Безплатно
Безплатно
Общ преглед Системни изисквания Рецензии Подобни

Описание

Ubuntu 18.04 on Windows allows one to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more. Please note that Windows 10 S does not support running this app. To launch, use "ubuntu1804" on the command-line prompt (cmd.exe), or click on the Ubuntu tile in the Start Menu. To use this feature, one first needs to use "Turn Windows features on or off" and select "Windows Subsystem for Linux", click OK, reboot, and use this app. The above step can also be performed using Administrator PowerShell prompt: Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux This app installs the Ubuntu 18.04 LTS release on Windows. Please note that app updates don't change the Ubuntu installation. To upgrade to a new release please run do-release-upgrade in the Ubuntu Terminal. For more information about Windows Subsystem for Linux please visit: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about

Екранни снимки

Допълнителна информация

Издадено от

Canonical Group Limited

Дата на издаване

8.5.2018 г.

Приблизителен размер

214,48 МБ

Възрастова категория

За лица над 3 години


Това приложение разполага с разрешение за следното

Достъп до всички файлове, периферни устройства, приложения, програми и регистър

Инсталиране

Изтеглете това приложение, докато сте влезли в своя акаунт в Microsoft, и го инсталирайте на до десет устройства с Windows 10.

Този продукт трябва да се инсталира на вътрешния твърд диск.

Поддържан език

English (United States)Докладване на този продукт

Влезте за докладване на това приложение на Microsoft