Photograph of a hand pointing at a large digital graphic with a circuit board pattern and seven symbolic icons including a brain, gears, people around a globe, a profile of a head with gears, a magnifying glass, a monitor, and two arrows in a circle

Гарантиране на съответствие на инициативите за изчисления в облака

Опростете спазването на съответствието по пътя към цифровата трансформация с помощта на тази колекция от ръководства, прозрения и ресурси, изготвени специално за глобалната общност от специалисти по законовите изисквания и съответствието, които консултират корпоративните лидери.


Цифрова трансформация в облака

Научете какво трябва да знаят корпоративните лидери и техните съветници по законовите изисквания и съответствието. Тази изчерпателна електронна книга предоставя рамка за обмисляне на стратегическите последствия от цифровата трансформация.

Photograph of a butterfly sitting on the index finger of a mechanical, robotic hand
IDC logo with tagline: Analyze the Future

Проучване на IDC за професионалисти по съответствието в облака

Запознайте се с новата роля – специалист по съответствието в облака – и с връзката на тези лица с ръководителите по законовите изисквания, съответствието и технологиите в това обобщение на глобалното уеб проучване на IDC (в 16 държави), възложено от Microsoft.

Технически документи "Същност на съответствието в облака"

Graphic icon of three stacked rectangular boxes with adjacent checkmarks

Постигане на доверие и съответствие

Научете как Microsoft ви помага да спазвате законовите изисквания и изискванията за съответствие и да оценявате услугите в облака.

Graphic icon of a cloud overlapped by a circle with a checkmark

Въведение в изчисленията в облака

Прегледайте концепциите, дефинициите, примерите и ЧЗВ относно изчисленията в облака за нетехнически потребители.

Graphic icon of a padlock

Защита в облака на Microsoft

Получете обща представа за защитата в облака на Microsoft, включително описания, принципи и сертификати.

Graphic icon of two overlapping clouds with one originating from the center of the other

Новите стандарти помагат на клиентите

Прочетете как новите стандарти помагат на организациите, които купуват услуги за изчисления в облака, да сравняват предложенията.