и уязвимост","videoHref":"","content":"<p>След като завършите тези дейности, вашият екип трябва да е установил силно чувство на психологическа безопасност, давайки възможност на членовете да поемат по-големи междуличностни рискове и да се посветят изцяло на работата. Продължете да извършвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вижте как доверието и уязвимостта правят екипа ви по-способен"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":94,"name":"Дейности","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"trust-vulnerability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":79,"name":"Доверие и уязвимост","videoHref":"","content":"<p>В този раздел ще научите за важната роля, която доверието и уязвимостта играят в най-успешните екипи. Дейностите трябва да помагат на вашия екип да изгради силно усещане за психологическа безопасност. Членовете на екипа, които се чувстват в безопасност, са по-способни да поемат междуличностни рискове. Това им позволява да се посветят изцяло на работата си, което на свой ред подготвя почвата за разцъфтяването на новаторски идеи.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Добре дошли в \"Доверие и уязвимост\""},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":100,"name":"Определяне на конструктивното напрежение","videoHref":"","content":"<p>Конструктивното напрежение е продуктивната сила, която възниква, когато един екип впряга различията си. То се появява, когато другите ключови аспекти на екипната динамика – цел на екипа, колективна идентичност, осъзнатост и приобщаване и доверие и уязвимост – са подхранвани и балансирани.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Определяне на конструктивното напрежение"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":101,"name":"Продуктивна сила","videoHref":"","content":"<p>Напрежението е... ами, напрегната тема. Но то може да бъде и продуктивен начин за стимулиране на мисленето на екипа и разширяване на гледните точки на членовете му. Най-ефективните екипи знаят как да впрегнат всяко напрежение, за да се развиват като екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Напрежението като продуктивна сила"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":102,"name":"Различно мислене","videoHref":"","content":"<p>Повече: Почтително несъгласие с вашите колеги по дадена тема.<br />\nПо-малко: Неуморно натрапване на собствената гледна точка.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Различно мислене, а не разминаващи се мнения"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":103,"name":"Разсейване на напрежението","videoHref":"","content":"<p>Повече: Разпознаване на напрегнатия момент и използване на инструменти за разрешаването му.<br />\nПо-малко: Реагиране на напрегнат момент с гняв или агресия.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разсейване на напрежението, а не смут"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":99,"name":"Какво е това","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":105,"name":"Конструктивно напрежение","videoHref":"","content":"<p>Различните гледни точки пораждат напрежение. Това напрежение се превръща в разрушителна сила в екипите с нездравословна динамика. Но когато напрежението се впряга чрез подхранване на здравословна екипна динамика, то става конструктивна сила, която генерира новаторски идеи.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Основни компоненти"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":106,"name":"Разнообразни гледни точки","videoHref":"","content":"<p>Когато се подхранват по подходящ начин, разнообразните гледни точки са от решаващо значение за появата на иновации. Тези гледни точки може да произлизат от различно мислене, опит, етническата принадлежност, темперамент, роля, пол, сексуалност и т.н.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разнообразни гледни точки"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":107,"name":"Здравословни условия","videoHref":"","content":"<p>Конструктивното напрежение е продуктивната сила, която възниква, когато на разнообразните гледни точки бъде позволено да процъфтяват в здравословни условия. Противоположното е разрушителното напрежение, което е отрицателната сила, възникваща при сблъсъка на различия в нездравословни условия.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Здравословни условия"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":104,"name":"Основни компоненти","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":109,"name":"Иновация и напредък","videoHref":"","content":"<p>Конструктивното напрежение е продуктивна сила. Когато членовете на екипа чувстват сигурност да споделят невъзмутимо различните си гледни точки и умения, екипът може да прави нововъведения и да напредва по начини, които не биха били възможни с една-единствена ограничена нагласа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Възможност за иновация и напредък"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":110,"name":"Вдъхновява сплотеността","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvV","content":"<p>Когато екипът от репортери с различни религиозни възгледи на опитната военна репортерка Фарназ Фассихи беше неспособен да се отърси от сътресенията на войната в Ирак на прага на офиса им, тя трябваше да намери начини да впрегне напрежението и да вдъхнови сплотеност, за да запази екипа фокусиран върху изпълнението на тяхната обща мисия.