Microsoft 365 Defender

Спрете атаките с автоматизираната междудомейнова защита и вградения ИИ.

Ползи от Microsoft 365 E5 с Azure Sentinel

Клиентите на Microsoft 365 E5 и Microsoft 365 E5 Security могат да получат кредити за Azure до 100 МБ за потребител на месец за приемане на данни от Microsoft 365, спестявайки при типичното разполагане с 3500 места по 1500 щ.д. на месец.


Спиране на атаките в услугите на Microsoft 365

Тъй като заплахите стават все по-сложни и постоянни, известията се увеличават и екипите за защита са претоварени. Microsoft 365 Defender, част от XDR решението на Microsoft, използва портфолиото на защитата на Microsoft 365 за автоматично анализиране на данните за заплахи в различните домейни, създавайки пълна картина на всяка атака в едно-единствено табло. С тази разширена и задълбочена яснота защитниците вече могат да се съсредоточат върху критичните заплахи и да преследват сложните пробиви, разчитайки, че мощната автоматизация в Microsoft 365 Defender открива и спира атаките навсякъде по веригата на убийствата и възстановява защитеното състояние на организацията.

Спиране на атаките, преди да се случат

Намалете повърхността на атаките и елиминирайте постоянните заплахи.

Откриване и автоматизиране в различните домейни

Интегрирайте данните за заплахите – за бърза и пълна реакция.

Преследване на заплахите във всички ваши данни

Използвайте спестеното време, за да приложите своя уникален опит.

Възможностите на Microsoft 365 Defender


Защита на вашата среда на Microsoft 365

Използвайте предимствата на най-доброто в класа си портфолио за защита на Microsoft 365 – за автоматично анализиране на данните от различни домейни.

Самоличности

Управлявайте и защитете хибридните самоличности и улеснете достъпа на своите служители, партньори и клиенти.

Крайни точки

Осигурете превантивна защита, откриване след пробиви, автоматизирано разследване и реакция за крайните точки.

Приложения в облака

Получете видимост, управлявайте данните и откривайте заплахи в различните услуги и приложения в облака.

Имейл и документи

Защитете своя имейл, документи и инструменти за сътрудничество с Microsoft Defender за Office 365.

Признание в отрасъла

Screenshot from video.

SIEM и XDR

Защитата на вашето предприятие означава обединяване на аналитичните данни от всички ваши инструменти за защита. Microsoft 365 Defender е интегриран с информацията за защита в облака и с диспечера на събития (SIEM) Azure Sentinel.

 

Azure Sentinel предоставя интелигентен анализ на защитата за цялото ви предприятие в една-единствена конзола. Свързвате се с данните от вашите продукти на Microsoft и от всички други източници и използвате предимствата на ИИ, за да направите откриването на заплахи по-интелигентно и по-бързо. Елиминирате настройката и поддръжката на инфраструктурата за защита и мащабирате съобразно вашите нужди от защита.

 

Azure Sentinel се свързва също и с Azure Defender – вграден инструмент, който осигурява защита за работните ви активи, които се изпълняват в Azure, локално и в други облаци. Azure Defender защитава от заплахи вашите хибридни данни, услуги в облака и сървъри и безпроблемно се интегрира със съществуващите ви решения за защита, като същевременно използва обстойното разузнаване за заплахи на Microsoft.

Научете повече за Microsoft 365 Defender

Поредици от блога

Бъдете винаги информирани с последните новини и функции за Microsoft 365 Defender.

Лицензиране

Microsoft 365 Defender е включен в някои лицензи за Microsoft 365 и Office 365 Security и Enterprise.

Техническа общност

Запознайте се с най-добрите практики, получавайте актуализации и се свързвайте с продуктовите екипи в техническата общност на Microsoft 365 Defender.

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.