Poskytněte státním zaměstnancům bezpečné nástroje pro spolupráci, s nimiž dosáhnou maximální provozní efektivity

Větší důvěryhodnost a zabezpečení

Vytvořte bezpečnější moderní pracoviště, které lépe podporuje spolupráci. Chraňte nepostradatelné informace v úložišti i během jejich přenosu a zajistěte dodržování předpisů pro údaje státní správy, úřady a zaměstnance pomocí efektivního softwaru a digitálních nástrojů pro spolupráci.

Vyšší mobilita pracovníků a podpora týmové spolupráce

Zajistěte vyšší mobilitu pracovníků a jejich přístup k informacím, aby zaměstnanci v terénu i v kanceláři byli vždy ve spojení. Vytvořte podmínky pro spolupráci a koordinaci mezi úřady, které povedou ke zvýšení produktivity a získání vhledu do veřejného sektoru.


Přečtěte si, jak úřady veřejné správy inovují novými způsoby, aby dokázaly plnit své poslání a mohly poskytovat občanům lepší služby

Rada města Croydon

Rada města Croydon Odbor sociálních služeb okresu Chesterfield Vláda státu Uttarpradéš Ports Menton

Zvyšujte spokojenost občanů a týmovou spolupráci a zlepšujte služby veřejné správy

CaseLines Smart Buildings by ICONICS Diehl Metering Fathym WeatherCloud Ground Truth Forecast Modernizace podpory v nezaměstnanosti Služby u zákazníků