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Впрягане на напрежението, вдъхновяване на сплотеност"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":111,"name":"Прегръща разнообразието","videoHref":"","content":"<p>В много подразделения на Училището по бизнес на Харвард часовете са замислени да бъдат възможно най-разнообразни. Смята се, че предизвикателствата между студентите с различни гледни точки са един от най-добрите начини за задълбочаване на разбирането за определена тема и насърчаване на нови начини на мислене.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\" Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук\">Вижте цялата история за изкуството на работата в екип тук</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Обучаване чрез прегръщане на разнообразието"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":112,"name":"Какво се случва, ако липсва","videoHref":"","content":"<p>Когато в един екип има нездравословна динамика, напрежението се превръща в разрушителна сила с потенциал да разкъса екипа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Какво се случва, ако липсва конструктивно напрежение"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":108,"name":"Защо това е важно","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":114,"name":"Мисловни стимули","videoHref":"","content":"<p>Помислете върху различните видове напрежения, които съществуват във вашия екип, и върху причините за тяхното съществуване.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Изтеглете мисловни стимули\">Изтеглете мисловни стимули</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разглеждане на конструктивното напрежение"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":115,"name":"Ръководство за фасилитатора","videoHref":"","content":"<p>Следните дейности са предназначени да помогнат на вашия екип да разпознае моментите на напрежение, произхода им и как да ги превърне в конструктивна сила.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Изтеглете ръководството за фасилитатора\">Изтеглете ръководството за фасилитатора</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Активизиране на конструктивното напрежение с вашия екип"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":116,"name":"Живеене с конструктивно напрежение","videoHref":"","content":"<p>След като завършите тези дейности, вашият екип трябва да може да впряга силата на конструктивното напрежение, за да тласка работата ви напред по здравословен, продуктивен начин. Продължете да използвате тези дейности периодично, за да подсилите положителните поведения и да ги превърнете в част от рутинната практика на вашия екип.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вижте как конструктивното напрежение прави екипа ви по-способен"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":113,"name":"Дейности","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":118,"name":"Конструктивно напрежение в Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4KWxQ","content":"<p>Когато възникнат напрежения в екипите със здравословна динамика, това води до по-голямо мислене и новаторство. Microsoft Teams ви помага да поддържате това.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Конструктивното напрежение в действие в Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":117,"name":"Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"constructive-tension","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":98,"name":"Конструктивно напрежение","videoHref":"","content":"<p>В този раздел ще научите за важната роля, която конструктивното напрежение играе в най-успешните екипи. Тези дейности трябва да помогнат на екипа ви да използва здравословната екипна динамика, установена в предишните раздели, за да превърне напрежението в конструктивна сила.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Добре дошли в \"Конструктивно напрежение\""},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":121,"name":"Изтегляне на пълния комплект с инструменти","videoHref":"","content":"<p>Искате ли да преминете през всички мисловни стимули или ръководства за фасилитатора? Вземете ги всички с едно лесно изтегляне оттук. Намерете малко време за себе си или заедно с вашия екип и започнете.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Изтеглете пълния комплект с инструменти\">Изтеглете комплекта с инструменти</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":" Вземете пълния комплект с инструменти от едно място"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"full-toolkit-download","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":120,"name":"Изтегляне на пълния комплект с инструменти","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Напред","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":123,"name":"  Бърз курс по Microsoft Teams","videoHref":"","content":"<p>Научихте принципите на здравословната екипна динамика и как Microsoft Teams може да ви помогне. Научете повече за начина, по който Teams може да помогне на хората да работят по-добре заедно, с този бърз курс.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Преминете бързия курс по Teams\">Преминете бързия курс по Microsoft Teams</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Бърз курс по Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"getting-started-with-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":122,"name":"Първи стъпки в Microsoft Teams ","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"keep-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":119,"name":"Продължаване на обучението","videoHref":"","content":"<p>В този раздел ще намерите ресурси, които ще ви помогнат да споделите комплекта с инструменти с вашия екип и да научите повече за Microsoft Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":" Допълнителни ресурси за продължаване на обучението"}],"itemsCount":123}