MICROSOFT CONDICIONS DE VENDA

Espai Econòmic Europeu de la botiga del consumidor

Actualitzat al febrer de 2017

Vos donem la benvinguda a les botigues comercials i en línia de Microsoft gestionades per Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft”, “nosaltres” i “el nostre”), una empresa ubicada a Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublín 18, Irlanda.

“Botiga” fa referència a les ubicacions comercials i en línia en què podeu navegar i visualitzar, adquirir, comprar i valorar i escriure crítiques sobre béns i serveis com ara dispositius, consoles de jocs, contingut digital, aplicacions, jocs i molt més. Estes Condicions de Venda (“Condicions de venda”) s'apliquen a l'ús de la Microsoft Store, de la Botiga de l'Office, de la Botiga de l'Xbox, de la Botiga del Windows i d'altres serveis de Microsoft que hi fan referència (en conjunt, “Botiga”). A través de la Botiga, Microsoft vos proporciona accés a diferents recursos, com ara àrees de baixada, programari, eines i informació sobre programari, serveis i altra mercaderia (en conjunt, “Serveis”, i juntament amb la Botiga, “Botiga”).

Utilitzem el terme “producte” o “productes” per a fer referència als articles que s'ofereixen a la Botiga. Molts dels productes que s'ofereixen a la Botiga els proporcionen altres entitats que no són Microsoft.

En utilitzar la Botiga, o en adquirir productes i serveis de la Botiga, accepteu i acordeu complir estes Condicions de venda i la Declaració de privacitat de Microsoft (vegeu la secció de la Privacitat i protecció de la informació personal que figura més avant), així com els termes i condicions, les normes o els avisos d'exempció de responsabilitat aplicables que es troben a la Botiga o a què es fa referència en estes Condicions de venda (en conjunt, les “Normes de la Botiga”). Vos recomanem que llegiu les Normes de la Botiga amb deteniment. NO UTILITZEU LA BOTIGA NI ELS SERVEIS SI NO ESTEU D'ACORD AMB ESTES NORMES.

Si tenim una Botiga comercial de Microsoft ubicada al vostre país o regió, pot ser que tinga normes addicionals o diferents. Microsoft pot actualitzar o corregir les normes en qualsevol moment sense avís previ.

Condicions relacionades amb l'ús de la Botiga

1. Compte de membre. Si una Botiga o un Servei vos exigeix que obriu un compte, heu de completar el procés de registre. Per fer-ho, proporcioneu-nos tota la informació actualitzada i precisa que se sol·licita en el formulari de registre corresponent. Pot ser que se vos demane que accepteu un contracte de serveis o unes altres condicions d'ús com a condició per a obrir el compte. L'ús del compte per a accedir a la Botiga i al contingut que hi adquiriu està subjecte a totes les condicions que regeixen el compte de Microsoft. Per obtindre més informació, consulteu el Contracte de serveis de Microsoft. És responsabilitat vostra preservar la confidencialitat de la contrasenya i la informació del compte, així com totes les activitats que es duguen a terme al vostre compte.

2. Cap ús il·legal o prohibit. Com a condició per a utilitzar la Botiga i els Serveis, ens garantiu que no utilitzareu la Botiga per a cap propòsit il·legal o prohibit per les Condicions de venda, les Normes de la Botiga ni cap altra condició que s'aplique a l'ús de la Botiga. No podeu utilitzar la Botiga de cap manera que puga malmetre, inhabilitar, sobrecarregar o perjudicar els servidors de Microsoft o les xarxes que hi estan connectades ni que interferisca en l'ús i gaudi de la Botiga per part de qualsevol altra entitat parcial. No podeu intentar obtindre accés no autoritzat a la Botiga ni a altres comptes, sistemes informàtics o xarxes connectades a servidors de Microsoft o a la Botiga mitjançant atacs informàtics, l'extracció de contrasenyes ni cap altre mitjà. No podeu obtindre ni intentar obtindre material o informació per mitjans que no es posen a disposició vostra intencionadament a través de la Botiga. No podeu utilitzar la Botiga de cap manera que infringisca els drets de tercers, per exemple, per perjudicar una persona o entitat de manera voluntària, inclosa Microsoft. No podeu distribuir, publicar, autoritzar llicències ni vendre productes, informació o serveis que hàgeu obtingut de la Botiga.

