Опростете оценяването и управлението на риска, свързан със съответствието

Photograph of person in an office standing behind a large desk looking out window. On the desk are multiple monitors and a Surface Book along with multiple other traditional office tools and supplies.
Photograph of device screen with Compliance Manager interface displayed with graphics and information represented

Извършване на оценки на риска чрез мениджъра на съответствията

Мениджърът на съответствията е решение в облака на Microsoft, което ви помага да спазвате сложните задължения във връзка със съответствието чрез постоянни оценки на риска, позволяващи действие прозрения и опростен процес на съответствие.

Съответствието е споделена отговорност

Това е споделена отговорност за постигане на съответствие в облака. Microsoft внедри и тества контроли, които да ви помогнат да спазвате изискванията за защита, поверителност и съответствие. Като клиент, вие носите отговорността за идентифициране и поддържане на контролите, приложими за вашата фирма, а Microsoft предоставя ресурсите, които да ви помогнат да постигнете тази цел.

Photograph of two people standing and looking at a Surface Studio monitor, one is touching the screen
Photograph of three people seated at a table with a laptop talking

Рамка за контролите в облака

Рамката за съответствие на Microsoft включва над 1900 контроли, което ни позволява да сме винаги в крак с постоянно променящите се отраслови стандарти по света.

Оценки на риска

Извършвайте оценки на риска в услугите в облака на Microsoft. Получете подробна информация за нашите дейности в допълнение към инструментите и указанията, за да направите оценка и да внедрите свои собствени контроли.

Photograph of people in a conference room, most are seated with laptops, one is standing and talking to the group
Photograph of person seated at a desk in a large open office working on a desktop computer

Независими проверки

Microsoft бива периодично проверяван и предоставя самооценки на външни одитори. Те извършват задълбочени проверки на внедряването и ефективността на контролите за защита, съответствие и поверителност.

Предложения за съответствие

Microsoft ви дава изчерпателен набор от предложения за съответствие, за да помогне на вашата организация да спазва националните, регионалните и отрасловите изисквания, които регулират събирането и използването на клиентските данни.

Photograph of two people sitting across from each other at a desk in an office talking, one has a Surface Book

Разкази на клиенти

Abrona се подготвя за ОРЗД с Microsoft

Abrona logo

"Днес можем да уверим нашия борд на директорите, че предприемаме всички необходими стъпки за разполагане на много добре защитено и съвместимо решение на Office 365. Считаме, че мениджърът на съответствията е фантастичен продукт."

Ник Постма, ИТ мениджър, Стратегия за информационните и комуникационните технологии

Stade de France защитава данните в облака

Електронни книги и техническа документация

Опростете спазването на съответствието

Ориентиране в поверителността на данните

Подгответе се за ОРЗД

Azure SOC 1

Прочетете отчета за проверка по SOC 1, тип 2 за Azure и Azure за държавни организации.

Преглед на отчета

Dynamics 365 SOC 1

Прочетете отчета за проверка по SOC 1, тип 2 за Dynamics 365.

Преглед на отчета

Office 365 SOC 1

Прочетете отчета за проверка по SOC 1 SSAE 16, тип 2 за Office 365.

Преглед на отчета

Azure SOC 2

Прочетете отчета за проверка по SOC 2, тип 2 за Azure и Azure за държавни организации.

Преглед на отчета

Dynamics 365 SOC 2

Прочетете отчета за проверка по SOC 2 AT 101, тип 2 за Dynamics 365.

Преглед на отчета

Office 365 SOC 2

Прочетете отчета за проверка по SOC 2 AT 101, тип 2 за Office 365.

Преглед на отчета

ISO 27001 и 27018

Прочетете отчета за оценка на проверките по ISO 27001 и 27018 за всичко от Azure до Intune.

Преглед на отчета

Dynamics 365 ISO 27001

Прочетете отчета за оценка на проверките по ISO 27001 за Dynamics 365 (по-рано Dynamics CRM), за 2017 г.

Преглед на отчета

Dynamics 365 ISO 27018

Прочетете отчета за оценка на проверките по ISO 27018 за Dynamics 365.

Преглед на отчета

Office 365 ISO 27001, 27018, 27017

Прочетете отчета за оценка на проверките по ISO 27001, ISO 27018 и ISO 27017 за Office 365.

Преглед на отчета

Оценка на защитата на Azure

Прочетете оценката на защитата на Azure.

Преглед на оценката

Оценка на защитата на Dynamics 365

Прочетете оценката на защитата на Dynamics 365.

Преглед на оценката

Оценка на защитата на Office 365

Прочетете оценката на защитата на Office 365.

Преглед на отчета

Обобщение за ръководството за Office 365

Прочетете обобщението за ръководството за архитектурата и отчетите за проверки – за Office 365.

Преглед на отчета

ЧЗВ за Office 365 ISO

Прочетете обединените ЧЗВ за Office 365 ISO 27001:2013 и ISO 27018:2014.

Преглед на отчета

  

|
|

Допълнителни ресурси

Graphic icon of two clouds overlapping with one flowing into the other

Инструменти и документи за надеждност

Оценете нашите услуги в облака с по-подробна информация в допълнение към помощта на мениджъра на съответствията.

Graphic icon representing a guide with a checkmark on the cover

Указания относно съответствието

Получете подробни указания как да спазвате конкретните изисквания за съответствие в регионите и отраслите.

Graphic icon representing an architect’s triangle and ruler

Планове за Azure

Намерете указания за изграждане на поддържани от облака приложения, отговарящи на ОРЗД, PCI-DSS, HIPAA и още.

Graphic icon of a rectangle with a shield and a horizontal line on the front

Запознаване с мениджъра на съответствията

Научете как да използвате мениджъра на съответствията с това интерактивно ръководство "стъпка по стъпка".

Graphic icon of a magnifying glass

Ресурси за поверителността на данните

Вижте как Microsoft ви помага да спазвате своите отговорности съгласно ОРЗД, включително DPIA, DSR и пробивите в защитата на данните.

Graphic icon representing three stacked boxes with three checkmarks

Съответствие в Азия

Вникнете по-добре в съответствието с правните и нормативните изисквания в Азия.

Оценявайте и управлявайте риска, свързан със съответствието