Откриване на потенциални рискове

Разследвайте и реагирайте на известия в цялата среда – от базирани на облака до хибридни среди.

Какво представляват отчетите на Azure AD?

Отчетите на Azure Active Directory (Azure AD) предоставят преглед на дейността във вашата среда, така че да можете да определите как се използват вашите приложения и услуги, да откривате потенциални рискове и да отстранявате проблеми.

Какво представлява наблюдението на Azure AD?

Маршрутизирайте регистрационните файлове за дейността на Azure AD към различни крайни точки, след което ги запазете за дългосрочно използване или ги интегрирайте с други инструменти за информация за защитата и управление на събития (SIEM).

Отчети и наблюдение в Azure AD

Получавайте изчерпателен преглед и регистриране на дейността в Azure AD във вашата среда, включително събития за влизане, събития за проверка и промени във вашия указател.

Планиране на разполагане за отчитане и наблюдение

Вашето решение за отчитане и наблюдение на Azure AD зависи от вашите правни изисквания, изисквания, свързани със защитата, оперативни изисквания и съществуващата среда и процеси.

Първи стъпки в отчетите

Следвайте ръководствата „стъпка по стъпка“, за да научите как да разположите отчети, като започнете с това как да управлявате неактивните потребители в Azure AD.

Първи стъпки в наблюдението

Проучете нашето практическо ръководство за наблюдение, за да започнете да анализирате регистрационните файлове с Azure Monitor.

Запознайте се задълбочено с отчетите и наблюдението на Azure AD.

Допълнителни отчети и ресурси за наблюдение

Понятия

Получете общ преглед на понятията за функциите на Azure AD.

Ръководства за бърз старт

Започнете веднага.

Уроци

Научете как да разположите функциите на Azure AD.