Когато защитеният достъп е безпроблемен, защитата е иновация

Защитен достъп за свързан свят с Azure Active Directory (Azure AD).

Засилване на защитата с интелигентен, адаптивен достъп

Спрете атаките в реално време с автоматизирано откриване и възстановяване. Налагайте детайлни контроли за достъп с правила за адаптивен достъп, базирани на риска и подобрявани от ИИ, за да се предотвратяват рисковани влизания. Реагирайте бързо на заплахите с безпрецедентна видимост за потребителите, устройствата, приложенията и сесиите.

A person leaning over a desk using a laptop.
A person leaning over a desk using a laptop.

Microsoft е наречен „лидер в управлението на достъпа“

Gartner нарече Microsoft лидер в магическия квадрант за 2020 г. за управление на достъпа, базирано на нашата пълнота на видимостта и възможност за изпълнение.1

Gartner

Защита на достъпа до вашите приложения

Увеличете защитата, като свържете всички свои приложения в облака, персонализирани приложения и локални приложения към Azure AD. Подобрете производителността с еднократна идентификация от всяко място и на всяко устройство. Използвайте многофакторно удостоверяване, за да гарантирате, че само проверени потребители и надеждни устройства имат достъп до вашите ресурси.

A person using a laptop.
A person using a laptop.

Осигуряване на възможности на служителите с безпроблемно влизане

Предоставете бързи и лесни среди за влизане, които улесняват служителите да работят от всяко място с всяко устройство. Подобрете защитата и опростете достъпа чрез удостоверяване без парола. Намалете обажданията към помощния център, като позволите на служителите да използват инструменти за самообслужване, за да управляват информацията за връзка, да нулират пароли или да следят дейността по влизане.

A person in the backseat of a car using their laptop and mobile phone.
A person in the backseat of a car using their laptop and mobile phone.
Divider
The Little Potato Company.

Azure Active Directory улавяше опитите за достъп и след това ръководеше реакцията, като блокираше потребителя и го подканваше да смени паролата си.

Дъг Хауел: Директор по ИТ, The Little Potato Company

Бъдете в течение с най-новата информация за защитата

1 Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.