Řízení rizik v celé společnosti

Optimalizujte řízení tržních a provozních rizik pomocí pružné a hyperškálovatelné platformy, která poskytuje informace o rizicích, splňuje požadavky předpisů, zabezpečuje identity a chrání citlivé údaje před hrozbami. 

Řešení analýzy rizik a řízení souladu s předpisy


Zjistěte, jak firmy na kapitálovém trhu řídí rizika a vylepšují správu shody s předpisy

Vytvoření bezproblémového zákaznického prostředí

Rockefeller Capital Management přesunul svou infrastrukturu na platformu Microsoft Azure a usnadnil tak vývoj nových služeb zabezpečení založených na cloudu.

Osoba, která u svého pracovního stolu používá laptop a stolní monitor

Digitální transformace správy identit

Mitsui & Co. pomocí technologií od společnosti Microsoft dosahuje cílů minimálního narušení a zároveň splňuje své bezpečnostní standardy.

Prozkoumejte řešení pro podnikovou správu rizik

Microsoft Azure Microsoft 365 Power BI