3. Materials que proporcioneu a Microsoft o publiqueu a la Botiga. Microsoft no reclama la propietat dels materials que ens proporcioneu (inclosos el comentaris, les valoracions i els suggeriments) o que publiqueu, carregueu, introduïu o envieu a la Botiga o als serveis de Microsoft associats perquè els revise algú altre (cadascun, un “Enviament”, i en conjunt, “Enviaments”). Això no obstant, concediu a Microsoft el dret d'utilitzar, modificar, adaptar, reproduir, distribuir i mostrar el vostre Enviament (per exemple, amb finalitats promocionals), inclòs el vostre nom, arreu del món. Si publiqueu el vostre Enviament en àrees de la Botiga en què està àmpliament disponible en línia sense restriccions, l'Enviament es pot mostrar en demostracions o materials que promocionen la Botiga. Garantiu i manifesteu que teniu (i tindreu) tots els drets necessaris per als Enviaments que feu i per garantir estos drets a Microsoft arreu del món i mentre tinguen vigència.

No s'abonarà cap compensació relacionada amb l'ús dels vostres Enviaments. Microsoft no té cap obligació de publicar ni d'utilitzar cap Enviament, però sí que pot suprimir un Enviament en qualsevol moment a la seua discreció. Microsoft no és responsable dels vostres Enviaments ni del material que altres publiquen, carreguen, introdueixen o envien mitjançant la Botiga.

Si valoreu una aplicació d'una Botiga o n'escriviu una crítica, és possible que rebeu un correu de Microsoft amb contingut de l'editor d'eixa aplicació.

4. Enllaços a llocs web de tercers. Pot ser que la Botiga incloga enllaços a llocs web de tercers que vos permeten eixir-ne. Microsoft no controla els llocs enllaçats ni es fa responsable del contingut de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç inclòs en un lloc enllaçat. Microsoft vos proporciona estos enllaços només per a la vostra comoditat. La inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació del lloc per part de Microsoft. Pot ser que l'ús que feu dels llocs web de tercers estiga subjecte als termes i condicions del tercer.

Condicions relacionades amb la venda de productes I SERVEIS

5. Disponibilitat geogràfica. La disponibilitat del producte pot variar segons la regió o el dispositiu. A més, pot ser que hi haja límits pel que fa a les ubicacions on podem enviar els béns o proporcionar els serveis o el contingut digital. Per completar la compra, pot ser que se vos demane tindre adreces d'enviament i de facturació vàlides dins del país o la regió de la Botiga on adquiriu els productes o serveis.

6. Només usuaris finals. Heu de ser un usuari final per poder adquirir productes de la Botiga. Els revenedors no hi poden comprar.

7. Limitacions d'exportació. Els productes adquirits a la Botiga poden estar subjectes a lleis i reglaments del control de duanes i exportacions. Accepteu complir totes les lleis i reglaments nacionals i internacionals aplicables.

8. Facturació. En proporcionar un mètode de pagament a Microsoft: (i) manifesteu que esteu autoritzat a utilitzar el mètode de pagament que heu proporcionat i que la informació de pagament que faciliteu és verídica i precisa; (ii) autoritzeu Microsoft a cobrar-vos els productes, els serveis o el contingut disponible adquirits amb el mètode de pagament que indiqueu, i (iii) autoritzeu Microsoft a cobrar-vos les característiques de pagament de la Botiga en què decidiu registrar-vos o que vulgueu utilitzar. Accepteu actualitzar puntualment el compte i altra informació, com ara l'adreça electrònica i les dates d'expiració i els números de la targeta de crèdit, per tal que puguem completar les vostres transaccions i contactar-vos segons calga en relació amb les vostres transaccions. Podem facturar els productes (a) anticipadament, (b) en el moment de l'adquisició, (c) poc després de l'adquisició o (d) de manera periòdica, en el cas de les subscripcions. També podem cobrar-vos fins a la quantitat que heu aprovat. En cas de canvis de preu en les subscripcions periòdiques, vos n'enviarem una notificació amb antelació. És possible que vos facturem simultàniament més d'un dels períodes de facturació anteriors per quantitats que no s'hagen processat anteriorment. Consulteu la secció Pròrroga automàtica que figura més avant.

Si formeu part d'una oferta de període de prova, heu de cancel·lar el servei al final del període per evitar que se vos efectuen càrrecs nous, llevat que vos notifiquem el contrari. Si no cancel·leu el servei al final del període de prova, ens autoritzeu a carregar l'import corresponent per al producte o servei al vostre mètode de pagament.

