Vision hero

Вдъхнете живот на работата

Хората не са елементарни машини за продуктивност. Ние сме уникални, сложни и пълни с живот – и това не се променя на работното място. Време е да промените представата за средата за работа на служителите, като създадете работни култури, които приветстват нашите различия и дават възможност на хората и екипите да се представят по най-добрия начин.

Въведение в Microsoft Viva

Microsoft Viva е платформа за работа на служителите, която ви помага да създадете работна среда, която поставя хората на първо място и помага за по-добри резултати в бизнеса.

vision empower

Осигурете възможности на хората и екипите

Увеличете културата и комуникациите

Свързвайте, съгласувайте и вдъхновявайте всички да участват с пълни сили чрез „Връзки на Microsoft Viva“.

Балансирайте продуктивността и благополучието

Насърчавайте култура, при която хората могат да работят най-добре, а организациите да процъфтяват – с „Прозрения на Microsoft Viva“.

Възползвайте се от знания и опит

Осигурявайте на хората знания и опит в приложенията, които използват всеки ден, с „Теми на Microsoft Viva“.

Ускоряване на уменията и растежа

Направете обучението и личния растеж естествена част от работата с „Обучение на Microsoft Viva“.

Какво следва?

Открийте повече за Microsoft Viva и как той подобрява продуктивността и ангажираността.

Бизнесът е по-добре, когато хората могат да се представят най-добре

94% от служителите казват, че ще останат във фирма по-дълго, ако инвестират в своето обучение и развитие.1

Служителите могат да повишат ежедневната си продуктивност с 11 – 14% с правилно разположен набор от инструменти за откриване на знания.2

Организациите с високо ангажирани служители имат с 21% по-голяма доходност.3

A person smiling and looking down at a laptop.

Открийте стратегии за среди за работа на служителите, свързани с бизнес резултатите

Прочетете основните изводи от „Среда за работа на служителите: окончателната версия на ръководството, издание лято 2021 г.“ от The Josh Bersin Company, по поръчка на Microsoft, за да научите кои стратегии и програми се свързват с реални резултати за бизнеса, хората и иновациите.

[noalt]

Image_Divider

Научете повече за Microsoft Viva

Получете по-задълбочено разбиране как интегрираните инструменти и услуги на Microsoft Viva работят заедно, за да дадат възможност на хората и екипите да се представят най-добре.

Постигайте повече с Microsoft 365

Останете свързани и вършете повече работа с интелигентните приложения и среди за работа, интегрираните услуги в облака и вградената защита.

Променете представата за средата за работа на служителите с Microsoft Viva

Открийте как новата, управлявана от данни и ръководена от прозрения платформа за работа на служителите сега е по-важна от всякога.

Случаят с платформата за работа на служителите

Миналата година показа, че дигиталната среда за работа за дадена фирма зависи от средата за работа на служителите.