Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Открийте Microsoft Security Copilot: Защитавайте своята организация с машинна скорост и в мащаб с производителен ИИ. Научете повече

Microsoft 365 Defender

Издигнете защитата си с унифицирана видимост, проучване и реакция по веригата за унищожаване с водещо в отрасъла решение за разширено откриване и реакция (XDR).

Човек, който се усмихва, докато използва лаптоп.

Получете водеща в отрасъла защита на крайни точки – за 50% по-малко

За ограничен период от време спестете 50 процента от цялостната защита на крайни точки за устройства в различни платформи и облаци. В сила са условията.

Дайте тласък на ефективността на операциите по защитата с XDR

Получете видимост на ниво инцидент по веригата за унищожаване за автоматично прекъсване на сложни атаки и ускорена реакция в крайни точки, самоличности, имейли, приложения и данни.

Крайни точки

Откривайте и защитавайте устройства в крайни точки и мрежовите устройства във вашето предприятие с много платформи.

Самоличности

Управлявайте и защитете хибридните самоличности и улеснете достъпа на своите служители, партньори и клиенти.

Приложения в облака

Получете видимост, управлявайте данните и откривайте заплахи в различните услуги и приложения в облака.

Имейл и документи

Защитавайте своите инструменти за имейл и сътрудничество от разширени заплахи, като фишинг и компрометиране на имейл от бизнес клас.

Бъдете по-ефективни

Спестете до 60 процента, като използвате Microsoft Security, а не множество решения в различни точки.1

Възможности

Дама с коса, подстригана до брадичката, протяга ръка, за да използва устройство със сензорен екран.

Предотвратяване на междудомейнови и постоянни атаки

Автоматично предотвратявайте пробива на заплахи във вашата организация и спирайте атаките, преди да се случат. Запознайте се с атаките и контекста в различни домейни, за да елиминирате изчакващите „в засада“ и постоянните заплахи и да се предпазите от пробиви в защитата – сега и в бъдеще.

Прозорец на „Защита в Microsoft 365“, показващ общ преглед на инцидент.

Намаляване на шума в сигнала

Преглеждайте приоритизираните инциденти в едно-единствено табло, за да намалите объркването, безпорядъка и умората от известията. Използвайте възможностите за автоматизирано разследване, за да отделяте по-малко време за откриването на заплахи и да се концентрирате върху отсяването на важните сигнали и реакцията на заплахите.

Човек, използващ лаптоп в споделена работна среда

Автоматично лечение на засегнатите активи

Управлявайте рутинното и сложното отстраняване с автоматично откриване на заплахи, разследване и реакция в различни типове активи. След това върнете засегнатите ресурси в безопасно състояние и автоматично отстранявайте изолирани атаки.

Опашка на инцидентите със защитата в Microsoft 365 със списък на инцидентите

Проактивно търсене на заплахи във всички домейни

Извършвайте търсене в данни от всички домейни със заявки по избор, за да търсите проактивно заплахи. Използвайте експертния опит и знанията за вътрешно поведение на организацията, за да разследвате и разкривате най-сложните пробиви, основните причини и уязвимостите.

Назад към разделите

Клиентите на Microsoft 365 E5, A5, F5 и G5 могат да спестят от Microsoft Sentinel

Интегрирана защита срещу заплахи със SIEM и XDR

Дайте възможност на своите защитници ефективно да защитават цифровото ви имущество чрез комбиниране на XDR и информация за защита и управление на събития (SIEM).

Началната страница на Microsoft 365 Defender, показваща активни заплахи и други.

Microsoft 365 Defender

Изграждайте мощна отбрана с единна защита и видимост във вашите крайни точки, хибридни самоличности, имейли и приложения в облака с XDR.

Назад към разделите
Човек, държащ таблет, показващ електронната книга със заглавие „Три причини за преминаване към интегрирана защита срещу заплахи“

Три причини да преминете към интегрирана защита срещу заплахи

Научете как можете да направите своя център за операции по защитата по-проактивен, ефективен и рентабилен с интегрирани SIEM и XDR.

Инструмент за самооценка на готовността на операциите по защитата

Разберете дали вашият център за операции по защитата е готов да открива, реагира на и се възстановява от заплахи.

Човек, който използва таблет и перо.

Признание в отрасъла

Microsoft Security е признат за лидер в отрасъла.

Емблема на Forrester.

Forrester XDR Wave

Microsoft Defender е обявен за „лидер“ в The Forrester New Wave™: Доставчици на разширено откриване и реакция (XDR), трим. 4 на 2021 г.23

Емблема на MITRE ATT&CK.

Лидер в MITRE ATT&CK

Microsoft 365 Defender демонстрира водеща в отрасъла защита в оценките на MITRE Engenuity ATT&CK® за 2022 г.4

The Total Economic Impact™ на Microsoft 365 Defender

Проучване от 2022 г. откри възвращаемост на инвестицията от 242 процента за три години и нетна настояща стойност от 17 милиона USD с Microsoft 365 Defender.

Четирима души, които седят в конферентна зала и провеждат събрание.

Сродни продукти

Използвайте най-добрите в класа си продукти за защита на Microsoft, за да предотвратявате и откривате атаки във вашите работни натоварвания на Microsoft 365.

Документация и обучение за Microsoft 365 Defender

Общ преглед

Лист с данни за XDR на Microsoft

Получете общ преглед на XDR на Microsoft: следващата еволюция в защитата, откриването и реакцията.

Лицензиране

Разбиране на вашите опции за план

Получете общ преглед на всички планове, които включват възможностите на Microsoft 365 Defender.

Блог

Блог за Microsoft 365 Defender

Запознайте се с най-добрите практики, получавайте актуализации и се свързвайте с продуктовите екипи в техническата общност на Microsoft 365 Defender.

Пилотно разполагане

Оценяване и пилотно разполагане на Microsoft 365 Defender

Използвайте технически указания, за да направите първите стъпки и да стартирате пилотно разполагане на Microsoft 365 Defender.

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

  • [2] Forrester и Forrester Wave са търговски марки на Forrester Research, Inc.
  • [3] The Forrester New Wave™: Доставчици на разширено откриване и реакция (XDR), трим. 4 2021 г., Али Мелън, октомври 2021 г.
  • [4] Оценки на MITRE Engenuity ATT&CK®, корпоративна оценка на Wizard Spider + Sandworm 2022 г., The MITRE Corporation и MITRE Engenuity.

Следвайте Microsoft