A person reaching to use a bluetooth device in their ear.

Притежавайте своята цифрова самоличност

Открийте децентрализираната самоличност – нов начин за предоставяне на собствеността върху личните данни.

Защита на вашата организация с безпроблемно решение за самоличности

Предимства на децентрализираната самоличност

За всеки

Притежавайте и управлявайте цифровата си самоличност и защитавайте своята поверителност със силно защитени потребителски среди.

За организациите

Вършете работа с по-малък риск, използвайте потвърждаване на електронни данни и увеличавайте прозрачността и възможността за проверка.

За разработчици

Проектирайте ориентирани към потребителите приложения и услуги и създавайте истински приложения без сървър, които съхраняват данните с потребителите.

Forrester logo
"Децентрализираната цифрова самоличност (DDID) не е само технологична модерна дума: Тя обещава пълна трансформация на централизираната в момента екосистема за физическа и цифрова самоличност в една децентрализирана и демократизирана архитектура."

Подготовка за децентрализираната цифрова самоличност: SWOT за защита, 21 януари 2020 г.

Какво е децентрализирана самоличност?

Децентрализираната самоличност е рамка за доверие, в която идентификаторите, като например потребителски имена, могат да бъдат заместени с идентификатори, които са частни, независими и позволяват обмен на данни, като се използва технология за верига от блокове и разпределена книга, за да се защити поверителността и да се подсигурят транзакции.

Decentralized identity framework.

Защо децентрализираната самоличност е важна?

Тъй като нашият живот все повече е свързан с приложения, устройства и услуги, често сме обект на пробиви в данните и загуба на поверителност. Системата за децентрализирана самоличност, базирана на стандартите, може да осигури по-голяма поверителност и контрол върху вашите данни.

Повече информация за децентрализираната самоличност

Microsoft смята, че всеки има право да притежава своята цифрова самоличност – тази, която по-сигурно и поверително съхранява всички лични данни. Тази самоличност трябва безпроблемно да се интегрира в ежедневието и да дава пълен контрол върху достъпа и използването на данните.

Digitally present & authenticate a set of verifiable credentials. Just like a physical card. Revoke with - single click.

Обяснение на децентрализираната самоличност

Запознайте се с децентрализираната самоличност и разберете как тя може бързо и лесно да провери кой сте.

A chart showing the Identity Overlay Network of Bitcoin from the Decentralized Identity Foundation.

ION – Стартиране на мрежата

Научете повече за разработването на мрежата за припокриване на самоличности (ION) от Decentralized Identity Foundation (DIF).

Two people from the video titled An Introduction to Decentralized Identities having a conversation.

Въведение в децентрализираните самоличности

Научете повече за децентрализираната самоличност и технологията за верига от блокове в този епизод на Azure Friday.

Децентрализирана самоличност в Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) позволява използването на децентрализирани идентификатори и проверими идентификационни данни за валидиране и споделяне на информация в цифров вид.

Предварителен преглед на проверимите идентификационни данни в Azure AD

Решението за проверими идентификационни данни (предварителен преглед) на Azure AD предоставя самостоятелно записване и по-бързо включване в системата за вашите потребители. Неговите услуги за проверка на самоличността могат цифрово да валидират всяка част от информацията.

Запознайте се задълбочено с проверимите идентификационни данни.

Допълнителни ресурси

Поискайте демонстрация

Изпратете ни имейл, за да настроите демонстрация.

Включете се

Помогнете да изградим екосистема за децентрализирана самоличност с отворен код с DIF.

Изпробвайте кода

Прегледайте нашите API и документация за разработчици, за да видите как работи всичко.

Защита на вашата организация с безпроблемно решение за самоличности