9. Pagaments periòdics. Quan adquiriu periòdicament béns, serveis o contingut digital mitjançant una subscripció (p. ex., setmanalment, mensualment, cada tres mesos, o anualment, segons corresponga), reconeixeu i accepteu que n'autoritzeu el pagament periòdic. Estos pagaments s'han de fer a Microsoft amb el mètode de pagament i en els intervals de periodicitat que heu triat fins que cancel·leu la subscripció o fins que ho faça Microsoft. En autoritzar els pagaments periòdics (en conjunt, “Pagaments electrònics”), també autoritzeu Microsoft a processar-los com a dèbits electrònics o transferències de fons, com a retirades electròniques del compte designat (en el cas de la Cambra de Compensació Automatitzada o pagaments similars) o com a càrrecs al vostre compte designat (en el cas de targeta de crèdit o pagaments similars). Generalment, les tarifes de subscripció es facturen o es cobren abans del període de subscripció aplicable. Si es retorna un pagament o es rebutja o denega una targeta de crèdit o transacció similar, Microsoft o els seus proveïdors de serveis es reserven el dret d'aplicar els càrrecs aplicables per devolució d'article, rebuig o fons insuficient i de processar eixe pagament com a Pagament electrònic.

10. Disponibilitat, quantitat i límits de comanda. Els preus i la disponibilitat dels béns, dels serveis i del contingut digital de la Botiga estan subjectes a canvis en qualsevol moment i sense avís previ. Microsoft pot limitar les quantitats que es poden comprar per comanda, compte, targeta de crèdit, persona o família. Si els béns, els serveis o el contingut o serveis digitals que demaneu no estan disponibles quan feu la comanda o deixen d'estar-ho poc després, ens posarem en contacte amb vós per oferir-vos un producte alternatiu. Si trieu no adquirir l'alternativa que se vos oferisca, cancel·larem la comanda.

Microsoft pot refusar o denegar una comanda en qualsevol moment (i vos tornarà els diners que ja hàgeu pagat per la comanda) per motius legítims, com ara que no hàgeu complit les condicions especificades en el moment de la compra; que el pagament no es puga processar; que els productes, el contingut digital o els serveis sol·licitats no estiguen disponibles, o que hi haja un error evident en el preu (o bé altres errors). En cas de d'error en el preu o altres errors, ens reservem el dret de (a) cancel·lar la vostra comanda o compra o (b) posar-nos en contacte amb vós per oferir-vos opcions alternatives. En cas de cancel·lació, s'inhabilitarà el vostre accés a tot el contingut associat.

Pot ser que suprimim o inhabilitem jocs, aplicacions, contingut o serveis del vostre dispositiu per tal de protegir-vos o per protegir la Botiga o les entitats parcials possiblement afectades. També pot ser que alguns continguts o aplicacions no estiguen disponibles cada cert temps o que s'oferisquen durant un temps limitat. La disponibilitat pot variar segons la regió. Per tant, si canvieu el compte o dispositiu a una altra regió, pot ser que no pugueu tornar a baixar el contingut o les aplicacions ni tornar a emetre un contingut determinat que ja havíeu adquirit anteriorment. En eixe cas, pot ser que hàgeu de tornar a adquirir el contingut o les aplicacions per les quals heu pagat a la regió anterior. Excepte en la mesura exigida per la legislació aplicable, no tenim cap obligació d'oferir una altra baixada o substitució de cap contingut o aplicació que adquiriu.

11. Actualitzacions. Si escau, Microsoft verificarà automàticament la disponibilitat d'actualitzacions i les baixarà a les vostres aplicacions, encara que no hàgeu iniciat la sessió a la Botiga. Si preferiu no rebre actualitzacions automàtiques de les aplicacions de la Botiga, podeu canviar esta configuració. No obstant això, en el cas d'algunes aplicacions de la Botiga de l'Office que s'allotgen completament o parcialment en línia, pot ser que el desenvolupador les actualitze en algun moment i que no se vos demane permís per a fer-ho. En altres casos, pot ser que les aplicacions no estiguen accessibles fins que no accepteu actualitzar-les.

12. Llicències de programari i drets d'ús. Pel que fa al programari i als altres continguts digitals disponibles a través de les Botigues, no se vos venen, sinó que se vos n'autoritza una llicència. Les aplicacions baixades directament de la Botiga estan subjectes als Termes de llicència estàndard d'aplicacions (“SALT”) disponibles a [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0803], llevat que es proporcionen termes de llicència diferents amb l'aplicació (les aplicacions baixades de la Botiga de l'Office no les regeixen els SALT, ja que tenen termes de llicència específics). Les llicències de programari adquirides a la Botiga comercial de Microsoft estan subjectes als contractes de llicència que acompanyen el programari. Se vos demanarà que accepteu el contracte de llicència quan adquiriu, baixeu o instal·leu el programari. A més, el programari i altre contingut digital disponibles a la Botiga estan subjectes a les normes d'ús que trobareu a http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Queden explícitament prohibides la reproducció o redistribució de programari o mercaderia que no es facen d'acord amb els termes de llicència, les normes d'ús i la legislació aplicable corresponents. No respectar esta prohibició pot ocasionar sancions civils o penals greus. Els infractors s'exposen a sancions amb tot el pes de la llei.

