A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Управление на поверителността за Microsoft 365

Проактивно идентифицирайте и подобрявайте защитата срещу рисковете за поверителността, давайте възможности на служителите да вземат интелигентни решения за обработката на данните и автоматизирайте и управлявайте искания от субект в мащаб.

Защита на личните данни и създаване на работно място с устойчива поверителност

Идентифициране на критични рискове и конфликти за поверителността

Получете видимост за личните си данни и свързаните с тях рискове за поверителността, произтичащи от прекомерното излагане на показ, съхранението и прехвърлянето, с автоматизирано откриване на данни, разузнаване за съпоставяне на потребители и свързани сигнали.

Автоматизиране на операциите, свързани с поверителността, и отговор на искания за права от субект

Ефективно намалете рисковете за поверителността с автоматизирани правила, вградено откриване и отстраняване на рискове и работни потоци за сътрудничество и автоматизирайте и управлявайте исканията за права от субект в мащаб.

Осигуряване на възможности на служителите да вземат интелигентни решения за обработката на данните

Насърчавайте проактивна култура на поверителност, като повишите информираността и отчетността за инцидентите и рисковете, свързани с поверителността, без да възпрепятствате продуктивността на служителите.

Основни функции на управлението на поверителността

Идентифициране на рисковете за поверителността

Получете видимост за състоянието на поверителността в организацията, включително пейзажа и състоянието на личните данни и тенденциите в свързаните рискове за поверителността, произтичащи от прехвърлянето на лични данни, прекомерното излагане на показ и съхранението.

Получете видимост за състоянието на поверителността в организацията, включително пейзажа и състоянието на личните данни и тенденциите в свързаните рискове за поверителността, произтичащи от прехвърлянето на лични данни, прекомерното излагане на показ и съхранението.

Планове и цени за управление на поверителността

Възможностите за управление на поверителността са налични чрез два модула. Модулът „Управление на поверителността – риск“ предоставя достъп до възможностите за управление на риска за поверителността, а модулът „Управление на поверителността – искане за права от субект“ позволява създаване и управление на искане за права от субект.

Управление на поверителността – риск

нова цена €4.20 потребител/месец
Цената е без ДДС.

(годишен абонамент – автоматично подновявано)

„Управление на поверителността – риск“ ви позволява да:

• Получите видимост за личните данни във вашата среда на Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive за бизнеса и Microsoft Teams) и свързаните рискове за поверителността.

 

• Използвате шаблоните за правила за поверителност по подразбиране, включително минимизиране на данни, прекомерно излагане на показ на данни и прехвърляне на данни, или да ги персонализирате, за да отговарят на вашите уникални организационни нужди.

 

• Получавате препоръчителни действия за възстановяване, за да намалявате проактивно рисковете за поверителността.

 

• Се ангажирате с информационните работници от пакета за продуктивност и да управлявате промяната на поведението.

 

„Управление на поверителността – риск“ е наличен за отговарящите на условията клиенти на Microsoft 365 и Office 365. Научете повече.

 

Можете да изпробвате „Управление на поверителността – риск“ за 90 дни безплатно.

Управление на поверителността – искания за права от субекти (1)

нова цена €169.20 потребител/година
Цената е без ДДС.

„Управление на поверителността – искане за права от субект“ ви позволява да:

• Автоматизирате отговора си на искания за права от субект и да ги управлявате в мащаб.

 

• Използвате шаблони на Microsoft Power Automate със съществуващи бизнес процеси (изисква подходящия лиценз за Power Automate).

 

• Използвате програмен достъп до API.

 

• Си сътрудничите безопасно с други заинтересовани лица чрез Teams (изисква подходящия лиценз за Teams).
 

„Управление на поверителността – искане за права от субект“ е наличен за отговарящите на условията клиенти на Microsoft 365 и Office 365. Научете повече.

 

Можете да изпробвате „Управление на поверителността – искане за права от субект“ за 90 дни или да създадете до 50 искания за права от субект (което от двете ограничение изтече първо) без никакви разходи.

Какво казват нашите клиенти

Novartis logo

Управлението на поверителността за Microsoft 365 ще ни помогне да идентифицираме и предотвратяваме критични рискове за поверителността, които възникват от прехвърлянето на лични данни през границите и прекомерното споделяне. Ще дадем възможност на нашите служители да намалят сами рисковете, като освободим нашите ИТ ресурси, за да се съсредоточат върху по-спешни рискове с висока степен на сериозност.

Бени Гелзер, ръководител „Поверителност на данните“ (Швейцария), Novartis

Ресурси

Блог за „Управление на поверителността“

Прочетете най-новите съобщения за „Управление на поверителността“.

Видео от Microsoft Mechanics

Научете повече за възможностите на „Управление на поверителността“ в това видео.

Техническа документация

Научете как да настроите и използвате „Управление на поверителността“.

Управление на поверителността

Защита на личните данни и създаване на работно място с устойчива поверителност.