Windows

Paketa jezičkog interfejsa za Windows 8.1 (LIP)

Promijeni jezik:
Paket jezičkog interfejsa (LIP) za Windows 8.1 pruža djelimično lokalizirani korisnički interfejs za najviše korištene dijelove operativnog sistema Windows 8.1

Popularna preuzimanja

Rezultati se učitavaju, pričekajte...

Besplatna ažuriranja za PC

  • Sigurnosne zakrpe
  • Softverska ažuriranja
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver