Предоставяне на обща самоличност за вашите потребители

Позволете на потребителите безпроблемен и силно защитен достъп до ресурси от всяко място и опростете управлението за ИТ.

Какво е хибридна самоличност в облака?

Тъй като организациите се модернизират в своите локални ресурси и ресурси в облака, те трябва да поддържат удобен достъп за своите потребители. Подходът за хибридна самоличност синхронизира указателите, така че потребителите да имат достъп до приложенията, хоствани във всеки облак, или приложенията, които все още са локални, с пълна видимост и контроли за защита за ИТ.

Ключови положения за силни основи за самоличността

Лесно свързване с приложения

Подобрете производителността и защитата на потребителите с еднократна идентификация (SSO) и автоматизацията на достъпа.

Установяване на една самоличност за всеки потребител

Синхронизирайте указателите, за да създадете обща потребителска самоличност за удостоверяване за ресурси.

Осигурете възможности на потребителите си по защитен начин

Дайте възможност за самостоятелно управление на самоличността на потребителите и намалете административните разходи.

Използване на прозренията в работата

Възползвайте се от прозрения и отчети, за да гарантирате, че потребителите остават продуктивни и вашата организация е по-защитена.

Хибридна самоличност с Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) се синхронизира с локалния AD, за да предостави унифицирано управление на самоличностите на вашата работната сила.

Приветстване на модерното удостоверяване в облака

Избирането на подходящия метод за удостоверяване е първата грижа за организациите, които искат да преместят своите приложения в облака.

Azure AD Connect

Синхронизирайте Azure AD с основната си локална гора за самоличност и несвързаните гори, придобити чрез сливания и придобивания. Следете изправността на вашата връзка, за да намалите прекъсванията на достъпа на потребителите.

Синхронизиране на пароли чрез хаширане (PHS)

Възползвайте се от разширена защита и модерно удостоверяване чрез PHS. Потребителите се възползват от една и съща самоличност за достъп до локални ресурси и ресурси в облака и в облака не се съхраняват идентификационни данни.

Защитен хибриден достъп

Защитете достъпа до локалните наследени приложения чрез прокси сървъра за приложения на Azure AD или се възползвайте от съществуващите контроли и мрежи за доставяне на приложения, като ги свържете с Azure AD.

Запознайте се задълбочено с функциите за хибридна самоличност на Azure AD

Ресурси

Понятия

Получете общ преглед на начина, по който работи хибридната самоличност на Azure AD.

Практически ръководства

Вижте подробни инструкции как да инсталирате Azure AD Connect.

Уроци

Научете как да разположите синхронизирането на хаширането на пароли в Azure AD.