Служителите за пряка работа са гръбнакът на вашата фирма

Оборудвайте ги с технология, с която да са успешни още отначало.

Дайте възможности на вашите служители за пряка работа с Azure Active Directory

Дайте възможности на персонала с директен контакт да постига повече

Свързани среди за работа

Оборудвайте своя персонал с директен контакт с мощни и интуитивни инструменти, които предоставят персонализирана среда за работа на крайните потребители.

Интегриран работен поток

Трансформирайте бизнес процесите чрез персонализирани приложения и автоматизиран работен поток, за да спестите време и пари и да подобрите баланса.

Интелигентна защита

Подобрете продуктивността на служителите за пряка работа, като същевременно защитите активите на фирмата.

Mattress Firm.
"Разположихме Azure AD, което ни позволи да предоставим по-проста среда за достъп на потребителите на нашите служители и да получим повече видимост за заплахите срещу защитата."

Джон Сайдър, директор по информационни технологии, Mattress Firm

Microsoft Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) е вашата универсална платформа за управление и защита на самоличности.

Безпроблемен и защитен достъп за вашия персонал с директен контакт

Централизирайте видимостта и управлението на вашите служители за пряка работа, устройства и приложения с Azure AD.

Мащабиране на включването в системата

Дайте възможност на ИТ да мащабира включването в системата и управлението на самоличностите на служителите за пряка работа.

Опростени среди за работа на крайните потребители

Помогнете на служителите за пряка работа да бъдат продуктивни с помощта на лесните и бързи среди за влизане и осигурете поддръжка на ръководителите за пряка работа с помощта на интуитивни инструменти.

Защита на данните и устройствата

Защитавайте данните на вашата организация и клиентите независимо дали служителите за пряка работа използват лични, присвоени, или споделени устройства.

Запознайте се задълбочено с Azure AD

Служителите за пряка работа в действие

Suffolk.

Suffolk

Тъй като отраслите се прехвърлят към решения в облака, Suffolk продължава да извършва иновации, да подобрява ефективността и безопасността и да поддържа връзката между служителите в организацията с Microsoft Teams и Microsoft 365.

Volvo.

Volvo

С Microsoft 365 Volvo Group постави основите на интелигентното цифрово работно място, като подобри средата за работа служителите, задейства лоялността и привлече талантите в бързо развиващ се отрасъл.

Ikea.

IKEA

IKEA търсеше платформа с висока защита, която не изисква обширно ИТ управление. Възможностите за защита в Microsoft 365 помогнаха на IKEA за подобряване на ангажираността и сътрудничеството в цялата организация.

Подсигуряване на вашите служители за пряка работа с безпроблемно решение за самоличност