Decorative Image

Интегриране на модерните възможности за самоличност във вашите приложения

Изграждайте своите приложения с доверието на предприятията към платформата за самоличност на Microsoft.

Защита на вашата организация с безпроблемно решение за самоличности

Какво представлява платформата за самоличност на Microsoft?

Създайте удостоверяване и упълномощаване във вашите приложения чрез платформата за самоличност на Microsoft. Създавайте приложения, в които потребителите могат да влизат със своите съществуващи акаунти и да упълномощават достъпа до API.

Lumagate.
"Когато става въпрос за самоличност в облака, го има Microsoft, чак след това ги има всички останали. Използвахме платформата за самоличност на Microsoft за лесно интегриране на самоличност."

Пете Зергер, изпълнителен директор, Lumagate

Платформа за самоличност на Microsoft за разработчици

A person wearing headphones looking down and using a laptop.

Достигане до повече клиенти

Дайте възможност на потребителите да влитат във вашето приложение или уеб сайт със своите акаунти в Microsoft или акаунти от социални мрежи и да ускорят усвояването на вашето приложение.

Business person looking at phone for two-factor authentication.

Защита на вашето приложение

Платформата за самоличност на Microsoft предлага интегриране на модерни иновации в самоличността и защитата, като удостоверяване без пароли и условен достъп.

Two people having a conversation.

Свързване с Microsoft Graph

Персонализирайте и разширявайте своите приложения до API. Създавайте по-богати приложения, услуги или работни потоци чрез една крайна точка – Microsoft Graph.

Платформа за самоличност на Microsoft

С платформата за самоличност на Microsoft вашето приложение може да стигне до пазара по-сигурно с минимални конфликти. Надграждайте върху платформа, която ви дава достъп до мощни данни и функционалност чрез една крайна точка, като се използват отворени отраслови стандарти.

Това е опростена диаграма на платформата за самоличност на Microsoft. Порталът на Azure предоставя лесна и бърза среда за регистриране на приложения. Набор от библиотеки за удостоверяване на Microsoft ви позволява да създавате уеб, мобилни и настолни приложения с предпочитаните от вас езици за програмиране. Сертифицираната от OIDC крайна точка позволява съвместимост с други библиотеки. Тази платформа помага да се гарантира, че достъпът до всеки тип API е защитен. Платформата за самоличност на Microsoft поддържа отворени отраслови стандарти и позволява удостоверяване от всяка самоличност на Microsoft. Външните потребители, като например клиенти и партньори, също могат да влязат в приложението ви с помощта на своята самоличност в социалните мрежи.

Интегриране на вашето приложение с платформата за самоличност на Microsoft

Платформата за самоличност на Microsoft ви помага да създавате приложения, в които вашите потребители и клиентите могат да влизат чрез своя акаунт за самоличност в Microsoft или социална мрежа, и предоставя упълномощен достъп до вашите собствени API или API на Microsoft.

Добавяне на влизане с акаунти в Microsoft

Осигурете на потребителите лесен и защитен начин за влизане във вашето приложение или уеб сайт с техния служебен, учебен или личен акаунт в Microsoft.

Добавяне на влизане с акаунти за социални мрежи

Позволете на потребителите да се регистрират и да влизат със съществуващ акаунт за социална мрежа или личен имейл адрес.

Изграждане на защитено удостоверяване във вашето приложение

Защитете клиентите си и пазете достъпа до вашето приложение от усъвършенствани заплахи. Реализирайте контроли за защита на Azure Active Directory (Azure AD), като например многофакторно удостоверяване.

Приложение с една страница (SPA)

Уеб приложение, което осигурява влизането на потребителите

Уеб приложение, което извиква уеб API

Защита на уеб API

Настолно приложение, което извиква уеб API

Приложение демон, което извиква уеб API

Мобилно приложение, което извиква уеб API

Запознайте се задълбочено с платформата за самоличност на Microsoft в Azure AD

Доказателства от клиенти

Lumagate.

Lumagate

Чатбот на Lumagate опростява управлението на самоличността с Microsoft Graph.

Erie Insurance.

Erie Insurance

Застрахователна фирма следва успеха на Cloud App Security.

ASOS.

ASOS

ASOS подобрява защитата на приложенията с автоматизирано осигуряване на потребителите в Azure AD.

Допълнителни ресурси на платформата за самоличност на Microsoft

Понятия

Вижте препоръките и най-добрите практики за методите за удостоверяване в Azure AD.

Примери за код

Получете примери за крайната точка на платформата за самоличност на Microsoft, която да използвате във вашите приложения.

Поддръжка

Разберете опциите за поддръжка, налични за разработчици, които използват Azure AD.

Събития

Присъединете се към нас за събития в общността за платформата за самоличност на Microsoft за разработчици.

Ръководства за бърз старт

Получете подробни инструкции, като започнете с получаването на клиент на Azure AD.

Бъдете винаги актуални

Получете последните новини за платформата за самоличност на Microsoft.

Защита на вашата организация с безпроблемно решение за самоличности