A person holding up a laptop and showing a report with charts and data to a colleague.

Ресурси за Microsoft Security

Като започнете от защитата срещу злонамерен софтуер и стигнете до архитектурата Zero Trust, получете всички подходящи ресурси за нуждите от защита на вашата организация.

Възможно е документите, към които има връзка от тази страница, да са налични само на английски език.


Допълнителни ресурси за защита

Аналитична информация за защита на Microsoft

Открийте изследователската и разузнавателната дейност за защита от световна класа, използвана за предпазване на устройствата от злонамерени атаки.

Център за сигурност на Microsoft

Научете как поддържаме защитата, съответствието и поверителността във всички наши продукти и услуги в облака.

Бюлетини за защита на Microsoft

Поддържайте актуална информация за уязвимите места на защитата, съобщени от центъра за реагиране за защита на Microsoft (MSRC).

Ръководство за актуализация на защитата

Прочетете достоверен източник на информация за актуализациите на защитата на Microsoft.

Портал за подаване на данни за анализ за злонамерен софтуер

Съобщавайте за злонамерен софтуер или файлове, за които смятате, че са неправилно класифицирани като злонамерен софтуер.

Център за реагиране за защита на Microsoft

Съобщете за проблеми със защитата, грешки и научете за последните корекции на защитата от нашия блог на MSRC.

Жизнен цикъл на разработка на защитата

Получете насоки, най-добри практики, инструменти и процеси за съображения, свързани със защитата и поверителността.