Осигуряване на потребителите с безпроблемна среда за работа със самоличности

Осигурете лесна и бърза среда за влизане, за да поддържате работната си сила си по-защитена, да намалите времето за управление на паролите и да увеличите продуктивността на потребителите.

Предимства на безпроблемните среди за работа на потребителите

Осигурете на своите служители, гости, клиенти и служители за пряка работа среди за работа със самоличности, обхващащи дейностите по включване, продуктивност, защита, самостоятелно обслужване и безпроблемен достъп.

Подобряване на продуктивността

По-опростената среда за удостоверяване в уеб и от мобилни устройства означава по-лесен достъп за потребителите.

Намаляване на ИТ конфликтите

Предоставянето на самостоятелно управление на самоличността може да намали повикванията към ИТ и да предотврати търсенето на рискови заобиколни решения.

Запазване на достъпа защитен

Намаляването на зависимостта от пароли и подканване на потребителите за допълнителна проверка при високорисков достъп подобрява състоянието на защитата ви.


Walmart.
"Microsoft помогна на Walmart да внедри защитеното самостоятелно нулиране на пароли за повече от 2,5 милиона потребители, за да се намалят обажданията към помощния център."


Безпроблемни среди за работа на потребителите в Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) предоставя една единствена равнина за управление за ИТ, за да даде възможност и да помогне за защитата на диапазона им от среди за работа на потребителите от една универсална платформа за управление на самоличности.

Еднократна идентификация

Гарантирайте, че потребителите се нуждаят само от един набор от идентификационни данни и че имат по-малко подкани за влизане.

Многофакторно удостоверяване

Осигурете стабилен, проверен достъп до ресурси със сигурно удостоверяване.

Удостоверяване без парола

Осигурете безпроблемен достъп на потребителите без риска от пароли.

Портали за самостоятелно обслужване на потребителите

Дайте възможност на потребителите да променят или нулират паролата си и да управляват самоличността си без участие на администратор или помощен център.

Запознайте се задълбочено с Azure AD

Допълнителни ресурси

Нашите най-добри съвети за осигуряване на по-добри възможности на потребителите

Microsoft и ServiceNow споделят най-добрите практики за предоставяне на безпроблемна и защитена среда за работа със самоличност на потребителите.

Вижте нашите последни нововъведения

Научете как да намалите проблемите с достъпа с най-новите инвестиции в Azure AD в средите за работа със самоличности на потребителите.

Подобряване на откриваемостта и пускането на приложения

„Моите приложения“ на Azure AD показва всички позволени приложения на потребителите в един портал за еднократно влизане. Персонализирането позволява по-лесен достъп и откриване на приложения.

Защита на вашата организация с безпроблемно решение за самоличност