No Data Available

Plátci zdravotní péče a pojistitelé

Objevte, jak organizace plátců přetvářejí zdravotní péči. Podpořte zvyšování kvality ve zdravotní péči pomocí transformačních technologií, které zlepšují zkušenosti účastníků, zdokonalují zdravotní výstupy a snižují náklady v bezpečném prostředí, které je v souladu s předpisy.

Změňte od základu řešení problémů ve zdravotnictví

Posilte možnosti zdravotnických organizací všech velikostí, aby mohly zásadně proměnit způsoby, jakými propojují lidi, procesy a přehledy zdravotnických dat s cílem zlepšit poskytování péče. Objevte řešení pro plátce a pojistitele ve zdravotnictví, abyste lépe zajistili individuálně přizpůsobenou péči, posílili pečovatelské týmy a zlepšili provozní výsledky v bezpečném prostředí, které vyhovuje předpisům.Přečtěte si, jak plátcovské organizace používají řešení Microsoft pro zdravotnictví

No Data Available

Umělá inteligence ve zdravotnictví zlepšuje možnosti pacientů

Nepřetržitě dostupný virtuální asistent poskytuje pacientům rychlý a snadný přístup k pojistným výhodám.

Osoba se světlými vlasy sedící u stolu s notebookem před velkým oknem.

Premera Blue Cross

Zaměstnanci podporují kulturu služeb při přechodu na práci na dálku.

Další informace o aktivitách společnosti Microsoft pro plátce