Откриване и защита срещу скорошната кибератака срещу националната държава

Защитете организацията си, като използвате основите на защитата и решенията на Microsoft Security.

Получете най-новата информация за скорошната кибератака срещу националната държава

След като скорошната атака срещу националната държава беше открита, Microsoft работи с нашите партньори, за да разбере най-новата аналитична информация за заплахите и индикаторите за компрометиране (IoC). Ангажирали сме се да защитаваме нашите клиенти и общности и сме готови да работим съвместно с партньори в отрасъла, за да отговорим на тази атака и да подсилим нашите колективни защити.

 

Ние ще ви актуализираме, когато е налична нова информация.

Управление на риска при развитието на заплахите

Скорошната атака срещу националната държава е сложна атака, която използва компрометиран DLL на SolarWinds Orion Platform, за да получи контрол върху целевите ресурси и акаунти в облака. Получете помощ, за да подсилите защитата си срещу тези и други многостъпкови атаки с препоръки от експерти по защитата в Microsoft и в рамките на по-широката общност.

Защита на вашата организация с решения на Microsoft Security

Microsoft Defender и Azure Sentinel

Спиране на нарушенията във вашата организация

Azure AD

Защитен достъп за свързан свят

Microsoft Defender за крайна точка

Получете цялостно решение за защита на крайни точки