Надеждният облак на Microsoft за производствената сфера

Two people using HoloLens 2 while working on a machine.

Осигурете възможност за успех в производствената сфера чрез решения, поддържани от облака

Четвъртата индустриална революция започна в целия свят. Производителите – от дискретните производства до енергетиката и агрохимическата индустрия – са преминали от ранните експерименти с IoT и машинното обучение към състояние на бързо усвояване и мащабиране. Усъвършенстваните технологии, като изчисления в облака, изкуствен интелект, машинно обучение, смесена реалност и "цифров двойник", позволяват на производителите да подобряват "цифровите фабрики", да пускат в обращение свързани продукти и услуги, да създават нови линии услуги, да намаляват разходите си, да стават по-устойчиви и да спазват нормативните изисквания.

Това нововъведение води до необходимостта от събиране, анализиране и предприемане на действия на базата на огромно количество данни. Разгръщането на пълния потенциал на тези данни може да изисква съответствие с нормативните изисквания, като например Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), който поставя нови ограничения относно поверителността на данните, защитата им и съответствието.

Microsoft има опит в консултирането на клиенти относно спазването на комплексните разпоредби. Например, помагаме на клиентите ни от производствената сфера да вникнат в ОРЗД и последствията от него. Предлагаме идеи за разработване на стратегии за преминаване към съответствие с ОРЗД и предоставяме инструменти и възможности за ускоряване на процеса. Нашият всеобхватен пакет от продукти и услуги в облака е проектиран от самото начало така, че да отговаря на най-строгите изисквания относно защитата и поверителността.

|

Цифровата трансформация помага на отраслите и фирмите да се възползват от предимствата, които предлагат новите възможности и иновациите по целия свят. Превръщането в цифровизирано предприятие обаче не се изчерпва просто с внедряването на новите технологии. В този процес производителите трябва да се ориентират в сложния свят на правните рискове и съответствието.

 

За да помогне на бизнес лидерите, Microsoft предлага най-модерни и надеждни решения в облака, предназначени за производствената сфера, които осигуряват съответствие с нормативните разпоредби, като ОРЗД. Тези решения помагат на производителите да осъществят своята цифрова трансформация и да спазват отрасловите разпоредби като предприятие, ориентирано към облака.

 

Цифрова трансформация в облака предоставя на бизнес лидерите и техните юрисконсулти и съветници по съответствието рамка за обмисляне на стратегическите последствия от цифровата трансформация. Това включва обсъждане на теми, като например поверителността, защитата, доверието, спазването на новите разпоредби, например ОРЗД, и корпоративната социална отговорност.

 

Базираните на облака технологии, като ИИ, се развиват с невероятно бързи темпове, което поражда допълнителни предизвикателства, например във връзка с киберсигурността, възможното влияние на технологиите върху трудовия пазар и нуждата от повишаване на цифровите умения на служителите. Вярваме, че правителствата, производствените отрасли и гражданското общество имат важна роля в използването на възможностите и справянето с предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция.

 

За да посрещнем това предизвикателство, актуализирахме Облак за глобално благо – пътна карта за правилата, предназначена за правителствата и производствените отрасли по света. Надяваме се, че ръководството за цифрова трансформация и пътната карта за правилата на облака ще помогнат на нашите клиенти както в публичния, така и в частния сектор, да изградят поддържани от облака решения, които са надеждни, отговорни и достъпни за всеки.

 

В Microsoft разбираме, че нашата роля е не просто "доставчик на решения". Като надежден партньор, ние сме поели ангажимента да прилагаме холистичен и многостранен подход, позволяващ гладко протичане на процеса на цифрова трансформация за нашите клиенти.

През последните няколко години кибератаките нанесоха икономически щети, изложиха на риск животи и подкопаха доверието в защитата на интернет и изчисленията в облака. Тези вредни атаки изведоха сигурността на преден план заради нарушенията на защитата, засегнали милиони потребители от различни отрасли.

 

Загубите са потресаващи: Cybersecurity Ventures прогнозира, че киберпрестъпността ще струва на света 6 трилиона щ.дол. годишно до 2021 г., започвайки от 3 трилиона щ.дол. през 2015 г. Днес киберсигурността е обект на най-голяма загриженост от страна на обществото (гражданите и нашите клиенти), висшите ръководители, фирмите и правителствата в целия свят.

 

В Microsoft сме активно ангажирани със защитата на данните, откакто през 2002 г. създадохме надеждната работа с компютри. Разработихме процеса Security Development Lifecycle (SDL), за да дадем възможност за разработка на софтуер, способен да устоява на злонамерени атаки.