POSEU-VOS EN CONTACTE AMB LA BOTIGA COMERCIAL DE MICROSOFT (TAL COM ES DESCRIU MÉS AVALL, EN LA SECCIÓ DE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS) SI VOLEU UNA CÒPIA DEL CONTRACTE DE LLICÈNCIA APLICABLE DEL PROGRAMARI EMPAQUETAT SENSE CAP COST ABANS D'OBRIR-NE EL PAQUET.

ALTRES TERMES I CONDICIONS. A més del programari i altres productes que es poden baixar, pot ser que altres productes i serveis disponibles a la Botiga s'oferisquen subjectes a contractes de llicència d'usuari final, condicions d'ús, condicions del servei o altres termes i condicions independents. Si adquiriu, baixeu o utilitzeu estos productes, també se vos pot demanar que accepteu estos termes com a condició de compra, baixada, instal·lació o ús.

PER A LA VOSTRA COMODITAT, MICROSOFT POT POSAR A LA VOSTRA DISPOSICIÓ, JA SIGA COM A PART DE LA BOTIGA O DELS SERVEIS O EN EL SEU PROGRAMARI O LA SEUA MERCADERIA, EINES I UTILITATS QUE ES PUGUEN UTILITZAR O BAIXAR QUE NO FORMEN PART DEL PRODUCTE O DELS SERVEIS VENUTS. MICROSOFT NO OFEREIX CAP GARANTIA ADDICIONAL RESPECTE DE LA PRECISIÓ DELS RESULTATS O DEL RENDIMENT DE QUALSEVOL D'EIXES EINES O UTILITATS EXCEPTE LES QUE ES PRESENTEN EN LA SECCIÓ DE GARANTIES DEL PRODUCTE.

Respecteu els drets de propietat intel·lectual i industrial dels altres quan utilitzeu les eines i utilitats disponibles a la Botiga o al programari o la mercaderia.

13. Codis de programari i baixades de contingut. Determinat programari i contingut se vos entrega habilitant un enllaç de baixada al compte de Microsoft associat a la compra. Normalment emmagatzemem l'enllaç de baixada i la clau digital relacionada per a les compres al vostre compte de Microsoft durant 3 anys a partir del dia de la compra, però no prometem emmagatzemar-les durant un temps determinat. Això, però, queda subjecte al paràgraf següent. Per als productes de subscripció que es lliuren mitjançant un enllaç de baixada, pot ser que s'apliquen termes i drets d'emmagatzematge diferents, que podreu revisar i acceptar en el moment de la subscripció.

Accepteu que podem cancel·lar o modificar el nostre programa d'emmagatzematge de claus digitals en qualsevol moment. També accepteu que podem deixar d'admetre l'emmagatzematge de les claus d'un o més productes en qualsevol moment i per qualsevol motiu, com ara el final del cicle de vida de la compatibilitat del producte, després del qual ja no podreu accedir a l'enllaç de baixada ni a la clau digital. Si cancel·lem o modifiquem el nostre programa de tal manera que deixeu de tindre accés a l'enllaç de baixada o a les claus digitals del vostre compte, utilitzarem la informació de contacte relacionada amb el compte Microsoft per a enviar-vos la notificació corresponent almenys 90 dies abans.

14. Preus. Si hi ha una Botiga comercial de Microsoft al vostre país o regió, els preus, la selecció de productes i les promocions que s'hi ofereixen poden ser diferents dels de la Botiga en línia. Microsoft no garanteix que un preu, un producte o una promoció oferits en línia estiguen també disponibles o es respecten en una Botiga comercial de Microsoft, o al revés.

La Botiga no té una garantia d'equiparació de preus. Per tant, no igualarem el preu anunciat que oferisquen altres distribuïdors per als mateixos productes.

Pot ser que oferim una opció de comanda prèvia a la data de disponibilitat per a alguns productes. Per obtindre més informació sobre les normes de comanda prèvia, consulteu la nostra pàgina de comandes prèvies https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0803.

Llevat que s'indique el contrari, els preus que es mostren a la Botiga inclouen impostos o tarifes (“Impostos”) que es poden aplicar a la vostra compra, però no inclouen els costos de lliurament. Els costos dels Impostos i del lliurament (segons corresponga) s'afegiran a la quantitat de la compra i es mostraran a la pàgina de comprovació prèvia a la finalització de la comanda. Sou l'únic responsable de pagar estos Impostos i costos.

