Цени за Azure Active Directory

Ако използвате Microsoft 365, вече използвате Azure AD.

Изберете най-добрата версия за вашата фирма

Azure Active Directory се предлага в четири издания. Проверете в таблицата по-долу, за да видите функциите, включени във всяко издание.

Azure Active Directory Free

Azure Active Directory Free Безплатно
 

Безплатното издание на Azure AD е включено в абонамент за търговска онлайн услуга, като напр. Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform и други.1

Office 365

Office 365 Безплатно

Допълнителните функции на Azure AD са включени в абонаментите за Office 365 E1, E3, E5, F1 и F3 в страни, в които те се предлагат за продажба.2

Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory Premium P1 €5.10
потребител/месец
Цената е без ДДС.

Azure AD Premium P1, включен в Microsoft 365 E3, предлага безплатна 30-дневна пробна версия. Абонатите на Azure и Office 365 могат да закупят Azure AD Premium P1 онлайн.

Azure Active Directory Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 €7.60
потребител/месец
Цената е без ДДС.

Azure AD Premium P2, включен в Microsoft 365 E5, предлага безплатна 30-дневна пробна версия. Абонатите на Azure и Office 365 могат да закупят Azure Active Directory Premium P2 онлайн.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name Azure Active Directory Free Office 365 Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Удостоверяване, еднократна идентификация и многофакторно удостоверяване (MFA)

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена

Удостоверяване в облака
(Транзитно удостоверяване, синхронизиране на хеширане на пароли)

Федерирано удостоверяване

(Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа или федерирания с други доставчици на самоличност)

Еднократна идентификация (SSO) без ограничение3

Многофакторно удостоверяване (MFA)4

Без парола

(Windows Hello за бизнеса, Microsoft Authenticator, интеграции на ключове за защита на FIDO25)

Споразумение за услуги6

Достъп до приложения

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена

SaaS приложения с модерно удостоверяване

(Приложения от галерията с приложения на Azure AD, SAML и OAUTH 2.0)

Групово присвояване към приложения

не е включено

не е включено

Откриване на приложения в облака (Microsoft Cloud App Security)7

не е включено

не е включено

Прокси сървър за приложения за локално удостоверяване, базирано на заглавка, и интегрирано Windows удостоверяване

не е включено

не е включено

Партньорства за защитен хибриден достъп8

(Kerberos, NTLM, LDAP, RDP и SSH удостоверяване)

Удостоверяване и условен достъп

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена

Управление на достъпа, основано на роли (RBAC)

Условен достъп

не е включено

не е включено

Ограничен достъп на SharePoint

не е включено

не е включено

Управление на жизнения цикъл на сесии Научете повече

не е включено

не е включено

Защита на самоличността

(Рискови влизания, рискови потребители, условен достъп въз основа на риска)

не е включено

не е включено

не е включено

Администриране и хибридна самоличност

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена

Управление на потребители и групи

Разширено управление на групи

(Динамични групи, правила за именуване, изтичане на срока, класификация по подразбиране)

не е включено

не е включено

Синхронизиране на справочен указател – Azure AD Connect (синхронизиране и синхронизиране в облака)

Отчитане на Azure AD Connect Health9

не е включено

не е включено

Делегирано администриране – вградени роли

Глобална защита и управление на пароли – потребители само в облака

Глобална защита и управление на пароли – забранени пароли по избор, потребители, синхронизирани от локалния Active Directory

не е включено

не е включено

Лиценз за клиентски достъп (CAL) на Microsoft Identity Manager10

не е включено

не е включено

Самостоятелното обслужване на крайните потребители

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена

Портал за стартиране на приложения (Моите приложения)

Колекции от потребителски приложения в „Моите приложения“

Портал за самостоятелно управление на акаунти (Моят акаунт)

Самостоятелна смяна на паролата за потребители в облака

Самостоятелно нулиране/смяна/отключване на пароли чрез локално обратно записване

не е включено

не е включено

Търсене и отчитане на дейностите по самостоятелно влизане

не е включено

Самостоятелно управление на групи (Моите групи)

не е включено

не е включено

Самостоятелно управление на правомощията (Моят достъп)

