Vylepšete modelování pojistných rizik

Škálujte řízení rizik a buďte flexibilnější díky rychlejšímu, efektivnějšímu a nákladově efektivnějšímu dodávání modelů, které pomáhá zmírňovat nová rizika a plnit regulační požadavky.

Vytvářejte modely rizik rychleji, efektivněji a úsporněji


Zjistěte, jak pojišťovny, jako je ta vaše, vylepšují modelování rizik

Použití analytických modelů pro výpočet předpovědi počasí

Řiďte výpočetní výkon podle svých potřeb. Pracujte rychleji, iterativně a vyzkoušejte nové modely.

Osoba, která se dívá na svůj laptop.

Transformace globálního pojistně-matematického systému oceňování

Poskytujte lepší, rychlejší, efektivnější a flexibilnější řešení, které dokáže zvládat budoucí změny v oblasti předpisů a výrazně snížit celkové náklady na vlastnictví procesu oceňování.

Řešení pro modelování a řízení rizik v pojišťovnictví

Modelování rizik s Azure Milliman Willis Towers Watson Risk Agility Moody’s AXIS Actuarial System