A person smiling.

Прозрения на Microsoft Viva

Преди Workplace Analytics

Подобрете продуктивността и благополучието чрез базирани на данни прозрения и препоръки със защитена поверителност, които включват:

 • Лични прозрения и препоръки в процеса от работа за изграждане на по-добри работни навици.
 • Прозрения за ръководители и мениджъри за разбиране на въздействието на моделите на работа върху благополучието и резултатите от работата на служителите.
 • Разширени прозрения, включително инструменти и ускорители за анализ по избор за справяне със сложни възможности и предизвикателства.

  Изисква лиценз за Microsoft 365 или Office 365 E1/A1/G1/E3/E3/A3/E3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium или Exchange Online (план 1 или план 2), за да се отговаря на условията за „Прозрения на Microsoft Viva“.

€3.40 потребител/месец
(годишен абонамент – автоматични подновявания)1
Цената е без ДДС.
Общ преглед Често задавани въпроси

Функции, уникални за „Прозрения на Viva“

 • Прозрения за мениджъри

  Помогнете на екипа си да остане свързан и ангажиран, като разберете по-добре работните навици на ниво екип, включително моделите, които водят до бърнаут и стрес.

 • Ускорители за разширени прозрения и анализ

  Генерирайте прозрения по избор и използвайте предварително конфигурирани шаблони за отчети на Power BI, за да вземате решения, базирани на данни, в често срещани бизнес сценарии. Разширете възможностите на „Прозрения на Viva“ чрез комбиниране на данни на Microsoft 365 с външни данни, като например данни от управлението на връзките с потребителите (CRM) и данни от проучвания.

 • Прозрения за старши бизнес ръководители

  Идентифицирайте тенденциите и възможностите в организацията, за да управлявате култура на ефективност на събранията, служители с осигурени възможности и гъвкавост на организацията.

 • Динамични препоръки

  Превърнете прозренията в действие чрез съвети, подкрепяни от изследвания, и предложени действия, включително напомняния за блокиране на време през седмицата, свързано с целта, и планиране на време за лични срещи със служителите за мениджърите.

 • Шаблони за бизнес трансформация

  Определяйте въздействието на новите програми и работни смени с течение на времето чрез предварително конфигурирани набори от метрики и визуализации.

 • Шаблони за модели на сътрудничество

  Визуализирайте как размерът на мрежата на служителите, рискът от бърнаут, навиците за събрания и други базирани на сътрудничество прозрения се различават според функцията, нивото и географското местоположение. Вижте как организацията разделя времето между вътрешните събрания и събранията, насочени към клиентите.

 • Шаблони за ефективност на мениджърите

  Вижте силните страни и сферите за възможности за мениджърите. Открийте тенденциите в начините, по които мениджърите си сътрудничат с преките си подчинени и балансират нуждите от сътрудничество извън работно време.

 • Гъвкав конструктор на заявки

  Изпълнявайте напълно персонализирани анализи, съобразени с вашите бизнес цели. Експортирайте резултатите от заявките, за да ги използвате в други инструменти за отчитане и визуализация.

 • Разширяемост на данните

  Комбинирайте данни на Microsoft 365 с данни от източници, включително CRM, проучвания или други платформи за сътрудничество, за по-богати прозрения.

 • Ускорители за разширен анализ

  Използвайте функции, включително библиотека с R скриптове, които да помогнат за анализиране на тенденциите, процесите и мрежите на организационните данни.

Функции на „Прозрения на Viva“, включени във всички планове на Microsoft 365 с Exchange Online

 • Лични прозрения с приложението „Прозрения на Viva“ в Microsoft Teams

  Получете персонализирани препоръки, които да ви помогнат да изградите по-добри работни навици, като напр. да упражнявате загриженост, да правите редовни почивки и да защитавате времето, свързано с целта, през деня за непрекъсната, индивидуална работа.

 • Ежедневен имейл с брифинг

  Започвайте деня си по план с важни предложения за подготовка на събрания, напомняния за задачи от Cortana, лични препоръки за благополучие и други полезни съвети за подготовка за деня и предстоящата седмица.

 • Добавката „Прозрения на Viva“ за Outlook и вградени предложения

  Получавайте предложения, поддържани от ИИ, в Outlook, които да ви помогнат да следвате най-добрите практики за управление на имейли и провеждане на събрания. Те включват съобразяване на доставянето на имейли с работното време и съкращаване на часовете за събрания, за да се даде почивка на участниците.

 • Имейл с месечно извлечение и табло за лични прозрения

  Разберете и подобрете моделите си на работа. Научете как да защитите личното си време, да прекъснете връзката и да се презаредите, да спечелите непрекъснато време, свързано с работа по целта, и да работите в мрежа и да си сътрудничите ефективно. Вашият имейл с месечно извлечение и табло за лични прозрения може да помогне.

[noalt]

[noalt]

Свързани услуги

Обучение на Viva

Безпроблемно интегрирайте достъпа до съдържание за обучение на местата, където служителите вече прекарват времето си.

Теми на Viva

Направете инфор­мацията по-лесна за намиране и осигурете възможности за по-бързо обучение, връзки и иновации, като използвате ИИ.

Допълнителни ресурси

Документация за „Прозрения на Viva“

Научете повече за прозренията, за да помогнете на хората и екипите да балансират продуктивността и благополучието в процеса на работата.

Получаване на помощ за разполагането

Ускорете разполагането, усвояването и мигрирането на данни с FastTrack.

Microsoft Viva

Подобрете работата на служителите, като помагате на хората да се свързват, да се фокусират, да се учат и да просперират на работното си място.

1. След като вашият платен абонамент започне, правилата за отмяна варират в зависимост от състоянието ви като нов клиент, продукта и избраните домейни в Microsoft. Научете повече. Можете да отмените абонамента си за Microsoft 365 по всяко време, като отидете в центъра за администриране на Microsoft 365. Когато един абонамент бъде отменен, всички свързани данни ще бъдат изтрити. Научете повече за съхранението, изтриването и унищожаването на данни в Microsoft 365.