A person smiling holding a tablet.

Microsoft Security е лидер в седем категории на Forrester Wave™

Опростете сложното с решенията за защита на Microsoft, признати от Forrester в седем категории

Спиране на заплахите с интегрирана, автоматизирана защита

Защитете своя бизнес с информация за защитата и управление на събития (SIEM) и разширено откриване и реакция (XDR).

Защита на вашите приложения и ресурси в различни облаци

Запазете всичко, което имате в облаци, с пълна видимост и изчерпателна защита за всички работни натоварвания.

Защита и управление на чувствителни данни

Защитавайте данните в различни облаци, приложения и крайни точки чрез конфигуриране на етикети за защита и съхранение.

1. The Forrester Wave™: Платформи за анализ на защитата, трим. 4 2020 г., Джоузеф Бланкеншип, Клер О'Малей, декември 2020 г.
2. The Forrester Wave™: Корпоративно откриване и реакция, трим. 1 2020 г., Джош Зелонис с Джоузеф Бланкеншип, Матю Флъг, Пеги Дости, март 2020 г.
3. The Forrester Wave™: Защита на корпоративен имейл, трим. 2 2021 г. Джоузеф Бланкеншип, Клер О'Малей, май 2021 г.
4. The Forrester Wave™: Софтуер като услуга за защита на крайна точка, трим. 2 2021 г., Крис Шърман с Мерит Максим, Али Мелън, Шанън Фиш, Пеги Дости, май 2021 г.
5. The Forrester Wave™: Унифицирано управление на крайни точки, трим. 4 2019 г., Андрю Хюит, ноември 2019 г.
6. The Forrester Wave™: Неструктурирани платформи за защита на данни, трим. 2 2021 г., Хайди Шей, май 2021 г.
7. The Forrester Wave™: Шлюзове на Cloud Security, трим. 2 2021 г., Андрас Цер, май 2021 г.