Segons la vostra ubicació, per algunes transaccions pot ser necessari convertir les monedes o que la transacció es processe en un altre país. Pot ser que el banc vos cobre càrrecs addicionals per eixos serveis quan utilitzeu una targeta de dèbit o de crèdit. Poseu-vos en contacte amb el vostre banc per obtindre tots els detalls.

15. Selecció de pròrroga automàtica. Si les pròrrogues automàtiques estan permeses al vostre país, regió, província o estat, podeu optar per renovar els productes o serveis automàticament al final d'un període de servei determinat. Vos enviarem un recordatori per correu abans de la pròrroga. Una vegada vos hàgem recordat que vau triar la pròrroga automàtica del vostre producte o servei, podrem renovar automàticament el producte o servei al final del període de servei actual i cobrar-vos el preu actual corresponent al període de pròrroga, llevat que hàgeu optat per cancel·lar-lo tal com es descriu més avant. També vos recordarem que la pròrroga es facturarà segons el mètode de pagament que hàgeu triat, tant si està registrat en la data de pròrroga com si el proporcioneu més avant. Així mateix, vos proporcionarem instruccions sobre com podeu cancel·lar els productes o serveis. Heu de cancel·lar-los abans de la data de pròrroga perquè no se vos facture.

16. Normes de devolució. Esta norma de devolució es proporciona com a complement d'altres garanties legals o altres drets de devolució legals que pugueu tindre segons la llei (consulteu la secció Garanties de productes que figura més avant). D'acord amb els nostres criteris de devolució, després d'adquirir un producte retornable, podeu rescindir el contracte de compra i sol·licitar un reemborsament sense donar cap motiu en un termini de trenta (30) dies naturals. El període de derogació caducarà després de trenta (30) dies a partir del lliurament.

Si la legislació aplicable del vostre país o regió vos garanteix un període de derogació més llarg, s'aplicarà eixe període.

Per exercir el vostre dret de derogació, heu d'informar-nos de la vostra decisió abans que el període de derogació caduque. Poseu-vos en contacte amb el servei de Vendes i atenció al client https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0803 per notificar-nos la vostra decisió i iniciar el procés de devolució. També podeu utilitzar este formulari de derogació https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838588&clcid=0x40a, però no és obligatori.

Si exerciu el vostre dret de derogació, vos reemborsarem la quantitat que heu pagat pels productes i pel lliurament (amb l'excepció dels costos suplementaris derivats de la selecció d'un tipus de lliurament diferent de l'estàndard més econòmic que vos oferim). Generalment, el reemborsament s'ha de fer amb el mètode de pagament original. Ens heu de retornar els productes relacionats sense cap retard inapropiat (no més tard de 14 dies a partir de la data en la qual heu iniciat la sol·licitud de devolució) i al vostre càrrec.

Com a condició de devolució, i en la mesura en què ho permeta la llei, s'apliquen els següents requisits. Tots els productes s'han de retornar en un estat adequat (per exemple, no han d'estar desgastats ni danyats, sinó en una condició que ens permeta revendre'ls). El programari i els jocs empaquetats s'han de retornar amb el segell intacte.

Pot ser que ampliem el dret del període de derogació durant els festius o altres períodes. Si s'anuncia un període més llarg a la Botiga per a un producte determinat, s'aplicarà el període anunciat.

Totes les devolucions han d'anar acompanyades del tiquet original o tiquet de regal, de la documentació original, dels manuals d'instruccions, dels registres, de les parts i els components (com ara cables, controladors i accessoris) i del paquet del fabricant. Si no s'inclouen estos elements, pot ser que el reemborsament o el canvi s'anul·len o es retarden, ja que no es compleixen els criteris de devolució. Tanmateix, això queda subjecte a la legislació aplicable.

Alguns articles no es poden retornar. Llevat que l'oferta d'un producte determinat especifique el contrari, totes les adquisicions d'estos tipus de productes són finals i no reemborsables; per tant, no tindreu dret de derogació per a les adquisicions següents:

aplicacions digitals, jocs, subscripcions i contingut de les aplicacions, música, pel·lícules, programes de TV i el contingut associat;

targetes de subscripció o servei (p. ex., Skype, Xbox Live o Groove Music Pass);

targetes de regals digitals que s'han bescanviat;

productes que s'han personalitzat i

serveis que s'han consumit o executat.

Per obtindre tots els detalls sobre com fer-nos arribar els productes retornables, consulteu la pàgina Devolucions i reemborsaments https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0803.

