Присъединете се към Microsoft за нашия виртуален разговор с клиенти

Отговаряне на новите рискове и поддържане на съответствие в света след COVID-19.

Управление на риска в ерата на COVID-19

Ръководителите на риска по целия свят трябва бързо да отговорят на промяната в нуждите на клиентите и служителите в резултат на пандемията от COVID-19. Как те бързо да преценяват и реагират на това събитие от типа "черен лебед", нововъзникващите рискове и новите реалности? Компаниите трябва да обърнат внимание на променящата се среда и да приспособят процесите и контролите за управление на новите рискове, като същевременно запазят съответствие. Какво означават всички тези промени за бъдещето на програмата за управление на риска?

В тази дискусионна група ще говорим за това как пандемията промени по начина, по който управляваме риска в корпоративните организации.

Присъединете се към нас, за да научите:

• Как да отговаряте на новите рискове, тъй като вашите клиенти са изправени пред безпрецедентни бизнес предизвикателства.
• Промените в начина, по който служителите работят по време на пандемия, и ролята на ръководителя на риска в това да помага на служителите да са здрави и продуктивни, без да се застрашава съответствието.
• Поуките за вземането на решения по време на пандемия и възможностите за избор на ръководителя на риска при балансиране на апетита, скоростта и съответствието на риска.
• Как пандемията завинаги промени начина, по който работят ръководителите на риска.
• Най-добрите практики за възстановяване на вашата практика за управление на риска в бъдеще.

18 май 2020 г., 11:00 ч. – 11:50 ч. ET

Научете повече