Two people in an office having a conversation while using a tablet.

Капацитет на Прозрения на Microsoft Viva

„Капацитет на Прозрения на Viva“ е добавка към „Прозрения на Viva“ и изисква отделен лиценз за „Прозрения на Viva“. Разширете използването на усъвършенстван анализ на хора във вашата организация чрез гъвкаво, заплащане според използването за единиците за капацитет, които поддържат:

  • Шаблони за анализ за бързо генериране на интерактивни отчети на Power BI, пригодени за често срещани бизнес сценарии.
  • Разширени инструменти, които да помогнат на потребителите да заявяват и персонализират метрики и да комбинират данни от „Прозрения на Viva“ с външни данни, като например данни от управлението на връзките с клиентите (CRM) и от проучвания.
  • Ускорители на анализ, включително библиотека с R скриптове, които да помогнат за анализиране на тенденциите, процесите и мрежите на организационните данни.
  • Вградени предпазни мерки, които да помогнат за защита на личната поверителност. 
„Капацитет на Прозрения на Viva“ се закупува като годишен абонамент със стъпка на увеличение от 5000 единици.

Изисква се лиценз за „Прозрения на Microsoft Viva“ и Microsoft 365 или Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium или Exchange Online (план 1 или план 2), за да отговаряте на условията за „Капацитет на Прозрения на Microsoft Viva“.


€4,216.50 потребител/месец
(годишен ангажимент)
Цената е без ДДС.
За да добавите „Капацитет на Прозрения на Viva“ към абонамента си за Viva, се свържете с вашия търговски представител на Microsoft.
Общ преглед Често задавани въпроси

Включени функции

  • Допълнителни единици за „Капацитет на Прозрения на Viva“

    Единиците за капацитет се използват за изпълнение на персонализирани анализи на хората с лиценз за „Прозрения на Viva“. За да научите повече за функциите, базирани на капацитет, вижте Прозрения на Viva.

[noalt]

[noalt]

Допълнителни ресурси

Документация за „Прозрения на Viva“

Научете повече за прозренията, за да помогнете на хората и екипите да балансират продуктивността и благополучието в процеса на работата.

Получаване на помощ за разполагането

Ускорете разполагането, усвояването и мигрирането на данни с FastTrack.

Microsoft Viva

Подобрете работата на служителите, като помагате на хората да се свързват, да се фокусират, да се учат и да просперират на работното си място.