17. Pagaments de devolució. Si vos devem un pagament, accepteu proporcionar-nos puntualment tota la informació que necessitem per a efectuar-lo. Llevat dels pagaments efectuats seguint la secció Normes de devolució anterior, tots els impostos i totes les tarifes en què pugueu incórrer com a resultat d'este pagament van al vostre càrrec. També heu de complir totes les altres condicions que apliquem al vostre dret de recuperar qualsevol pagament. Si rebeu un pagament per error, pot ser que el revertim o vos demanem que el retorneu. Per la vostra part, accepteu col·laborar amb nosaltres per esmenar l'error. També pot ser que reduïm un pagament sense notificar-vos-ho per compensar un pagament excessiu anterior.

18. Targetes regal. Les targetes regal adquirides en una Botiga comercial de Microsoft es regeixen pel Contracte de targetes regal comercials que es troba a

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

El reemborsament i l'ús de les altres targetes regal de Microsoft es regeixen pels Termes i condicions de les targetes regal de Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Servei d'atenció al client. Per obtindre les dades de contacte per fer consultes al servei d'atenció al client, consulteu la pàgina Vendes i atenció al client de la Botiga. Si viviu a Europa i no podeu resoldre el problema a través dels canals d'atenció al client, teniu l'opció de remetre el problema a la plataforma Resolució de conflictes en línia (ODR) de la Unió Europea, a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. L'adreça electrònica de contacte de Microsoft que s'ha d'incloure en l'enviament és MSODR@microsoft.com. Tingueu en compte que esta direcció electrònica té com únic objectiu l'ús a la plataforma ODR (informes de dades operatives) de la UE i no és un mitjà de contacte per obtenir suport general ni plantejar preguntes.

20. Reciclatge. Consulteu la secció Reciclatge https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838590&clcid=0x040a per obtindre detalls sobre les normes de Microsoft per a retornar residus i aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a la vostra jurisdicció.

Condicions generals

21. Canvi de condicions. Microsoft pot canviar les Condicions de venda en qualsevol moment i sense avís previ. Les Condicions de venda en vigor en el moment que feu la comanda (o, per a les aplicacions i jocs gratuïts, en el moment en què intenteu instal·lar l'aplicació o el joc) regeixen la transacció d'adquisició i serveixen com a contracte de transacció entre nosaltres. Abans de la següent transacció, Microsoft pot haver canviat les Condicions de venda sense avís previ. Reviseu-les cada vegada que visiteu la Botiga. Vos recomanem que guardeu o imprimiu una còpia de les Condicions de venda per consultar-les quan adquiriu algun producte o servei en el futur.

22. Ús autoritzat. Limitacions d'edat. Reconeixeu que esteu autoritzat a fer una comanda i a portar a terme qualsevol altre acte jurídic que se vos requerisca en estes Condicions de venda. Es poden aplicar límits d'edat a l'ús de la Botiga, incloses les compres.

23. Privacitat i protecció de la informació personal. La vostra privacitat és molt important per a nosaltres. Utilitzem determinada informació que recopilem dels usuaris per al funcionament de la Botiga. Llegiu la Declaració de privacitat de Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 per saber els tipus de dades que recopilem sobre els usuaris i els seus dispositius (“Dades”) i l'ús que en fem. En la Declaració de privacitat també es descriu com utilitza Microsoft les vostres comunicacions amb altres usuaris, les publicacions o els comentaris que ens envieu a través de la Botiga, així com els fitxers, les fotos, els documents, els àudios, els treballs digitals i els vídeos que pugeu, emmagatzemeu o compartiu a través de la Botiga (“El vostre contingut”).

24. Colors i aparença del producte. Microsoft intenta mostrar els colors i les imatges del producte amb la màxima precisió, però no podem garantir-vos que el color que veieu a la pantalla del dispositiu o al monitor coincidisca exactament amb el color del producte.

25. Errorsen la presentació de la Botiga. Fem tot el possible per publicar informació precisa, actualitzar la Botiga periòdicament, i corregir els errors quan s'hi detecten. Tanmateix, pot ser que, en un moment donat, alguna part del contingut de la Botiga continga errors o no estiga actualitzada. Ens reservem el dret de fer canvis en els preus, les especificacions, les ofertes i la disponibilitat dels productes que s'indiquen a la Botiga, entre d'altres, en qualsevol moment.

