Three separate images of people smiling.

Теми на Microsoft Viva

„Теми“ автоматично организира съдържанието и опита в цялата ви организация, което улеснява хората да намират информация и да използват знанията в работата си.

Background Image

Свързване на хората със знания и експерти

Осигурете възможности за по-бързо обучение, връзки и иновации, като направите информацията по-лесна за намиране. Като използва ИИ, „Теми на Microsoft Viva“ свързва, управлява и защитава познанията и опита от вашата организация и ги предоставя в целия Microsoft 365.

Превърнете съдържанието в знания

Използвайте ИИ, за да взимате решения въз основа на данните на вашата организация и автоматично да идентифицирате, обработвате и организирате съдържанието.

 

Автоматично идентифициране на теми

Разпознавайте често срещани теми в съдържание и разговори, организирайте информация и генерирайте страници за тема.

 

Намиране на свързани теми

Откривайте и показвайте допълнителни теми и опит от различни източници.

Identification

Използвайте ИИ, за да взимате решения въз основа на данните на вашата организация и автоматично да идентифицирате, обработвате и организирате съдържанието.

 

Автоматично идентифициране на теми

Разпознавайте често срещани теми в съдържание и разговори, организирайте информация и генерирайте страници за тема.

 

Намиране на свързани теми

Откривайте и показвайте допълнителни теми и опит от различни източници.

Научете повече за „Теми на Microsoft Viva“

Video Background

Конкретен пример: Mott MacDonald

Вижте как глобалната консултантска агенция за управление, инженеринг и разработки Mott MacDonald използва „Теми на Viva“.

Допълнителни ресурси

Често задавани въпроси

Намерете отговори на често задавани въпроси за „Теми на Microsoft Viva“.

Център за ресурси

Научете повече за „Теми на Microsoft Viva“ с демонстрации, конкретни случаи, технически документи и др.

Технически документ за споделянето на знания

Научете повече за достъпа до информация, устойчивостта и намаляването на разходите в хибридни работни среди.

Партньори

Намерете партньори, за да ускорите пътуването си в Microsoft Viva.

Първи стъпки

A person using a tablet device and smiling at the camera.

Осигурете възможност на хората и екипите да се представят най-добре

Въведение в Microsoft Viva – новата платформа за работа на служителите, създадена, за да помогне на хората да се свързват, да се фокусират, да се учат и да просперират на работа.