Application
Alati za jezičku provjeru u sistemu Microsoft Office omogućavaju uređivanje na drugim jezicima.
SDK
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
Application
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez obaveze bez obaveznog razdvajanja instalacija sistema SharePoint Server 2016.
Application
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
Security Patch
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
Document
Detaljan opis ovog downloada uskoro će biti dostupan na bosanskom jeziku. U međuvremenu se poslužite engleskim.