Интелигентни инструменти за откриване за ефективна реакция

Photograph of person seated at a large table in a factory setting working on a laptop

Намирайте, прецизирайте и преглеждайте данните в цялата организация с интелигентни инструменти за търсене. Отговаряйте бързо на сценарии за откриване, като например правно задържане, оценки, искания и разследвания, с вградени работни потоци за управление на делата.

Научете за откриването на електронни данни

Намирайте това, което ви трябва, чрез интелигентно търсене в цялата организация

Грануларните разрешения дават възможност за висока точност на управлението на случаите, включително задържане в затворени и споделени работни области.

Photograph of person wearing a headset with microphone seated at a desk in an office working on a computer
Photograph of person sitting at a large shared table looking at Surface in laptop mode. Two people in background are looking at bound documents.

Прецизирайте своето съдържание с разширен анализ

Намалете съдържанието до най-подходящото чрез разширен анализ и модели за релевантност.

Преглед и редактиране с вграден визуализатор

Проверявайте съдържанието, което е подходящо за вашето запитване, с вградените инструменти за преглед. Регулирайте съдържанието с редакции и анотации. Управлявайте по-голяма част от своите изисквания за откриване на електронни данни от едно място.

Photograph of two people seated at a table looking at a Surface Book and talking.
Photograph of five people in a conference room. Four are seated at a table with laptops. One is standing and talking to the group.

Управление на заявки за субекти на данни в ОРЗД

Използвайте вградените инструменти за управление на субекти на данни за неструктурирани данни в местоположения на Office 365 като Exchange Online, SharePoint Online и др. Използвайте анализ, за да намалявате, преглеждате и променяте данните, преди да отговорите.

Поддържайте съответствие с изчерпателен регистрационен файл за проверка

Възможността за проверка на Microsoft 365 предоставя цялостна информация в регистрационния файл за проверка във всички услуги. Създавайте известия за проверка, наблюдавайте отчетите и отваряйте регистрационните файлове, за да изпълнявате своите вътрешни или външни задължения.

Photograph of two people seated at a shared table in a large open room. One is working on a tablet with a stylus and the other is typing on a laptop.

Повече информация за откриването на електронни данни

Защита на правата на лична неприкосновеност

Спазване на нормативните изисквания

Ресурси за откриване на електронни данни

Graphic icon of an arrow pointing directly into a cloud

Откриване на електронни данни в облака

Научете как Microsoft управлява откриването на електронни данни в свят, обърнат към облака.

Graphic icon of a guide with three connected circles and a line on the cover

Интерактивно ръководство за откриване на електронни данни

Graphic icon representing a frame of film

Интересни видеа за откриване на електронни данни

Как работи разширеното откриване на електронни данни.

Интелигентни инструменти за откриване на Microsoft