 

От този момент нататък засилихме сигурността във всички критични крайни точки на днешния свят, ориентиран към облака и мобилните устройства, както и в различните ни платформи и комплексни среди. Въведохме нови услуги, като Microsoft Cloud App Security, Microsoft Defender за крайна точка и Office 365 Advanced Security Management. Интегрирахме разузнаването в нашите услуги за защита, включително центъра за защита на Azure и Azure ATP и Azure ATP.

nbsp;

Посветили сме се на осигуряването на защита за цифровизираните предприятия. Microsoft положи усилия за създаването на тесни връзки в рамките на сектора на киберсигурността, добавяйки FireEye iSIGHT Threat Intelligence към Microsoft Defender за крайна точка, и сътрудничи в областта на Enterprise Mobility + Security както с Lookout, така и с Ping Identity.

nbsp;

Microsoft инвестира 1 милиард щ.дол. годишно в киберсигурността, което включва осигуряване на платформа за цялостна защита, разработване на нови технологии и мащабно патньорство с произвоствените отрасли. Нашия подход е да предпазваме, да откриваме и да отговаряме на заплахите за сигурността:

  • Осигуряваме защита за всички крайни точки – от сензори и центрове за данни до самоличности и SaaS приложения.
  • Откриваме заплахите благодарение на мащаба и интелигентността на облака, машинното обучение и наблюдението на поведението.
  • Даваме бързи и изчерпателни отговори и увеличаваме възможностите на нашите клиенти чрез прозрения, които са холистични и приложими в практиката.

Освен това, Microsoft инвестира в и разработва технологии за защита, като например Azure Sphere за защита на облака и периферията. Продължаваме със създаването на Женевска цифрова конвенция за защита на цивилното население в киберпространството в мирни времена, а наскоро подписахме Технологично споразумение за киберзащита, целящо усъвършенстване на онлайн защитата и устойчивостта по целия свят. Технологичното споразумение за киберзащита, което е подписано и от производители като ABB, Dell и HP, е първата глобална инициатива, ръководена от отрасъла, която има за цел въвеждането на следните четири принципа за киберсигурност в техническия сектор:

  • осигуряване на защита за всички наши потребители и клиенти;
  • противодействие на опитите за атаки срещу невинни граждани и предприятия от всяко място;
  • предоставяне на потребителите, клиентите и разработчиците на възможности за укрепване на защитата и киберсигурността;
  • партньорство помежду ни, както и с други съмишленици, за подобряване на киберсигурността. Това е важна стъпка, която вече получи широка подкрепа от множество лидери в техническия сектор и фирми в сферата на киберсигурността. Уверени сме, че в близко бъдеще броят им ще се увеличи.

Научете повече за киберпрестъпността и киберсигурността

Броят на свързаните и интелигентни устройства расте бързо по целия свят. Изключително важен градивен елемент, който могат да използват производителите, е стандартът на OPC Foundation Унифицирана архитектура на OPC (OPC UA). Този стандарт гарантира сигурен и надежден обмен на данни между милиони приложения и индустриално оборудване.

 

Microsoft има дългогодишно партньорство с OPC Foundation и е дълбоко ангажиран с OPC UA. Сътрудничеството ни започна през 1994 г. във връзка със спецификацията за OLE за управление на процеси за Windows (OPS). От този момент нататък то включва ключови инициативи, като поддръжката ни за платформено независими OPC UA в IoT предложенията, включително Azure IoT Suite и универсалната платформа на Windows, както и приноса ни – стандартният стек за обръщения към .NET – към GitHub с отворен код на OPC Foundation.

 

С технологиите на OPC UA и Microsoft производителите разполагат с по-безопасен начин за получаване на ценни бизнес прозрения, използвайки данни от свързани продукти и услуги.

Днес почти всеки клиент, който се занимава с производство и извършва цифрова трансформация, става отчасти софтуерна компания. Нашите клиенти не само трансформират собствените си операции чрез софтуера и услугите ни, но и работят съвместно с консултанти и инженери на Microsoft за създаване на нови цифрови решения, работещи на нашите платформи. Техническите подобрения, възприемането на услугите в облака, анализът на данни и изкуственият интелект ще ускорят този процес.

 

С растящото сътрудничество с клиентите ни изникват още въпроси за това кой притежава конкретните патенти и получената интелектуална собственост. За да отговорим на тези въпроси, като внесем яснота и да създадем увереност у нашите клиенти, разработихме набор от принципи за съвместно създадените технология и интелектуална собственост. The Инициативата за споделени иновации е създадена с цел постигане на добър баланс, който да помогне на нашите клиенти да развиват бизнеса си чрез технологиите, както и да даде възможност на Microsoft да продължи да подобрява продуктите от нашите платформи.

Two people working in a manufacturing environment wearing protective glasses.

Цифрова трансформация на производството

Използването на възможностите на облака с цел подпомагане на съответствието с нормативните изисквания показва как облакът и ИИ помагат на производителите – особено в сферата на дискретните производства, химическата и агрохимическата индустрия и енергетиката – да постигат успехи в сложните условия на съответствие.

Допълнителни ресурси

Разкази на клиенти

Серия от видео подкасти за цифровите възможности: Стратегии за лидери

Киберпрестъпност и киберсигурност


Документи

Решения от Microsoft за сферата на дискретните производства

Решения на Microsoft за сферата на химическата и агрохимическата индустрия


Съответствие