Two people having a conversation while looking at a laptop.

Пакет на Microsoft Viva

Пакетът на Microsoft Viva обединява знания, обучение и прозрения в интегрирана среда за работа на служителите, за да даде възможност на хората и екипите да се представят най-добре от всяко място.

Включва:
• „Обучение на Viva“ за умения и растеж на служителите
• „Теми на Viva“ за организация и откриване на знания и опит
• „Прозрения на Viva“ за подобряване на продуктивността и благополучието на служителите.

Изисква лиценз за Microsoft 365 или Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium или Exchange Online (план 1 или план 2), за да отговаряте на условията за Microsoft Viva.

€7.60 потребител/месец

(годишен абонамент – автоматични подновявания) 
 

Спестете 25%*

Цената е без ДДС.
Общ преглед Често задавани въпроси

Обучение на Viva: за умения и растеж

 • Раздели за обучение

  Създавайте раздели за обучение в каналите на Teams, в които си сътрудничите, за да организирате селекции за обучение за вашия екип.

 • Социално обучение

  Споделете връзка към съдържание за обучение в чатове, разговори и имейл в Teams.

 • Препоръчване и проследяване

  Препоръчвайте съдържание за обучение на колеги и проследявайте отчетения напредък на завършването.

 • Библиотеки с различно съдържание

  Съберете заедно съдържание за обучение от Microsoft, другидоставчици, системи за управление на обучението и вашата собствена организация в един център.

 • Персонализирани препоръки

  Интелигентното търсене и откриване показват подходящо и популярно съдържание.

 • Персонализирано съдържание за обучение

  Вкарайте фирмените ресурси в стандартен интерфейс за обучение чрез интегриране с SharePoint.

Прозрения на Viva: продуктивност и благополучие

 • Прозрения за мениджъри

  Помогнете на екипа си да остане свързан и ангажиран, като разберете по-добре работните навици на ниво екип, включително моделите, които водят до бърнаут и стрес.

 • Ускорители за разширени прозрения и анализ

  Генерирайте прозрения по избор и използвайте предварително конфигурирани шаблони за отчети на Power BI, за да вземате решения, базирани на данни, в често срещани бизнес сценарии. Разширете възможностите на „Прозрения на Viva“ чрез комбиниране на данни на Microsoft 365 с външни данни, като например данни от управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и данни от проучвания, които може да изискват допълнителни единици за капацитет. За повече информация вижте Капацитет на Прозрения на Viva.

 • Шаблони за бизнес трансформация

  Определяйте въздействието на новите програми и работни смени с течение на времето чрез предварително конфигурирани набори от метрики и визуализации.

 • Шаблони за ефективност на мениджърите

  Вижте силните страни и сферите за възможности за мениджърите. Открийте тенденциите в начините, по които мениджърите си сътрудничат с преките си подчинени и балансират нуждите от сътрудничество извън работно време.

 • Разширяемост на данните

  Комбинирайте данни на Microsoft 365 с данни от други източници, включително CRM, проучвания или други платформи за сътрудничество, за по-богати прозрения.

 • Прозрения за старши бизнес ръководители

  Идентифицирайте тенденциите и възможностите в организацията, за да управлявате култура на ефективност на събранията, служители с осигурени възможности и гъвкавост на организацията.

 • Динамични препоръки

  Превърнете прозренията в действие чрез съвети, подкрепяни от изследвания, и предложени действия, включително напомняния за блокиране на време през седмицата, свързано с целта, и планиране на време за лични срещи със служителите за мениджърите.

 • Шаблони за модели на сътрудничество

  Визуализирайте как размерът на мрежата на служителите, рискът от бърнаут, навиците за събрания и други базирани на сътрудничество прозрения се различават според функцията, нивото и географското местоположение. Вижте как организацията разделя времето между вътрешните събрания и събранията, насочени към клиентите.

