Натиснете тук, за да инсталирате Silverlight*
БългарияПромяна|Всички уеб сайтове на Microsoft
Microsoft
|Начална страница

Майкрософт подкрепя образователните институции чрез редица програми и инициативи. В България образователните организации могат да се възползват от тях, за да предоставят обучение за най-новите технологии и да управляват образователния процес чрез изграждане на съвременна и модерна информационна инфраструктура.


  • Програма „Партньори в познанието“ подкрепя проекти и инициативи в средното образование;

  • Live@Edu e инициативата, която дава на всички училища и университети безплатен достъп до „облачните“ услуги на Майкрософт;

  • Достъп до софтуер – всички училища и университети могат да се възползват, като предоставят на своите студенти лицензиран достъп до най-новите технологии от Майкрософт, за некомерсиален достъп;

  • Академични цени – всички образователни организации, библиотеки, музеи и НПО могат да се възползват от много преференциални цени за закупуване на най-новите софтуерни продукти на Майкрософт.

**
**