office worker sitting at desk working on computer
€25.30 потребител/месец
с годишен ангажимент
Продукти, които могат да се изтеглят, ще ви бъдат доставяни чрез връзка за изтегляне, която е налична след завършване на покупката.

Цената е без ДДС.

€25.30/месец
с годишен ангажимент
Общ преглед Изисквания

Най-важни функции

Project Online е гъвкаво онлайн решение за управление на проектно портфолио (PPM) и ежедневна работа. Той дава възможност на организациите да започнат бързо с мощни възможности за управление на проекти за планиране, определяне на приоритет и управление на проекти и инвестиции в проектно портфолио – от почти всяко място и на почти всяко устройство. 

Всички функции

 • templates glyph icon project
  Най-добри в класа си шаблони
  Използвайте един от многото предварително вградени шаблони от рамките на клиента на Project и в Office.com, за да получите достъп до най-добрите в класа си планове на проекти.
 • List pen paper icon glyph project
  Отчети за проекти
  Вградени мощни отчети, като отчет за напредъка или за преглед на ресурсите, могат да ви помогнат в намирането на идеи, в предоставянето на информация на участниците и постигането на резултати.
 • gears automation icon glyph project premium
  Интелигентна автоматизация за голяма ефективност
  Намалете неефективността с автоматизирани функции. Попълвайте автоматично началните и крайните дати на базата на зависимости и използвайте инспектора на задачи, за да идентифицирате по-ефективни присвоявания на задачите и ресурсите.
 • graph arrows timeline icon glyph project
  Множество времеви линии
  Множество вградени времеви линии ви помагат визуално да представяте сложни графици и да разбирате всички аспекти от даден проект. Лесно споделяте времеви линии с помощта на познати инструменти на Office, като например PowerPoint (Office, включително PowerPoint, се продава отделно)
 • Baselines arrow pointing down icon glyph project
  Базови линии за по-добри решения
  Можете да използвате базови линии, за да помогнете на хората, които вземат решения, да проследяват и сравняват действителния напредък спрямо първоначалния план на проекта.
 • gear with arrows glyph icon project
  Визуализирани взаимодействия
  Последователността за задача, осветена в диаграми на Гант, може да ви помогне да разберете взаимодействията между задачи и да разберете кои са решаващи за успеха на проекта.
 • list with pen paper icon glyph project
  Условно планиране
  Задайте, че дадени задачи са неактивни, и изпълнете условни сценарии, за да определите най-добре съвпадащите задачи, без да създавате отново плана на целия проект.

 • Mobile phone icon
  Свързани приложения
  Лесно копирайте информация от Project и я поставяйте в познатите приложения на Office, като PowerPoint и Word. А OneDrive за бизнеса предоставя удобно място за съхранение за артефакти на проекта.
Най-важни въпроси – вижте ЧЗВ

Намиране на повече ресурси за Project Online