не е включено

не е включено

не е включено

Управление на самоличността

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена

Автоматично осигуряване на потребители в приложения

Автоматично осигуряване на групи в приложения

не е включено

не е включено

Управлявано от ЧР осигуряване

не е включено

не е включено

Удостоверяване на условията на използване

не е включено

не е включено

Сертификати и прегледи на достъпа

не е включено

не е включено

не е включено

Управление на правомощия

не е включено

не е включено

не е включено

Privileged Identity Management (PIM), достъп „точно навреме“

не е включено

не е включено

не е включено

Регистриране и отчитане на събития

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена

Основни отчети за защитата и използването

Разширени отчети за защитата и използването

не е включено

не е включено

Защита на самоличността: уязвимости и рискови акаунти

не е включено

не е включено

не е включено

Защита на самоличността: проучване на рискови събития, възможност за свързване с SIEM

не е включено

не е включено

не е включено

Служители за пряка работа

не е включено

не е включено

Влизане чрез SMS

не е включено

не е включено

Излизане от споделено устройство

не е включено

не е включено

Портал за управление на делегирани потребители (Моите служители)

не е включено

не е включено

Външни самоличности

Вижте цените

не е включено

не е включено

не е включено

не е включено

Домейнови услуги на Azure AD (виртуализиран Active Directory)11

Вижте цените

 

не е включено

не е включено

не е включено

не е включено

Получаване на Azure AD Premium

Обърнете се към своя представител на Microsoft.

Често задавани въпроси

|

Ще ви трябва абонамент за Azure или Office 365. Можете да използвате съществуващ абонамент или да настроите нов и след това да влезете в портала на Microsoft 365 със своите идентификационни данни, за да закупите лицензи за Azure AD. Научете повече.

За да управлявате своите лицензи за Azure Active Directory Premium P1 или Premium P2 или Enterprise Mobility + Security, влезте с вашите идентификационни данни или научете повече.

Лицензите за Enterprise Mobility + Security E3 включват Azure Active Directory Premium P1. Лицензите за Enterprise Mobility + Security E5 включват Azure Active Directory Premium P2.

Поддръжка и споразумение за услуги

Техническата поддръжка за Azure Active Directory се предлага чрез поддръжката на Azure. Поддръжката за управление на фактуриране и акаунти се предоставя без допълнително заплащане. Научете повече.

 

Споразумение за услуги (SLA): Изданията на Azure Active Directory Premium гарантират 99,99% месечна наличност в сила от 1 април 2021 г. Безплатните услуги, като например Azure Active Directory Free, нямат SLA. За повече подробности посетете страницата SLA за Azure.

Защита на вашата организация с безпроблемно решение за самоличности

1. Безплатното издание на Azure AD е включено в абонамент за търговска онлайн услуга, като напр. Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform и други, в страни, където те се предлагат за продажба.
2. Допълнителните функции на Azure AD са включени в абонаментите за Office 365 E1, E3, E5, F1 и F3 в страни, в които те се предлагат за продажба.
3. С безплатното издание на Azure AD крайните потребители, на които е определен достъп до приложение от типа „софтуер като услуга (SaaS)“, могат да получат достъп с еднократна идентификация до неограничен брой приложения в облака. Локалните приложения изискват прокси сървър за приложения на Azure AD или интеграции с партньорства за защитен хибриден достъп, налични с Azure AD Premium P1 и Premium P2.
4. Методите за удостоверяване и възможностите за конфигуриране може да се различават в зависимост от абонамента. Научете повече.
5. Партньори за ключове за защита на FIDO2.
6. Правила и условия за споразуменията за услуги.
7. За достъп до функциите за откриване на приложения в облака отидете в портала за защита на приложенията в облака и влезте с вашите идентификационни данни за Azure AD Premium P1. Клиентите на Azure AD Premium P2 няма нужда да въвеждат идентификационни данни и автоматично ще бъдат пренасочвани.
8. Партньорства за защитен хибриден достъп; API за условен достъп изисква Premium P1; API за рискови потребители изисква Premium P2 за защитен хибриден достъп.
9. Първият агент за наблюдение изисква поне един лиценз. Всеки допълнителен агент изисква 25 допълнителни постъпкови лиценза. Агентите, които наблюдават услугите на Azure AD за улесняване на достъпа, Azure AD Connect и домейновите услуги на Azure AD, се считат за отделни агенти.
10. Софтуерните права за сървъра на Microsoft Identity Manager се предоставят с лицензите за Windows Server (всяко издание). Тъй като Microsoft Identity Manager се изпълнява на операционната система Windows Server, докато на сървъра се изпълнява валидно лицензирано копие на Windows Server, Microsoft Identity Manager може да се инсталира и използва на този сървър. Не се изисква отделен лиценз за сървъра на Microsoft Identity Manager.
11. Цени за домейновите услуги на Azure Active Directory.