 • Гъвкав конструктор на заявки

  Изпълнявайте напълно персонализирани анализи, съобразени с вашите бизнес цели. Експортирайте резултатите от заявките, за да ги използвате в други инструменти за отчитане и визуализация.

 • Ускорители за разширен анализ

  Използвайте функции, включително библиотека с R скриптове, които да помогнат за анализиране на тенденциите, процесите и мрежите на организационните данни.

Теми на Viva: знания и опит

 • Карти за тема

  Предоставяйте знания в контекст с картите за тема, които се показват в Outlook, Teams, Search и други приложения на Microsoft 365.

 • Центрове за тема

  Управлявайте темите на вашата организация, разпознавайте отношенията между тях или ръчно добавяйте и създавайте допълнителни теми.

 • Търсене и откриване

  Предложете безпроблемна и интегрирана среда за работа в Microsoft 365 с теми, откриваеми в Microsoft Search и в приложенията, които използвате всеки ден.

 • Страници за тема

  Събирайте на едно място подходящо съдържание, разговори и опит от цялата ви организация в страници за тема, създадени от възможностите за ИИ на Microsoft Viva.

 • Управление на знания

  Дайте възможност на експертите във вашата организация да преглеждат теми, да закачват ресурси и да идентифицират други експерти, докато „Теми на Microsoft Viva“ се учи и прави актуализации.

 • Управление и администриране

  Генерирайте и показвайте теми, генерирани само от съдържанието, което потребителите имат разрешение да виждат, въз основа на вашите настройки за защита и поверителност в Microsoft 365.

Включен във всички планове на Microsoft 365 и Office 365 за предприятия

 • Фирмено брандиране

  Персонализирайте „Връзки на Viva“ с името, емблемата и цветовете на вашата организация за безпроблемна интеграция.

 • Информационен канал

  Опростете споделянето на съобщения в един персонализиран изглед, така че служителите да могат да преглеждат новини и да се присъединяват към разговори от цялата организация, като така се поддържа връзката на хората.

 • Издигане

  Осигурете видимост на съдържанието с висок приоритет, като го издигнете най-отгоре в информационните канали на служителите въз основа на различни условия, като например „до прочитане“, зададен брой реакции или дата.

 • Интегриране с други разработчици

  Персонализирайте и разширете „Връзки на Viva“ с богат набор от интеграции с наши и други разработчици от нашата партньорска екосистема.

 • Табло

  Предоставяйте полезни фирмени ресурси и задачи, свързани с действия, в централизирано, персонализирано местоназначение, създадено да поддържа служителите ви в процеса на работа.

 • Насочване към аудитория

  Предоставете най-подходящото съдържание за правилните аудитории по отдели, региони, длъжностни роли и др.

 • Изграден на базата на Microsoft 365

  Бързо разполагайте и управлявайте „Връзки на Viva“ чрез конзолата за администриране на Microsoft Teams, няма нужда да насочвате допълнителни приложения към устройствата на служителите си.

[noalt]

[noalt]

Свързани услуги

Капацитет на Прозрения на Viva

Правете повече неща чрез разширения анализ на хора с помощта на допълнителен капацитет за инструменти и ускорители за анализ по избор.

Microsoft Viva и Glint

Преминете към пакета „Microsoft Viva и Glint“, за да отключите ценни прозрения от служителите.

Допълнителни ресурси

Документация

Документация и обучение на Microsoft Viva за разработчици и технологични специалисти.

Помощ за разрешаване чрез FastTrack

Получете отдалечени указания за разрешаването на модулите на Viva така, че да отговарят на нуждите на вашата организация, без допълнително заплащане за отговарящи на условията планове със 150 лиценза или повече.

Microsoft Viva

Подобрете работата на служителите, като помагате на хората да се свързват, да се фокусират, да се учат и да просперират на работното си място.

                      *Спестявате 25%, ако закупите преди 1 септември 2022 г.