26. Cancel·lació de l'ús o de l'accés. Microsoft pot cancel·lar el vostre compte o dret d'ús de la Botiga en qualsevol moment per qualsevol motiu legítim, com ara la infracció d'estes Condicions de venda o de les Normes de la Botiga, o bé que la Botiga deixe d'estar gestionada per Microsoft. En utilitzar la Botiga, accepteu ser responsable (d'acord amb estes condicions) de totes les comandes que feu o dels càrrecs que se vos apliquen abans d'esta cancel·lació. Microsoft pot canviar, interrompre o suspendre la Botiga en qualsevol moment, per qualsevol motiu i sense haver d'avisar amb antelació. Si tal canvi, interrupció o suspensió afecta l'ús que feu del Servei o producte, o si interromp la vostra comanda, poseu-vos en contacte amb el servei de Vendes i atenció al client.

27. Garanties de productes. Molts dels productes disponibles a la Botiga (com ara determinats productes de Microsoft i determinats productes de tercers) inclouen les garanties del fabricant. Consulteu les garanties del fabricant rellevants disponibles amb els productes per obtindre detalls específics sobre com resoldre els problemes que cobreixen estes garanties. En el cas d'alguns productes, tindreu l'opció d'adquirir un Pla de servei ampliat amb un cost addicional. Consulteu els plans específics per obtindre'n més detalls.

A més, pot ser que els productes que es venen o s'ofereixen a la Botiga (com ara els béns, els serveis i el contingut digital) incloguen drets i garanties que per llei no es poden excloure, com ara la protecció legal del consumidor relacionada amb béns, contingut digital o serveis defectuosos, malmesos o amb una descripció errònia. Les garanties comercials que oferisquen el fabricant, el proveïdor de serveis o el desenvolupador són complementàries a estos drets obligatoris del consumidor. Més informació sobre Garanties comercials i drets legislatius https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x40a .

MICROSOFT I ELS SEUS PROVEÏDORS, DISTRIBUÏDORS, REVENEDORS I PROVEÏDORS DE CONTINGUT NO OFEREIXEN CAP GARANTIA NI CAP CONDICIÓ ADDICIONAL, COM ARA DE SATISFACCIÓ, QUALITAT SATISFACTÒRIA, IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT ESPECÍFICA, TITULARITAT O NO-INFRACCIÓ DE DRETS.

MICROSOFT NO GARANTEIX LA PRECISIÓ NI LA PUNTUALITAT DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE A LA BOTIGA O ALS SERVEIS. RECONEIXEU QUE ES PODEN PRODUIR ERRADES I PERÍODES D'INACTIVITAT OCASIONALS ALS SISTEMES INFORMÀTICS I DE TELECOMUNICACIONS. MICROSOFT NO GARANTEIX QUE L'ACCÉS A LA BOTIGA O ALS SERVEIS SIGA ININTERROMPUT, QUE FUNCIONE OPORTUNAMENT, QUE SIGA SEGUR, QUE ESTIGA LLIURE D'ERRORS NI QUE NO S'HI PRODUÏSCA CAP PÈRDUA DE CONTINGUT.

28. Limitació de responsabilitat. Cap part d'esta limitació de responsabilitat pot excloure ni limitar la legislació de protecció dels consumidors obligatòria del vostre territori ni cap altra responsabilitat que no es puga excloure per llei. Això mateix s'aplica a la responsabilitat de Microsoft, els seus agents indirectes i/o els seus representants legals en cas de frau o negligència per la seua part que haja ocasionat lesions personals o la mort.

a. Ni Microsoft ni els seus agents indirectes o els seus representants legals poden ser responsables de cap dany indirecte, incloses pèrdues econòmiques com ara la pèrdua de beneficis, llevat que Microsoft, els seus agents indirectes o els seus representants legals hagen actuat amb negligència o dol.

b. Microsoft no es fa responsable dels Enviaments, del contingut, del material ni de les activitats proporcionades pels usuaris. Este contingut i estes activitats no són atribuïbles a Microsoft ni en manifesten l'opinió.

c. Moltes de les aplicacions, dels serveis i d'altre contingut digital que s'ofereixen a la Botiga són oferits per entitats que no són Microsoft (“Contingut de tercers”). A excepció del que estableix la legislació de protecció dels consumidors obligatòria del vostre país o territori, Microsoft no es fa responsable del Contingut de tercers ni de reclamacions relacionades. Consulteu la secció Garanties de productes que figura més amunt.

d. Microsoft no es fa responsable de cap incompliment o retard en el compliment de les obligacions d'estes Condicions en la mesura en què l'incompliment o el retard estiguen causats per circumstàncies que Microsoft no pot controlar (com ara conflictes laborals, casos de força major, guerres o activitats terroristes, danys intencionats, accidents o compliment de la legislació aplicable o ordes del govern). Microsoft farà un esforç per minimitzar els efectes de qualsevol d'estes incidències i complir amb les obligacions que no estiguen afectades.

