Microsoft 365 Defender

Спрете атаките с автоматизираната междудомейнова защита от заплахи и вграден ИИ за вашето предприятие.

A person smiling while using a laptop.

Спиране на атаките в услугите на Microsoft 365

Тъй като заплахите стават по-сложни, защитете вашите потребители с интегрирана защита от заплахи, откриване и реакция в различни крайни точки, имейл, самоличности, приложения и данни.

Самоличности

Управлявайте и защитете хибридните самоличности и улеснете достъпа на своите служители, партньори и клиенти.

Крайни точки

Използвайте водещо откриване на заплахи, откриване след пробиви, автоматизирано разследване и реакция за крайните точки.

Приложения в облака

Получете видимост, управлявайте данните и откривайте заплахи в различните услуги и приложения в облака.

Имейл и документи

Защитете всички в Office 365 срещу разширени заплахи, като напр. фишинг и компрометиране на бизнес имейл.

Възможности

Prevent cross-domain

Предотвратяване на междудомейнови и постоянни атаки

Автоматично предотвратявайте пробива на заплахи във вашата организация и спирайте атаките, преди да се случат. Запознайте се с атаките и контекста в различните домейни, за да елиминирате изчакващите „в засада“ и постоянните заплахи и да се предпазите от пробиви в защитата – сега и в бъдеще.

Methven-Incident Reduce signal noise

Намаляване на шума в сигналите

Преглеждайте приоритизираните инциденти в едно-единствено табло, за да намалите объркването, безпорядъка и умората от известията. Използвайте възможностите за автоматизирано разследване, за да отделяте по-малко време за откриването на заплахи и да се концентрирате върху отсяването на важните сигнали и реакцията на заплахите.

Auto-heal

Автоматично лечение на засегнатите активи

Управлявайте рутинното и сложното отстраняване с автоматично откриване на заплахи, разследване и реакция в различни типове активи. След това върнете засегнатите ресурси в безопасно състояние и автоматично отстранявайте изолирани атаки.

Sandgate-AdvHunting

Проактивно търсене на заплахи във всички домейни

Извършвайте търсене във всички ваши данни на Microsoft 365 със заявки по избор, за да търсите проактивно заплахи. Използвайте експертния опит и знанията на организацията си за вътрешното поведение, за да разследвате и разкривате най-сложните пробиви, основните причини и уязвимостите.

Prevent cross-domain

Предотвратяване на междудомейнови и постоянни атаки

Автоматично предотвратявайте пробива на заплахи във вашата организация и спирайте атаките, преди да се случат. Запознайте се с атаките и контекста в различните домейни, за да елиминирате изчакващите „в засада“ и постоянните заплахи и да се предпазите от пробиви в защитата – сега и в бъдеще.

Methven-Incident Reduce signal noise

Намаляване на шума в сигналите

Преглеждайте приоритизираните инциденти в едно-единствено табло, за да намалите объркването, безпорядъка и умората от известията. Използвайте възможностите за автоматизирано разследване, за да отделяте по-малко време за откриването на заплахи и да се концентрирате върху отсяването на важните сигнали и реакцията на заплахите.

Auto-heal

Автоматично лечение на засегнатите активи

Управлявайте рутинното и сложното отстраняване с автоматично откриване на заплахи, разследване и реакция в различни типове активи. След това върнете засегнатите ресурси в безопасно състояние и автоматично отстранявайте изолирани атаки.

Sandgate-AdvHunting

Проактивно търсене на заплахи във всички домейни

Извършвайте търсене във всички ваши данни на Microsoft 365 със заявки по избор, за да търсите проактивно заплахи. Използвайте експертния опит и знанията на организацията си за вътрешното поведение, за да разследвате и разкривате най-сложните пробиви, основните причини и уязвимостите.

Интегрирана защита срещу заплахи със SIEM и XDR

Microsoft осигурява възможности на защитниците на вашата организация, като предоставя правилните инструменти и информация в ръцете на подходящите хора. Комбинирайте информация за защита и управление на събития (SIEM) и разширено откриване и реакция (XDR), за да повишите ефективността, като същевременно защитите цифровото си имущество.
 

Научете повече за защитата от заплахи

Microsoft 365 Defender
 

Предотвратявайте и откривайте атаки във вашите работни натоварвания на Microsoft 365 с вградени възможности за XDR.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender
 

Предотвратявайте и откривайте атаки във вашите работни натоварвания на Microsoft 365 с вградени възможности за XDR.

Признание в отрасъла

Какво казват нашите клиенти

Сродни продукти

Използвайте най-добрите в класа си продукти за защита на Microsoft, за да предотвратявате и откривате атаки във вашите работни натоварвания на Microsoft 365. 

Документация и обучение за Microsoft 365 Defender

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

1. Forrester Wave™: доставчици за Endpoint Detection and Response, трим. 2 2022 г., Али Мелън, април 2022 г.
2. Оценки на MITRE Engenuity ATT&CK®, корпоративна оценка на Wizard Spider + Sandworm 2022 г., The MITRE Corporation и MITRE Engenuity
3. Gartner Magic Quadrant за платформи за защита на крайни точки, 5 май 2021 г., Пол Уебър, Питър Фърстбрук, Роб Смит, Марк Харис, Пратек Бхаянка
GARTNER и Magic Quadrant са регистрирана търговска марка и марка на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.