Microsoft е признат като лидер в защитата от топ анализаторски фирми

Microsoft е лидер в пет магически квадранта на Gartner, седем категории на Forrester Wave и отчета на MITRE Engenuity ATT&CK.

Лидер в седем категории на Forrester Wave
Лидер в отчета на MITRE ATT&CK

Бъдете в течение с най-новата информация за защитата

  1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.