29. Cessió. Pot ser que cedim, transmetem o transferim d'una altra manera els drets i les obligacions descrits en estes Condicions de venda, ja siga totalment o parcialment, en qualsevol moment sense avís previ. Per la vostra part, no podeu cedir ni transmetre cap dret d'estes Condicions de venda.

30. Legislació aplicable i ubicació de la resolució de conflictes. Si viviu a Europa o, si sou una empresa, si la vostra seu principal és a Europa, la legislació de l'estat de Washington, EUA, regirà totes les reclamacions relacionades amb els Serveis gratuïts i les adquisicions gratuïtes de la Botiga, sense perjudici de les disposicions legals obligatòries que s'apliquen al país on es troba la vostra residència habitual. La legislació del país on es troba la vostra residència habitual regirà totes les reclamacions relacionades amb les compres de pagament de les Botigues i dels Serveis de pagament. Pel que fa a la jurisdicció, vós i Microsoft accepteu triar els tribunals del país on es troba la vostra residència habitual per resoldre tots els conflictes que deriven o es relacionen amb estes Condicions de venda, o bé, si ho preferiu, podeu triar el tribunal corresponent de Washington, EUA.

31. Notificacions.

a. Notificacions i procediment per fer reclamacions d'infracció de propietat intel·lectual i industrial. Microsoft respecta els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si voleu notificar una infracció de drets de la propietat intel·lectual i industrial, inclosa la reclamació d'una d'infracció de drets d'autor, utilitzeu els nostres procediments per enviar Notificacions d'infracció de drets (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). LES CONSULTES QUE NO SIGUEN RELLEVANTS PER A ESTE PROCEDIMENT NO REBRAN CAP RESPOSTA. Microsoft utilitza el procés que es descriu en el Llibre 17, Codi dels Estats Units, Secció 512 per respondre a les notificacions d'infracció de drets de propietat intel·lectual.En les circumstàncies adequades, Microsoft també pot inhabilitar o cancel·lar comptes d'usuari dels serveis de Microsoft que puguen ser infractors reincidents.

b. Notificacions de propietat intel·lectual i marca. Tot el contingut de la Botiga i dels Serveis és propietat intel·lectual ©2016 de Microsoft Corporation o dels seus subministradors i tercers proveïdors, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EUA. Tots els drets reservats. Nosaltres o els nostres subministradors i altres tercers proveïdors som els propietaris de la titularitat, els drets d'autor i altres drets de propietat intel·lectual i industrial relatius a la Botiga, als Serveis i al contingut. Microsoft i els noms, logotips i icones de tots els productes i serveis de Microsoft poden ser marques comercials o marques comercials registrades de Microsoft als Estats Units, al Canadà o a altres països.

Podeu trobar una llista de les marques comercials de Microsoft a: https://www.microsoft.com/trademarks. Els noms d'empreses i productes reals poden ser marques comercials dels seus propietaris respectius. Es reserven tots els drets que no s'atorguen expressament en estes Condicions de venda.

32. Advertència de seguretat. Per tal d'evitar possibles lesions, molèsties o la vista cansada, heu de prendre-vos descansos periòdics en la utilització dels jocs o altres aplicacions, especialment si sentiu dolor o fatiga a conseqüència de l'ús. Si sentiu molèsties prengueu-vos-hi un descans. Les molèsties poden incloure sensació de nàusea, mareig per moviment, vertigen, desorientació, cefalàlgia, fatiga, vista cansada i ulls secs. L'ús de les aplicacions pot distraure-vos i bloquejar el vostre entorn. Eviteu les zones amb risc d'entropessament, les escales, els sostres baixos, els elements fràgils o valuosos que es puguen malmetre. Un percentatge molt reduït de gent pot experimentar atacs quan s'exposa a certes imatges visuals com ara llums o patrons parpellejants que poden aparéixer en les aplicacions. Fins i tot les persones sense cap historial d'atacs poden tindre una condició no diagnosticada que puga ocasionar estos atacs. Els símptomes poden incloure marejos, visió alterada, fasciculacions, espasmes o sacseig d'extremitats, desorientació, confusió, pèrdua de consciència o convulsions. Si experimenteu algun d'estos símptomes, pareu immediatament l'ús i consulteu un metge, o bé consulteu un metge abans d'utilitzar les aplicacions si heu tingut mai símptomes vinculats a atacs. Els pares han de supervisar l'ús de les aplicacions que fan els seus fills per comprovar si hi apareix cap símptoma.