Операции за защита, които работят за вас

Photograph of two security professionals sitting in front of multiple large display monitors working
Всеки ден 3500 професионалисти на Microsoft в областта на защитата защитават нашите клиенти. Използваме авангарден ИИ, за да анализираме 6,5 трилиона сигнали от целия свят с цел да откриваме заплахите и да реагираме на тях.

Защита, подкрепена с разузнаване

Intelligent Security Graph анализира трилиони сигнали от множество различни източници. Използваме тези данни, за да защитим нашите продукти и услуги и да ги направим по-устойчиви в реално време.
Photograph of person sitting in front of a large curved monitor displaying information
Photograph of two people standing at a table and looking down at a large monitor displaying images

Задълбочен анализ от разузнаването за защита на Microsoft

Отчетът на разузнаването за защита предоставя анализ на картината на киберзаплахите, получена от нашите несравними сигнали и нашия глобален мащаб. Научете най-новите тенденции в защитата и получете препоръки за намаляване на риска.

Оперативен център за киберзащита

Специалистите по защитата и учените в областта на данните от нашия оперативен център защитават инфраструктурата и услугите, продуктите и устройствата в облака на Microsoft, както и собствените ни корпоративни ресурси от развиващите се заплахи.
Photograph of a person working at a desk in front of two large display monitors
Photograph of an IT professional standing in a data center

Microsoft Cybersecurity Solutions Group

Експертите на Microsoft прилагат нашия глобален опит като работят директно с клиентите, за да укрепят техните съпротивителни сили и да им помогнат да се възстановят след инциденти.

Как защитата в облака ви предпазва от невидими заплахи

Нашето машинно обучение, базирано на облака, и ИИ откриват и спират милиони заплахи, преди те да предизвика хаос. Вижте как неутрализираме Ursnif – нова атака срещу малките фирми в Съединените щати.
Photograph of a person in an office sitting at a desk looking at information on two large monitors
Photograph from satellite high above Earth

Червеният екип на Microsoft (Microsoft Red Team)

Висококвалифицирани експерти симулират пробиви, с което непрекъснато тестват и подобряват защитата.

Допълнителни ползи от операциите за защита на Microsoft

Център за отговори на въпроси за сигурността на Microsoft

Ние си сътрудничим с научната общност в областта на защитата, за да можем с нашето предложение да откриваме уязвимостите и да се справяме с тях.

Задълбочена информация за заплахите

Бъдете в течение с помощта на нашата енциклопедия, съдържаща информация за видовете заплахи и конкретен злонамерен софтуер.

Подайте файловете за анализ за злонамерен софтуер

Изследователи ще анализират подозираните от вас файлове, за да определят дали те са безопасни и не съдържат ли злонамерен софтуер.

Предимството на защитата в облака

Microsoft има десетилетен опит в изграждането на корпоративен софтуер и изпълнява някои от най-големите онлайн услуги в света. Използваме този оперативен опит, за да гарантираме, че нашите услуги в облака са с вградена защита от най-високо ниво.
|

Защитата на системите, приложенията и данните започва с контрол на достъпа, базиран на самоличности. В бизнес продуктите и услугите на Microsoft са вградени функции за еднократна идентификация и многофакторно удостоверяване. Те помагат да бъде защитена от неупълномощен достъп вашата лична информация и тази на вашата организация, като тя остава достъпна за легитимни потребители, когато и където те се нуждаят от нея.

Данните са най-ценният и незаменим актив на една организация. Услугите в облака на Microsoft имат много средства за защита на място, които предотвратяват неупълномощен достъп или изтичане на данни при много клиенти в облачна среда. Сред тях са логическо изолиране чрез удостоверяване с помощта на Azure Active Directory и управление, базирано на роли, механизми за изолиране на данни на ниво съхранение и строга физическа защита.  

Шифроването се използва като последна и най-силна защитна линия. Microsoft използва някои от най-силните и най-сигурни протоколи за шифроване в този бранш, за да защитава данните на клиентите и да ви помогне да запазите контрола над тях.


Облакът позволява на Microsoft да получава нашите сигнали, резултати от разузнаването и работна среда и да ги използва за извършване и непрекъснато подобряване на защитата срещу заплахи от корпоративен клас. От Office 365 до Azure, мощта на облака предоставя вградена защита за всички на нашите продукти и услуги. 

Сред примерите са:
– Разполагането на Exchange Online Protection в глобалната мрежа от центрове за данни позволява защита на имейл, като се започне от многослойна защита от нежелана поща в реално време и се стигне до защита срещу злонамерен софтуер, извършвана от множество системи.


Проверката и регистрирането на събития, свързани със защитата, и свързаните с тях предупреждения са важни компоненти в една ефективна стратегия за защита на данните. Бизнес продуктите и услугите на Microsoft ви предоставят конфигурируеми опции за проверки и регистриране на защитата, които да ви помогнат да откривате пропуски във вашите правила и механизми за защита и да реагирате на тези пропуски, за да предотвратите пробиви. Услугите на Microsoft предлагат някои (а в някои случаи всички) от следните опции: централизирани системи за контрол, регистриране и анализ за предоставяне на постоянна видимост, навременни предупреждения и отчети, които да ви помогнат да управлявате големия обем от данни, генерирани от устройствата и услугите.

Данните от регистрационния файл на Microsoft Azure могат да се експортират за анализ към системи за управление на аварии и събития, свързани със защитата (системи SIEM). А Windows Server 2016 предоставя базова и разширена проверка на защитата и може да се интегрира с решения за проверка на други доставчици.

Операции за защита, които работят за вас