Still image from video

Microsoft Cloud App Security

Подобрете положението си на защита, като поемете контрола върху своята среда в облака.

Идентифицирайте и отстранявайте киберзаплахите във всички ваши услуги в облака с помощта на Microsoft Cloud App Security (MCAS) – брокер за защита в облака (CASB), който предоставя видимост на мултифункционалните възможности, контрол върху движението на данни и подробен анализ.

Най-важни предимства

Открийте и управлявайте приложенията си

Опростете защитата с достъп до облака чрез вградена интеграция. Управлявайте и проверявайте своите приложения и ресурси.

Управлявайте достъпа до приложения и ресурси

Открийте сенчестите ИТ във вашата организация. Разберете и управлявайте своето цифрово информационно имущество.

Проверете съответствието на вашите приложения в облака

Оценявайте спрямо стандартите за съответствие, предотвратявайте изтичане на информация и ограничавайте достъпа до регулирани данни.Подходът на Microsoft към CASB

Получете видимост на вашите приложения и услуги в облака, като използвате подробния анализ, за да идентифицирате и отстранявате киберзаплахите. Управлявайте начина, по който се употребяват вашите данни, без значение къде се намират. Microsoft Cloud App Security естествено се интегрира с водещи в отрасъла решения за защита и самоличност, включително Azure Active Directory, Intune, Защита на информацията в Microsoft и всички други решения, които искате да използвате.


Проучване Total Economic Impact на Forrester

С това проучване клиентите на получават съществена поддръжка с данни, за да разберат как притежаването и използването на Microsoft Cloud App Security може да ускори миграцията в облака.3

Защо клиентите обичат Microsoft Cloud App Security

Mantrac logo

Mantrac управлява виртуалното работно място с Cloud App Security

"Днес Mantrac също така използва предимствата на Microsoft Cloud App Security, за да наблюдава неразрешеното използване на приложенията в облака от служителите от всяко място и да ги напътства да използват само защитени, надеждни приложения."

Nakilat logo

NAKILAT повишава своята защита в облака

"Използвайки Cloud App Security като лупа, получаваме удивителни яснота в нашата среда SaaS и това ни дава увереността, от която имаме нужда при цифровизацията на нашето работно място."

 

– Мухамад Ясир Хан, ръководител на ИТ инфраструктурата

Ansell logo

Ansell събира изискванията за защита и съответствие в уеб с Cloud App Security

"Ако използвате [Microsoft 365] и Azure и търсите CASB, се съмнявам, че можете да намерите по-добро решение от Microsoft Cloud App Security. Това е най-реномираното решение за Gartner, създадено за приложенията, които повечето от нас използват."

– Джордж Микалицианос, старши директор по ИТ защита и инфраструктура

St. Luke’s logo

St. Luke’s повишава съответствието, защитава данните за изправност

"St. Luke’s се обърнаха към облака с цел бързина, защита и гъвкавост. Ние се освобождаваме от инфраструктура и автоматизираме процесите в ИТ, така че да можем да преместим нашите умения към изработване и предоставяне на повече бизнес решения с добавена стойност.

– Чад Брайсендайн, директор по информационни технологии

Първи стъпки в Cloud App Security

Изпробвайте безплатно Cloud App Security

Настройте бързо и получете прозрения почти веднага. Управлението и спокойствието са на едно щракване разстояние.

Започнете разполагане

След като разположите, използвайте нашите указания и поддръжка, докато получавате знания и прозрения за вашата среда.

Допълнителни ресурси

Запознайте се с най-добрите сценарии на използване за CASB

Научете за основните проблеми на клиентите, когато навигирате в управлението и контрола на ресурси и приложения.

Какво е CASB?

Прочетете подборки от нашата техническа документация, за да научите повече за този инструмент от критична важност за ускоряване в облака.

Получаване на информация за лицензирането

Вижте опциите за лицензиране за Microsoft Cloud App Security.

Присъединете се към общността на MCAS

Общността на Microsoft Cloud App Security приветства ентусиасти, клиенти и ИТ специалисти.

Проверете своето свидетелство за концепцията

Изпробвайте сценарии, които дават оптималната стойност на Microsoft Cloud App Security.

Изпращане на обратна връзка за MCAS

Предоставете запис на Gartner Peer Insights за вашата среда на използване на Microsoft Cloud App Security.

Проста кръгова диаграма показва как защитата Zero Trust използва система за прилагане в ядрото си, като предоставя оценка на правилата в реално време. Системата предоставя защита чрез анализиране на сигнали, които прилагат правила за цялата организация, и разузнаване на заплахите, като гарантира, че самоличностите са проверени и удостоверени, а устройствата са в безопасност. Тя предоставя достъп до данните, приложенията, инфраструктурата и мрежите според условията, като предоставя непрекъсната и изчерпателна видимост, анализ и автоматизация.

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

Магически квадрант на Gartner за брокери за защита при достъп до облака, 28 октомври 2020 г., Крейг Лоусън | Стийв Райли.

Прегледите на Peer Insights на Gartner представляват субективни мнения на отделни крайни потребители въз основа на собствения им опит и не представят изгледите на Gartner или техни филиали.

2. The Forrester Wave™: Шлюзове на Cloud Security, трим. 2 2021 г., Андрас Цер, май 2021 г.
3. Възложено проучване, проведено от Forrester Consulting, май 2020 г.

На лявата страна на тази инфографика стълбовидната диаграма показва предимствата на разполагането на Microsoft Cloud App Security. От намаляване на времето и усилията за отстраняване на последствията от инциденти до подобряването на съответствието и проверката, общите икономии са над 8,9 милиона долара. Отдясно са дадени три важни числа: 151% възвръщаемост на инвестицията (ROI), нетна настояща стойност (NPV) 5,35 милиона долара и общото време на изплащане – под три месеца.