Надстройване от услугите на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS)

Опростете инфраструктурата и подобрете разходите, защитата и мащабируемостта чрез управление на самоличността и достъпа, базирано в облака, чрез мигриране към Azure Active Directory (Azure AD).

Защита на вашата организация с Azure AD

Защо да надстроите от AD FS до Azure AD

Бъдете защитени

Защитете средата си с интелигентна защита. Използвайте сигурно удостоверяване и правила за адаптивен достъп в реално време, базирани на риска, за да предоставяте достъп до ресурси.

Подобряване на продуктивността

Подобрете продуктивността на работната сила с безпроблемен достъп и среда за опростено влизане във всичките си ресурси – от приложенията в облака до локалните приложения.

По-ниски разходи за ИТ

Намалете оперативните разходи за управление и поддържане на среда на AD FS. Увеличете ИТ ефективността и останете устойчиви чрез обединяване на управлението на самоличности в облака.

Какво представлява Azure AD?

Azure AD е пълно решение за управление на самоличността и достъпа с интегрирана защита. Осигурете на работната си сила една самоличност за достъп до всички приложения и сътрудничество от всяко място.

A person using Azure AD on a tablet connected to a desktop monitor at their desk.

Сравняване на AD FS и Azure AD

Функции на продукта
Not applicable

Възможност на AD FS

Възможност на Azure AD

Not applicable

Еднократна идентификация

Еднократна идентификация

included
included

Алтернативен ИД

Алтернативен ИД

included
included

Хардуерни OATH маркери

Хардуерни OATH маркери

included
included

Блокиране на старото удостоверяване

Блокиране на старото удостоверяване

included
included

Защита на самоличността

Защита на самоличността

not included
included

Управление на самоличността

Управление на самоличността

not included
included

Осигуряване на приложение

Осигуряване на приложение

not included
included

Смекчаване на атаки с груба сила и DDoS

Смекчаване на атаки с груба сила и DDoS

not included
included

Смекчаване на локалните прекъсвания

Смекчаване на локалните прекъсвания

not included
included

Условен достъп

Условен достъп

not included
included

99,99% време на работа без прекъсване

99,99% време на работа без прекъсване

not included
included

Безопасно и ефективно мигриране към облака

Управление на самоличностите ви от облака

Синхронизирайте локалните указатели и указателите в облака, за да осигурите обща самоличност за потребителите за безпроблемен достъп до ресурси.

Мигриране от федериране към удостоверяване в облака

Приложете интелигентни правила за достъп, базирани на риска, с условен достъп и защита на самоличността, като приемете удостоверяването в облака.

Мигриране на удостоверяването на вашите приложения към облака

Защитете и управлявайте всички свои приложения от една плоскост на управление, като мигрирате удостоверяването и упълномощаването на приложения от AD FS към Azure AD.

Чуйте от тези, които вече са мигрирали към Azure AD

„Преминаването към облака с Azure AD е от полза за нашите служители и нашия ИТ отдел. Нашият ИТ отдел освободи повече ресурси сега, след като вече не трябва да поддържа локален сървър или AD FS.“

Mitsui & Co.
Mitsui & Co.

Първи стъпки в мигрирането към Azure AD

A person using a laptop and desktop monitor.

Практически ръководства

Прегледайте документацията, ръководствата за решения и уроците, които ще ви помогнат да мигрирате удостоверяването на своите приложения и потребители от AD FS към Azure AD.

A person on a Teams video call on a laptop.

Указания за мигриране на приложения

Разгледайте най-добрите практики за мигриране на приложения от AD FS към Azure AD.

A person smiling sitting at their desk.

Указания за удостоверяване в облака

Намерете правилния метод за удостоверяване в облака и мигрирайте от федерираното удостоверяване.

Още ресурси за мигриране

Направете първите стъпки в тези инструменти и възможности, които да ви помогнат да мигрирате от AD FS към Azure AD.

Azure AD Connect Health

Получете стабилно наблюдение и прозрения във вашата среда на AD FS и разберете дали сте готови да надстроите до Azure AD.

Отчет за дейността в приложенията на AD FS

Бързо идентифицирайте кои приложения на AD FS са готови за надстройка и научете как да конфигурирате приложенията за мигриране към Azure AD.

Поетапно внедряване на удостоверяването в облака

Мигрирайте потребителското удостоверяване от AD FS към удостоверяване в облака по поетапен и контролиран начин.